Contact
Site-uri OMV Petrom
en ro
Site-uri OMV Petrom
Site-uri OMV Petrom
Petrom Romania www.petrom.ro/ro-ro OMV Grup www.omv.com/en OMV România www.omv.ro/ro-ro
Închide

Descriere, mențiuni legale, protecția și divulgarea datelor

Pentru o lectură facilă a textului, toate site-urile noastre web folosesc o terminologie neutră din punct de vedere al genului: denumiri precum "angajat" sau "partener" nu se referă la un anumit gen.

Comunicare conform prevederilor din Legea nr. 365/2002 privind comerţul electronic

Proprietar, editor și producător: OMV Petrom SA
Sediu principal: Petrom City, Strada Coralilor, nr. 22, sector 1, cod poştal 013329, Telefon: +4 021 40 22201
e-mail: office@petrom.com
Cod fiscal: R 159 0082
Nr. Înreg. Registrul Comerţului: J40/8302/1997
Capital social subscris și vărsat: 5.664.410.833,50 RON

Societate administrată în sistem dualist

Prin vizitarea acestui site web, acceptați condițiile de mai jos.
Termenul OMV Petrom include OMV Petrom SA și companiile sau entitățile în care OMV Petrom SA deține o participație directă sau indirectă de cel puțin 50%. Dacă oricare dintre cele de mai jos se referă exclusiv la anumite companii sau entități, se indică numele acestora.

Cele de mai jos nu se aplică în măsura în care încalcă legea în vigoare.

OMV Petrom ia toate măsurile rezonabile pentru a se asigura că informațiile conținute în prezentul site web sunt corecte și complete la momentul publicării. Cu toate acestea, se pot produce erori neintenționate sau accidentale pe care le regretăm.

OMV Petrom nu oferă garanții privind informațiile publicate în prezentul site web, inclusiv (hiper)linkuri externe sau alte tipuri de conținut care pot fi utilizate în mod direct sau indirect prin site-ul web al OMV Petrom. De asemenea, OMV Petrom își rezervă dreptul de a aduce modificări la prezentul site fără notificare prealabilă. OMV Petrom nu își asumă nicio responsabilitate pentru erori sau omisiuni de pe site-ul web al OMV Petrom. Toate deciziile adoptate pe baza informațiilor publicate pe site-ul web al OMV Petrom sunt responsabilitatea exclusivă a respectivului utilizator. OMV Petrom nu își asumă nicio responsabilitate pentru pagube directe sau indirecte sau prejudicii decurgând, din orice motiv, din utilizarea directă sau indirectă a informațiilor publicate pe site-ul web al OMV Petrom.

OMV PETROM nu declară sau garantează că funcțiile sau serviciile prezentate pe site-ul OMV Petrom vor fi neîntrerupte sau libere de erori, că defecțiunile vor fi corectate sau că site-ul sau serverul OMV Petrom pe care se află acesta sunt libere de viruși sau alte programe dăunătoare. În măsura permisă de lege, OMV Petrom nu este responsabilă pentru nicio pagubă decurgând din funcționarea sau nefuncționarea site-ului OMV Petrom sau a serviciilor sau dispozitivelor tehnice conectate.

Niciuna dintre informațiile publicate pe site-ul web al OMV Petrom nu constituie și nu pot fi considerate o invitație sau un îndemn pentru achiziționarea sau tranzacționarea de parti sociale OMV Petrom sau alte titluri de valoare.

Cu excepția cazurilor indicate, drepturile de autor asupra paginilor și conținutului publicat pe prezentul site OMV Petrom și materialele utilizate în acest scop se află în proprietatea exclusivă a OMV Petrom. Nu vor fi acordate licențe sau alte drepturi terților (ex., drepturi de proprietate, de proprietate industrială sau drepturi de autor). Reproducerea paginilor sau conținutului prezentului site este permisă numai în scopuri personale și de informare. Orice alte reproducere sau utilizare este strict interzisă. Utilizarea ulterioară a elementelor grafice distinctive ale OMV Petrom (mărci sau simboluri) este strict interzisă, indiferent dacă acestea sunt însoțite de simbolul ® sau ™.

