Contact
Site-uri OMV Petrom
en ro
Logout
Site-uri OMV Petrom
OMV and OMV Petrom Websites
OMV Grup www.omv.com OMV România www.omv.ro Petrom Romania www.petrom.ro Petrom Moldova www.petrom.md
Închide

Descrierea companiei, mențiuni legale, protecția și divulgarea datelor

Pentru o lectură facilă a textului, toate site-urile noastre web folosesc o terminologie neutră din punct de vedere al genului: denumiri precum "angajat" sau "partener" nu se referă la un anumit gen.

Comunicare conform prevederilor din Legea nr. 365/2002 privind comerţul electronic

Proprietar, editor și producător: OMV Petrom SA
Sediu principal: Petrom City, Strada Coralilor, nr. 22, sector 1, cod poştal 013329, Telefon: +4 021 40 22201
e-mail: office@petrom.com
Cod fiscal: R 159 0082
Nr. Înreg. Registrul Comerţului: J40/8302/1997
Capital social subscris și vărsat: 6.231.166.705,80 RON

Societate administrată în sistem dualist

Prin vizitarea acestui site web, acceptați condițiile de mai jos.
Termenul OMV Petrom include OMV Petrom SA și companiile sau entitățile în care OMV Petrom SA deține o participație directă sau indirectă de cel puțin 50%. Dacă oricare dintre cele de mai jos se referă exclusiv la anumite companii sau entități, se indică numele acestora.

Cele de mai jos nu se aplică în măsura în care încalcă legea în vigoare.

OMV Petrom ia toate măsurile rezonabile pentru a se asigura că informațiile conținute în prezentul site web sunt corecte și complete la momentul publicării. Cu toate acestea, se pot produce erori neintenționate sau accidentale pe care le regretăm.

OMV Petrom nu oferă garanții privind informațiile publicate în prezentul site web, inclusiv (hiper)linkuri externe sau alte tipuri de conținut care pot fi utilizate în mod direct sau indirect prin site-ul web al OMV Petrom. De asemenea, OMV Petrom își rezervă dreptul de a aduce modificări la prezentul site fără notificare prealabilă. OMV Petrom nu își asumă nicio responsabilitate pentru erori sau omisiuni de pe site-ul web al OMV Petrom. Toate deciziile adoptate pe baza informațiilor publicate pe site-ul web al OMV Petrom sunt responsabilitatea exclusivă a respectivului utilizator. OMV Petrom nu își asumă nicio responsabilitate pentru pagube directe sau indirecte sau prejudicii decurgând, din orice motiv, din utilizarea directă sau indirectă a informațiilor publicate pe site-ul web al OMV Petrom.

OMV PETROM nu declară sau garantează că funcțiile sau serviciile prezentate pe site-ul OMV Petrom vor fi neîntrerupte sau libere de erori, că defecțiunile vor fi corectate sau că site-ul sau serverul OMV Petrom pe care se află acesta sunt libere de viruși sau alte programe dăunătoare. În măsura permisă de lege, OMV Petrom nu este responsabilă pentru nicio pagubă decurgând din funcționarea sau nefuncționarea site-ului OMV Petrom sau a serviciilor sau dispozitivelor tehnice conectate.

Niciuna dintre informațiile publicate pe site-ul web al OMV Petrom nu constituie și nu pot fi considerate o invitație sau un îndemn pentru achiziționarea sau tranzacționarea de parti sociale OMV Petrom sau alte titluri de valoare.

Cu excepția cazurilor indicate, drepturile de autor asupra paginilor și conținutului publicat pe prezentul site OMV Petrom și materialele utilizate în acest scop se află în proprietatea exclusivă a OMV Petrom. Nu vor fi acordate licențe sau alte drepturi terților (ex., drepturi de proprietate, de proprietate industrială sau drepturi de autor). Reproducerea paginilor sau conținutului prezentului site este permisă numai în scopuri personale și de informare. Orice alte reproducere sau utilizare este strict interzisă. Utilizarea ulterioară a elementelor grafice distinctive ale OMV Petrom (mărci sau simboluri) este strict interzisă, indiferent dacă acestea sunt însoțite de simbolul ® sau ™.

Prevederile de mai sus se aplică descărcărilor sau utilizărilor directe sau indirecte de software prin site-ul web al OMV Petrom. În cazul în care hiperlinkuri externe oferă acces la software terț, termenii și condițiile deținătorilor respectivelor produse prevalează și se vor respecta drepturile acestora.

Formularul de exercitare a drepturilor de protecția datelor cu caracter personal

Bună ziua!

Dacă ați accesat această pagină înseamnă că aveți o solicitare referitoare la prelucrarea datelor dvs. personale. Am pregătit mai jos pentru dvs. câteva detalii pentru a ușura procesul.

În calitatea dvs. de Persoană Vizată (persoană fizică ale căror date personale precum: nume, prenume, adresă de e-mail etc. sunt prelucrate) beneficiați de drepturi speciale în baza legislației relevante de protecție a datelor personale. Astfel, Persoana Vizată beneficiază de dreptul de: (i) acces la date, (ii) rectificarea datelor, (iii) ștergerea datelor, (iv) restricționarea prelucrării datelor, (v) opunere la prelucrarea datelor și (vi) portabilitatea datelor. Totodată, aveți dreptul să vă adresați autorității de supraveghere relevante în domeniul protecției datelor cu caracter personal (în România, Autoritatea Națională de Supraveghere pentru Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal - ANSPDCP) în cazul în care aveți o plângere, precum și dreptul de a vă adresa instanței de judecată relevante.

