Contact
Site-uri OMV Petrom
en ro
Logout
Site-uri OMV Petrom
OMV and OMV Petrom Websites
OMV Grup www.omv.com OMV România www.omv.ro Petrom Romania www.petrom.ro Petrom Moldova www.petrom.md
Închide

Indicatori cheie privind acţiunile

Compania OMV Petrom a fost listată la Bursa de Valori Bucureşti în anul 2001. Tranzacţionarea acţiunilor OMV Petrom (simbol SNP) a debutat în ziua de 3 septembrie, preţul de închidere fiind de 0,0720 RON. De atunci, valoarea acţiunilor a crescut semnificativ, aceasta fără a mai socoti si plăţile anuale ale dividendelor. Cea mai mare creştere a fost înregistrată la începutul anului 2005, când preţul acţiunilor a explodat după semnarea contractului de privatizare.

In data de 3 noiembrie 2022, OMV Petrom S.A. a anunțat finalizarea majorării capitalului social prin aport în natură și în numerar, cu suma de 566.755.872,30 RON, de la 5.664.410.833,50 RON la 6.231.166.705,80 RON, prin emisiunea unui număr de 5.667.558.723 acțiuni noi, ordinare, nominative, în formă dematerializată, fiecare având o valoare nominală de 0,1 RON, după cum urmează:

  1. 1.206.602.392 acțiuni noi, cu o valoare totală de 120.660.239,20 RON, reprezentând aportul în natură al statului român, prin Ministerul Energiei.
  2. 4.460.956.331 acțiuni noi (inclusiv acțiuni noi suport reprezentate de noi certificate globale de depozit), cu o valoare totală de 446.095.633,10 RON, care au fost subscrise în numerar, în cadrul exercitării dreptului de preferință de către acționarii OMV Petrom cu excepția statului român.
 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Număr de acţiuni (mil.)

56.644

56.644

56.644 56.644 56.644 56.644

62.312

Capitalizarea bursieră (mil. RON)*

14.784

16.200

16.937 25.320 20.590 28.265 26.171

Capitalizarea bursieră (mil. EUR)*

3.256

3.477

3.631 5.298 4.229 5.712

5.290

Preţ maxim (RON/acţiune)

0,2915

0,3365

0,3955 0,4470 0,4500 0,5100

0,5300

Preţ minim (RON/acţiune)

0,2155

0,2775

0,2800 0,2820 0,2735 0,3695 0,3960

Preţ la sfârşitul anului (RON/acţiune)

0,2610

0,2860

0,2990 0,4470 0,3635 0,4990

0,4200

Rezultat pe acţiune (RON)

0,0184

0,0440

0,0720 0,0642 0,0228 0,0470** 0,1684
Dividend total pe acţiune (RON)*** 0,015 0,0200 0,0270 0,0310 0,0310 0,0791 0,0375

Din care dividend de bază pe acţiune (RON)

0,015

0,0200

0,0270 0,0310 0,0310 0,0341 0,0375

Randamentul dividendului (%)*

5,7

7,0

9,0 7,0 8,5 15,9 8,9

Rata de distribuire a profitului (%)

81

45

38 48 136 156 23

Flux de numerar / acţiune (RON)

0,0786

0,1051

0,1304 0,1201 0,0981 0,1235

0,1819

Total active / acţiune (RON)

0,7311

0,7425

0,7730 0,8385 0,8407 0,8822 0,9231

Capital propriu / acţiune (RON)

0,4715

0,5017

0,5538 0,5914 0,5838 0,6040

0,6501

* Calculat în baza preţului per acţiune din ultima zi de tranzacţionare din anul respectiv.
** Valoarea pentru 2021 a fost ajustată retroactiv conform cerințelor IFRS în urma majorării capitalului social finalizată în 2022.
***Valorile pentru 2016-2020 si 2022 se referă numai la dividendul de bază. Valoarea pentru 2021 include 0,0341 lei/acțiune dividend de bază pentru anul 2021 și 0,0450 lei/acțiune dividend special declarat și plătit în 2022. Un dividend special este planificat să fie plătit în 2023, valoarea exactă urmând să fie anunțată la jumătatea anului 2023.