Prevederile de mai sus se aplică descărcărilor sau utilizărilor directe sau indirecte de software prin site-ul web al OMV Petrom. În cazul în care hiperlinkuri externe oferă acces la software terț, termenii și condițiile deținătorilor respectivelor produse prevalează și se vor respecta drepturile acestora.

Depunem toate eforturile pentru a proteja confidențialitatea dumneavoastră prin respectarea tuturor normelor și reglementărilor în vigoare privind protecția datelor, inclusiv Regulamentul general (UE) 2016/679 privind protecția datelor (“ RGPD”).

Această politică, alături de Termenii și Condițiile (a se vedea linkul din partea dreaptă a paginii) prezentului site web și toate documentele la care face referire această politică au rolul de a vă informa asupra datelor cu caracter personal pe care le colectăm de la dvs. sau pe care dvs. ni le comunicați prin intermediul prezentului site web, precum și a modului în care vom prelucra aceste date. Vă rugăm să citiți cele de mai jos cu atenție pentru a înțelege opiniile și practicile noastre privind datele dvs. cu caracter personal și modul de prelucrare a acestora.

1. Cine suntem
Operatorul de date este OMV Petrom SA. De asemenea, pe website-ul nostru puteti identifica si accesa oferte sau informatii ale altor societati din grupul nostru, care sunt la randul lor operatori de date cu caracter personal si carora li se aplica aceasta politica – OMV Petrom GAS SRL, OMV Petrom Marketing SRL.

2. Ce tipuri de date cu caracter personal prelucrăm și în ce scopuri și din ce motive?
În procesul de operare a prezentului site web, Compania colectează anumite informații (“date cu caracter personal”) referitoare la persoane fizice identificate sau identificabile, date furnizate de utilizatorii prezentului site web în mod direct (ex. nume, prenume, adresă poștală, adresă de e-mail, număr de telefon) sau indirect (ex. adresă IP). Mai jos va rugam sa gasiti informatii legate de anumite scopuri in care prelucram date cu caracter personal pe baza motivelor legale indicate pentru fiecare dintre următoarele:

2.1. Navigare pe site-ul web. Utilizarea modulelor cookie
Atunci când vizitați site-ul nostru web, utilizăm module cookie pentru a colecta în mod automat informații tehnice pentru identificarea utilizatorului, precum adresa IP, tipul de browser de internet utilizat pentru a naviga pe site-ul nostru, sistemul de operare, numele sau gazda de domeniu prin care utilizatorul navighează pe site.

Principalul scop al modulelor cookie este de a vă oferi o mai bună experiență de navigare, dar și în scopuri de publicitate, pentru a vă oferi conținut adaptat intereselor și preferințelor dvs. Prin urmare, utilizăm module cookie pentru a vă oferi o experiență personalizată și relevantă de navigare pe site-ul nostru web și pentru a înțelege modul în care interacționați cu conținutul nostru publicitar.

Pentru mai multe informații privind utilizarea modulelor cookie pe acest site web și scopurile în care sunt utilizate acestea, dar și privind posibilitățile de a controla și/sau dezactiva aceste module, vă rugăm să consultați politica noastră privind modulele cookie.

2.2. Răspunsul la întrebări, solicitări sau reclamații
Prelucrăm datele dvs. cu caracter personal, precum nume și prenume, adresă de email, număr de telefon și orice alte informații sau detalii pe care ni le comunicați în corespondență pentru a răspunde întrebărilor, reclamațiilor sau solicitărilor dvs., în funcție de canalul de comunicare prin care ne contactați, astfel cum se descrie mai jos.