Dacă doriți să vă exercitați drepturile de la (i) la (vi) de mai sus, trebuie să adresați o cerere scrisă entității (companiei în acest caz) care considerați că prelucrează datele dvs. personale. Solicitarea trebuie să vă identifice (trebuie să furnizați suficiente detalii de identificare pentru a ne putea permite efectuarea căutării aferente și pentru a vă oferi informațiile relevante) și câteva detalii despre ceea ce aveți nevoie ca informații sau acțiuni din partea noastră în cadrul activității de protecția datelor cu caracter personal. Puteți adresa acest lucru în orice mod pe care îl considerați adecvat pentru a vă exprima solicitarea. Cu toate acestea, pentru a ușura procesul, am elaborat un formular specific pe îl care puteți accesa mai jos.

Vă rugăm să rețineți că toate câmpurile formularului sunt obligatorii și pot fi completate prin selectarea uneia sau mai multor opțiuni derulante sau prin introducerea de informații detaliate, după caz. În cazul în care informațiile pe care ni le-ați furnizat nu sunt suficiente pentru a vă identifica sau pentru a vă îndeplini solicitarea, vă vom contacta prin intermediul adresei de e-mail pe care ne-o furnizați pentru a obține informațiile de care avem nevoie. Vă rugăm să vă asigurați că furnizați numai informațiile dvs. și nu informații despre alte persoane. Vă rugăm să furnizați o adresă de e-mail validă care este a dvs. și nu a altor persoane. Prin trimiterea acestor informații, vom presupune, în mod rezonabil, că informațiile sunt ale dvs. și aveți dreptul să ni le furnizați.

Vom prelucra informațiile pe care ni le furnizați prin intermediul solicitării dvs. (ne referim la compania către care depuneți solicitarea și care acționează în acest context ca operator de date cu caracter personal, cum ar fi: date de identificare, date de contact, semnătură, date de muncă, imagine etc., după caz), precum și informațiile care conțin date cu caracter personal pe care vi le punem la dispoziție în conformitate cu solicitarea dvs., în scopul:

-    de a da curs solicitării / solicitărilor dvs. referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal (pe baza obligației noastre legale de a răspunde solicitărilor persoanelor vizate);
-    de arhivare a solicitării / solicitărilor dvs., în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile și procedurile interne (bazate pe obligațiile noastre legale - după caz, pentru a păstra dovezi ale acestor solicitări și pe interesul nostru legitim de a ne proteja drepturile și interesele în acest domeniu, în mod normal nu mai mult de termenul de prescripție aplicabil în investigațiile din domeniul protecției datelor cu caracter personal).
După expirarea perioadei de arhivare, vom șterge/anonimiza irevocabil datele dumneavoastră.

Sursa datelor cu caracter personal este directă (de la dvs.) și indirectă (din înregistrările de date pe care le-am putea avea, documentații etc. în funcție de relația pe care o aveți cu compania din grupul nostru, căreia îi adresați solicitarea).

Datele dvs. cu caracter personal ar putea fi transmise, de obicei, unor entități diferite care asistă/susțin compania respectivă, acționând în calitate de operator de date în efectuarea prelucrării (acestea se numesc Persoane Împuternicite, ex: furnizorii de sisteme IT) sau altor terți (de exemplu: autorități relevante, instanțe de drept, avocați) întemeiate pe motive justificate (ex: dacă autoritatea de supraveghere sau instanța ne solicită să facem dovada gestionării cererii dvs.).

Pentru informații generale și pentru mai multe detalii referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal și la drepturile specifice în acest context, oferim, păstrăm și actualizăm informații în cadrul politicii noastre de confidențialitate, care pot fi accesate prin intermediul site-ului web al grupului nostru https://www.omvpetrom.com/ com/Termeni-conditii-protectia-datelor.

Vă rugăm să rețineți că putem furniza copii ale datelor cu caracter personal prelucrate (atunci când vă exercitați dreptul de acces) doar cu respectarea a condițiilor legale în acest context, dar concomitent cu asigurarea protecției datelor dvs., a protecției adecvate a datelor și informațiilor de afaceri și protecției aferente drepturilor și libertăților altor persoane, în limitele unor eforturi rezonabile.

Conform Regulamentului General privind Protecția Datelor nr. 679/2016 (GDPR), solicitarea unei Persoane Vizate trebuie să fie îndeplinită, de către operator, în termen de o cel mult lună. Cu toate acestea, această perioadă de timp ar putea fi prelungită ținând cont de circumstanțe justificate, așa cum sunt prevăzute în normele aplicabile. De asemenea, dacă informațiile pe care le oferiți inițial nu sunt suficiente pentru a vă identifica sau dacă avem nevoie ca dvs. să detaliați mai bine cererea dvs., termenul limită până la care vom răspunde solicitării dvs. va începe să curgă de la momentul efectuării tuturor acestor pași. În orice caz, vă vom anunța cât mai curând posibil de la înregistrarea solicitării dvs. dacă avem nevoie de astfel de informații. Vă rugăm să rețineți că, dacă nu ne furnizați informațiile care ne pot permite să dăm curs solicitării dvs., în timp ce vom depune eforturi rezonabile în conformitate cu regulile aplicabile, nu vom înregistra solicitarea dvs. ca fiind valabilă și vom presupune cu bună credință că ați renunțat la aceasta.

Dacă aveți o solicitare referitoare la prelucrarea datelor dvs. personale de către una dintre companiile din grupul OMV Petrom din România (vă rugăm să vedeți mai multe informații despre grup pe site-ul www.omvpetrom.com), vă rugăm să completați formularul de mai jos.

Vă mulțumim!

Cu stimă,
Responsabilul cu Protecția Datelor