Scop Temei juridic
Răspunsul la întrebări, reclamații sau solicitări prin corespondență electronică (e-mail) sau telefon. Prelucrarea se întemeiază pe un interes legitim, care ne permite să oferim răspunsuri la întrebările, reclamațiile sau solicitările dvs

2.3. Campanii promoționale
Prelucrăm datele cu caracter personal colectate de la dvs. prin completarea formularelor de participare de pe site sau a unor formulare similare în scopul de a organiza campanii promoționale și/sau concursuri sau de a acorda premii câștigătorilor campaniilor promoționale, dar și de a analiza eficiența campaniilor noastre promoționale. Participarea dvs. la aceste campanii promoționale și/sau concursuri este voluntară. Prin urmare, dvs. sunteți cel care decide dacă ne oferiți date cu caracter personal prin completarea de formulare pe site-ul nostru sau de formulare similare pentru campanii promoționale sau concursuri.

Scop Temei juridic
a. Organizarea de campanii promoționale și/sau concursuri Interes legitim, executarea contractului cu dvs., consimțământ
b. Prelucrarea datelor câștigătorilor campaniilor promoționale în scopul acordării premiilor Interes legitim, consimțământ

2.4. Comunicări directe de marketing
Putem prelucra date cu caracter personal pentru a vă informa în legătură cu produse și servicii, oferte promoționale sau pentru abonarea la newsletter. Ca regulă generală, aceste date cu caracter personal vor fi prelucrate în scopuri directe de marketing numai cu consimțământul dvs. și prin utilizarea canalelor de comunicare (email, sms etc.) pe care le-ați indicat în momentul oferirii consimțământului. Totuși, în cazul în care ne-ați comunicat adresa dvs. de email cu ocazia achiziționării unui produs sau serviciu al nostru, putem utiliza adresa de email, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare care ne permit să vă prezentăm comunicări comerciale privind produse sau servicii similare, pe baza interesului nostru legitim în această privință; într-un astfel de caz, în momentul obținerii adresei dvs. de email și ulterior, pentru fiecare mesaj comercial pe care vi-l trimitem, vă vom oferi opțiunea de a vă opune acestui tip de utilizare a adresei de email (dezabonare).

Scop Categorii de date prelucrate Temei juridic
a. Comunicări comerciale privind produse sau servicii similare Adresa de e-mail, nume, prenume, număr de telefon, furnizate cu ocazia achiziționării unui produs sau serviciu al companiei: Interes legitim, consimțământ
b. Alte comunicări directe de marketing Cele furnizate de dvs. la momentul exprimării consimțământului, ex. nume și prenume, adresă de email, număr de telefon: consimțământ
2.5. Sondaje, studii de evaluare a satisfacției clienților și feedback din partea clienților
Vom prelucra datele dvs. cu caracter personal atunci când decideți să participați la sondajele sau studiile noastre de piață, la studiile de evaluare a satisfacției clienților sau atunci când furnizați feedback privind produsele și serviciile noastre. Aceste date cu caracter personal vor fi prelucrate în scopul de mai sus numai cu consimțământul dvs., având în vedere și interesul nostru legitim de a înțelege nevoile și așteptările clienților privind produsele și serviciile noastre. Participarea dvs. la aceste studii este voluntară. Prin urmare, rămâne la latitudinea dvs. să ne oferiți date cu caracter personal (nume și prenume, informații despre preferințe și obiceiuri de cumpărături sau alte date cu caracter personal pe care le puteți furniza) prin completarea formularelor de participare de pe site-ul nostru web sau a unor formulare similare puse la dispoziție pentru sondajele sau studiile respective.
 
Scop Temei juridic
Sondaje sau studii de piață, studii de evaluare a satisfacției clienților sau furnizarea de feedback privind produsele și serviciile noastre: consimțământ, interes legitim
3. Încheierea și executarea contractelor
Compania prelucreaza datele dvs. cu caracter personal furnizate in vederea încheierii și executării contractului cu dvs. sau cu compania al cărei reprezentant/persoană de contact sunteți. Totodată, pe durata relației contractuale comunicăm cu dvs. pentru a asigura buna derulare a relației comerciale.
Scop Temei juridic
Încheierea și executarea contractelor Executarea contractului cu dvs. (persoană fizică) și realizarea de demersuri la cererea dvs pentru a încheia contractul,
Interesul legitim de a realiza activitatea noastră comercială în legatură cu încheierea și executarea contractelor și comunicarea cu partenerul contractual în acest scop, atunci când relația contractuală este stabilită cu compania al cărei reprezentant/ persoană de contact sunteți
4. Proces decizional automat și stabilirea automată a profilului
Datele cu caracter personal menționate aici nu fac obiectul proceselor decizionale automate, inclusiv stabilirea de profiluri.

5. Cui comunicăm datele dvs. cu caracter personal?
Pentru a îndeplini scopurile descrise mai sus, Compania utilizează serviciile mai multor contractori.

Unii dintre aceștia sunt operatori individuali de date, precum Google sau Facebook. Alți contractori au calitatea de imputerniciti ai nostri legat de prelucrarea datelor cu caracter personal.

O altă categorie de contractori sunt terți care nu prelucrează datele, dar le pot accesa în îndeplinirea propriilor atribuții sau în relațiile cu Compania, cum ar fi furnizori de servicii de întreținere, financiare sau de audit.

Datele cu caracter personal indicate mai sus mai pot fi puse la dispoziția unor terți în următoarele situații: (i) autorități publice, auditori sau instituții competente având competențe de a efectua inspecții asupra activității sau activelor companiei, care solicită companiei să furnizeze informații în temeiul obligației legale a acesteia. Astfel de autorități publice sau instituții pot fi ; (ii) pentru a îndeplini o cerință legală sau a proteja drepturile și activele companiei noastre sau ale altor entități sau persoane, precum instanțe de judecată; (iii) către achizitori terți, în măsura în care activitatea companiei va fi (total sau parțial) transferată, iar datele persoanelor vizate vor face parte din activele reprezentând obiectul tranzacției. În continuare, în scopurile de prelucrare prezentate mai sus, putem comunica datele dvs. cu caracter personal către companii din grupul OMV din care face parte OMV Petrom, care se supun instrucțiunilor furnizate de companie în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal.

Persoanele și entitățile cărora le putem comunica date cu caracter personal sunt următoarele:

a) În scopul navigării pe site și al utilizării modulelor cookie, putem transmite datele cu caracter personal către analiști și furnizori de motoare de căutare, pentru ca aceștia să poată oferi servicii de întreținere a site-ului nostru;

b) Pentru a răspunde la întrebările, solicitările sau reclamațiile dvs., putem transmite datele dvs. cu caracter personal către furnizorii noștri de servicii (inclusive de centre telefonice);

c) Pentru organizarea și gestionarea campaniilor promoționale și analizarea eficienței acestora, putem transmite datele dvs. cu caracter personal către agenții de publicitate și marketing și agenții digitale sau de social media ori alți împuterniciți;

d) Pentru comunicări de marketing direct, putem transmite date cu caracter personal către agenții de publicitate și agenții de marketing ori alți împuterniciți care transmit comunicările în numele nostru;

e) Pentru efectuarea de sondaje, studii de piață, sondaje de evaluare a satisfacției clienților sau pentru obținerea de feedback din partea clienților pentru produsele sau serviciile noastre, putem comunica date cu caracter personal către furnizori de sondaje sau studii de piață / servicii de asistență pentru clienți.

f) Pentru încheierea și executarea contractelor putem comunica datele dvs. către împuterniciți furnizori de servicii.

Datele de mai sus pot fi puse la dispozitia tertilor mai sus mentionati precum si in anumite cazuri, la dispozitia altor companii din grup.

6. Transferul datelor cu caracter personal în străinătate

În contextul operațiunilor descrise mai sus, datele dvs. cu caracter personal pot fi transferate în străinătate, în state ale Uniunii Europene ("UE") sau din Spațiul Economic European ("SEE").

Vă informăm că orice transfer efectuat de companie în stat membru UE sau SEE va respecta cerințele prevăzute de RGPD.

În cazul în care datele cu caracter personal sunt transferate în state care nu oferă o protecție suficientă a prelucrării datelor cu caracter personal, vor fi încheiate contracte de garantare a respectării prevederilor legale.

7. Timpul de păstrare a datelor cu caracter personal
Vom păstra datele dvs. cu caracter personal numai pe perioada de timp necesară în scopurile de prelucrare prezentate mai sus și cu respectarea prevederilor legale în vigoare. În cazul în care Compania consideră că are un interes legitim sau o obligație legală de a prelucra datele dvs. cu caracter personal în alte scopuri, veți fi informat în legătură cu acest aspect.

Considerăm că activitățile de prelucrare prezentate mai sus vor necesita stocarea datelor cu caracter personal pentru următoarele perioade:
 
Scop Durată
1. Navigare site și utilizarea modulelor cookie în acord cu Politica de cookies
2. Răspunderea la întrebări, solicitări sau reclamații ulterior, conform regulilor de arhivare și pentru protejarea intereselor legitime
3. Organizarea și gestionarea de companii promoționale, date cu caracter personal pe durata necesară gestionării reclamației și ulterior, conform regulilor de arhivare și pentru protejarea intereselor legitime
4. Comunicări directe de marketing Până la retragerea consimțământului/ dezabonare
5. Efectuarea de sondaje sau studii de piață, studii de evaluare a satisfacției clienților sau obținerea de feedback privind produsele și serviciile noastre Pe durata de timp necesară atingerii scopului sondajului, care va fi stabilită în funcție de proiectul de sondaj
6. Încheierea și executarea contractelor Pe durata executării contractului și ulterior conform regulilor de arhivare precum și pe durata termenului de prescripție al dreptului la acțiune

8. Procesarea datelor copiilor cu vârsta mai mică de 18 ani
Toate procesările de date cu caracter personal prezentate în acest document se referă exclusiv la persoanele care au vârsta de cel puțin 18 ani. Utilizarea sistemelor și a rezultatelor prelucrării este conditionată pentru minorii între 14 și 18 ani de acordul părinţilor/ tutorilor legali şi interzisă pentru copiii sub 14 ani în afara cazului în care părinții/tutorii legali au exprimat ei înşişi consimţământul pentru astfel de prelucrări. În cazul în care au loc astfel de prelucrări în ciuda eforturilor noastre rezonabile de a le preveni, acestea vor înceta atunci când vom fi notificați că utilizatorii se află sub vârsta menționată mai sus.

9. Securitatea prelucrării datelor
Compania vă informează că evaluează și actualizează în mod constant măsurile de securitate implementate în scopul asigurării unei prelucrări sigure și securizate a datelor cu caracter personal.

10. Drepturile persoanelor vizate
În contextul prelucrării datelor dvs. cu caracter personal, aveți următoarele drepturi:

a. Dreptul de a accesa datele cu caracter personal prelucrate: aveți dreptul de a obține o confirmare dacă datele dvs. sunt prelucrate și, dacă răspunsul este afirmativ, de a primi acces la tipul de date cu caracter personal și la condițiile de prelucrare, prin adresarea unei cereri în acest scop către operatorul de date;

b. Dreptul de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal: aveți posibilitatea să solicitați, prin transmiterea unei cereri în acest scop la operatorul de date, corectarea datelor personale incorecte, completarea datelor incomplete sau ștergerea datelor cu caracter personal în următoarele cazuri (i) datele nu mai sunt necesare în scopul original (și nu există un scop legal nou), (ii) baza legală a prelucrării este consimțământul persoanei vizate, persoana vizată își retrage consimțământul, și nu există alte motive legale, (iii) persoana vizată își exercită dreptul de a obiecta, iar operatorul de date nu are alte motive pentru a continua prelucrarea, (iv) datele au fost prelucrate în mod ilegal, (v) ștergerea este necesară pentru conformitatea cu legislația UE sau română, sau (vi) datele au fost colectate în legătură cu serviciile de societatea informației oferite copiilor (după caz), cărora li se aplică cerințe specifice privind acordarea consimțământului;

c. Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării: aveți dreptul de a obține restricționarea prelucrării în cazurile în care: (i) considerați că datele cu caracter personal prelucrate sunt inexacte, pe o perioadă care permite operatorului să verifice corectitudinea datelor cu caracter personal; (ii) prelucrarea este ilegală, dar nu doriți să vă ștergem datele, ci doar să restricționăm utilizarea lor; (iii) în cazul în care operatorul de date nu mai are nevoie de datele dvs. în scopurile de mai sus, dar dvs. aveți nevoie de date pentru a stabili, exercita sau apăra un drept legal, sau (iv) ați obiectat împotriva prelucrării în așteptarea verificării dacă motivele legitime ale operatorului de date prevalează asupra celor ale persoanei vizate;

d. Dreptul de a vă retrage consimțământul pentru prelucrare atunci când prelucrarea are loc pe bază de consimțământ, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate până la acel moment;

e. Dreptul de a obiecta la prelucrarea datelor din motive legate de situația dvs. specifică, atunci când prelucrarea se bazează pe interes legitim, și de a obiecta în orice moment la prelucrarea datelor în scopuri directe de marketing, inclusiv stabilirea de profiluri;

f. Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv stabilirea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;

g. Dreptul la portabilitatea datelor, însemnând dreptul de a primi datele cu caracter personal pe care le-ați furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, și dreptul de a transmite aceste date altui operator, dacă prelucrarea se bazează pe consimțământul dvs. sau conform unui contract și se efectuează prin mijloace automate;

h. Dreptul de a prezenta reclamații autorității de protecție a datelor și dreptul de adresare către o instanță de judecată competentă.Drepturile de mai sus pot fi exercitate în orice moment. Pentru a exercita aceste drepturi, vă recomandăm să utilizați formularul furnizat aici. În cazul în care doriți să vă retrageți consimțământul acordat pentru scopuri de marketing direct, aveți posibilitatea să utilizați opțiunea de "dezabonare" disponibilă în mesajele de marketing.

11. Exercitarea drepturilor persoanelor vizate

Bună ziua!

Dacă ați accesat această pagină de internet înseamnă că aveți o solicitare referitoare la prelucrarea datelor dvs. personale. Am pregătit mai jos pentru dvs. câteva detalii pentru a ușura procesul.

În calitatea dvs. de Persoană Vizată (persoană fizică ale căror date personale precum: nume, prenume, adresă de e-mail etc. sunt prelucrate) beneficiați de drepturi speciale în baza legislației relevante de protecție a datelor personale. Astfel, Persoana Vizată beneficiază de dreptul de: (i) acces la date, (ii) rectificarea datelor, (iii) ștergerea datelor, (iv) restricționarea prelucrării datelor, (v) opunere la prelucrarea datelor și (vi) portabilitatea datelor. Totodată, aveți dreptul să vă adresați autorității de supraveghere relevante în domeniul protecției datelor cu caracter personal (în România, Autoritatea Națională de Supraveghere pentru Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal - prescurtată ANSPDCP) în cazul în care aveți o plângere, precum și dreptul de a vă adresa instanței de judecată relevante.

Dacă doriți să vă exercitați drepturile de la (i) la (vi) de mai sus, trebuie să adresați o cerere scrisă entității (companiei în acest caz) care considerați că prelucrează datele dvs. personale. Solicitarea trebuie să vă identifice (trebuie să furnizați suficiente detalii de identificare pentru a ne putea permite efectuarea căutării aferente și pentru a vă oferi informațiile relevante) și câteva detalii despre ceea ce aveți nevoie ca informații sau acțiuni din partea noastră în cadrul activității de protecție a datelor cu caracter personal. Puteți adresa acest lucru în orice mod pe care îl considerați adecvat pentru a vă exprima solicitarea. Cu toate acestea, pentru a ușura procesul, am elaborat un formular specific pe îl care puteți accesa dând clic pe „Deschide formular” de mai jos.

Vă rugăm să rețineți că toate câmpurile formularului sunt obligatorii și pot fi completate prin selectarea uneia sau mai multor opțiuni derulante sau prin introducerea de informații detaliate, după caz. În cazul în care informațiile pe care ni le-ați furnizat nu sunt suficiente pentru a vă identifica sau pentru a vă îndeplini solicitarea, vă vom contacta prin intermediul adresei de e-mail pe care ne-o furnizați pentru a obține informațiile de care avem nevoie. Vă rugăm să vă asigurați că furnizați numai informațiile dvs. și nu informații despre alte persoane. Vă rugăm să furnizați o adresă de e-mail validă care este a dvs. și nu a altor persoane. Prin trimiterea acestor informații, vom presupune, în mod rezonabil, că informațiile sunt ale dvs. și aveți dreptul să ni le furnizați.

Vom prelucra informațiile pe care ni le furnizați prin intermediul solicitării dvs. (ne referim la compania către care depuneți solicitarea și care acționează în acest context ca operator de date cu caracter personal, cum ar fi: date de identificare, date de contact, semnătură, date de muncă, imagine etc., după caz), precum și informațiile care conțin date cu caracter personal pe care vi le punem la dispoziție în conformitate cu solicitarea dvs., în scopul:

  • de a da curs solicitării / solicitărilor dvs. referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal (pe baza obligației noastre legale de a răspunde solicitărilor persoanelor vizate);
  • de arhivare a solicitării / solicitărilor dvs., în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile și procedurile interne (bazate pe obligațiile noastre legale - după caz, pentru a păstra dovezi ale acestor solicitări și pe interesul nostru legitim de a ne proteja drepturile și interesele în acest domeniu, în mod normal nu mai mult de termenul de prescripție aplicabil în investigațiile din domeniul protecției datelor cu caracter personal).

După expirarea perioadei de arhivare, vom șterge/anonimiza irevocabil datele dumneavoastră.

Sursa datelor cu caracter personal este directă (de la dvs.) și indirectă (din înregistrările de date pe care le-am putea avea, documentații etc. în funcție de relația pe care o aveți cu compania din grupul nostru, căreia îi adresați solicitarea).

Datele dvs. cu caracter personal ar putea fi transmise, de obicei, unor entități diferite care asistă/susțin compania respectivă, acționând în calitate de operator de date în efectuarea prelucrării (acestea se numesc Persoane Împuternicite, ex: furnizorii de sisteme IT) sau altor terți (de exemplu: autorități relevante, instanțe de drept, avocați) întemeiate pe motive justificate (ex: dacă autoritatea de supraveghere sau instanța ne solicită să facem dovada gestionării cererii dvs.).

Pentru informații generale și pentru mai multe detalii referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal și la drepturile specifice în acest context, oferim, păstrăm și actualizăm informații în cadrul politicii noastre de confidențialitate, care pot fi accesate prin intermediul site-ului web al grupului nostru https://www.omvpetrom.com/ com/Termeni-conditii-protectia-datelor.

Vă rugăm să rețineți că putem furniza copii ale datelor cu caracter personal prelucrate (atunci când vă exercitați dreptul de acces) doar cu respectarea a condițiilor legale în acest context, dar concomitent cu asigurarea protecției datelor dvs., a protecției adecvate a datelor și informațiilor de afaceri și protecției aferente drepturilor și libertăților altor persoane, în limitele unor eforturi rezonabile.

Conform Regulamentului General referitor la Protecția Datelor nr. 679/2016 (GDPR), solicitarea unei Persoane Vizate trebuie să fie îndeplinită, de către operator, în termen de o cel mult lună. Cu toate acestea, această perioadă de timp ar putea fi prelungită ținând cont de circumstanțe justificate, așa cum sunt prevăzute în normele aplicabile. De asemenea, dacă informațiile pe care le oferiți inițial nu sunt suficiente pentru a vă identifica sau dacă avem nevoie ca dvs. să detaliați mai bine cererea dvs., termenul limită până la care vom răspunde solicitării dvs. va începe să curgă de la momentul efectuării tuturor acestor pași. În orice caz, vă vom anunța cât mai curând posibil de la înregistrarea solicitării dvs. dacă avem nevoie de astfel de informații. Vă rugăm să rețineți că, dacă nu ne furnizați informațiile care ne pot permite să dăm curs solicitării dvs., în timp ce vom depune eforturi rezonabile în conformitate cu regulile aplicabile, nu vom înregistra solicitarea dvs. ca fiind valabilă și vom presupune cu bună credință că ați renunțat la aceasta.

Dacă aveți o solicitare referitoare la prelucrarea datelor dvs. personale de către una dintre companiile din grupul OMV Petrom din România (vă rugăm să vedeți mai multe informații despre grup pe site-ul www.omvpetrom.com), vă rugăm să faceți clic pe butonul de mai jos (Deschide formular) pentru a putea completa formularul.

Vă mulțumim pentru interes și suport !

Deschide formular

Cu considerație,
Responsabilul cu Protecția Datelor

 
12. Modificarea prezentei politici de confidențialitate
Prezenta politică de confidențialitate poate fi modificată și actualizată periodic de către companie, atunci când este necesar. Compania vă va informa în legătură cu toate modificările semnificative aduse prezentei politici și vă va informa într-o manieră care permite confirmarea primirii lor, de exemplu prin utilizarea adresei de e-mail care ne-ați comunicat-o sau orice alt mijloc corespunzător de comunicare.

13. Contact
Orice întrebare privind aceste subiecte poate fi adresată operatorului de date la următoarea adresă:

Responsabilul cu Protecția Datelor, Petrom City, Str. Coralilor, nr. 22, sector 1, 013329 Bucureşti, România, privacy@petrom.com

Denumire modul

Scop cookie

Termen de păstrare

Dezactivare

Module cookie obligatorii

JSESSIONID Acest cookie este esențial pentru site-ul nostru și ne ajută la gestionarea acestuia. Cookie-ul expiră imediat ce părăsiți site-ul nostru web.  Când sesiunea browserului se încheie Acest cookie nu poate fi dezactivat.
X-Oracle-BMC-LBS-Route Acest cookie este esențial pentru site-ul nostru și ne ajută la gestionarea acestuia. Cookie-ul expiră imediat ce părăsiți site-ul nostru web. 

Module cookie analitice/de performanță

1P_JAR Acest cookie este setat de Google Inc. și este necesar pentru evaluarea acestui site web. 90 de zile Acest cookie nu poate fi dezactivat. Site-ul nostru web folosește acest serviciu numai în mod anonim.

_ga

Acest cookie este setat de Google Inc. și este necesar pentru evaluarea acestui site web.

Module cookie publicitare

Nici unul Site-ul nostru nu utilizează cookie-uri pentru a furniza publicitate. -

-

Vă rugăm să rețineți că unii terți pot seta, de asemenea, module cookie pentru conținutul incorporat (de ex. YouTube, Twitter, ...). Aceste companii sunt responsabile de gestionarea datelor dvs. în conformitate cu reglementările privind protecția datelor.

De fiecare dată când site-ul nostru web stabilește un nou tip de cookie, vom posta aceste detalii aici. Toate cookie-urile vor expira automat la data de expirare specificată.

You can find more information about cookies and data protection on here.