Contact
Site-uri OMV Group
en ro
Site-uri OMV Group
Site-uri OMV Petrom
Petrom Romania www.petrom.ro OMV Grup www.omv.com OMV România www.omv.ro
Închide

Informaţii financiare

Indicatori financiari (în mil lei)*

2013

2014

2015

2016

2017

Venituri din vanzari(1)

24.492

21.862

18.493

16.647

19.435

Rezultat din exploatare inainte de depreciere(1)

9.317

8.155

6.238

4.950

6.854

Rezultat din exploatare(1)

5.962

3.349

(522)

1.476

3.270

Rezultat din exploatare CCA excluzand elementele speciale(1),(2)

6.019

5.213

2.529

1.700

3.273

Profit/pierdere net(a) atribuibil(a) actionarilor societatii-mama

4.821

2.103

(676)

1.043

2.491

Flux de trezorerie din activitati de exploatare

8.048

6.830

5.283

4.454

5.954

Investitii

5.303

6.239

3.895

2.575

2.969

Active imobilizate

34.560

37.243

36.020

35.129

33.727

Active circulante

5.487

5.882

5.099

6.285

8.332

Datorii curente

5.167

6.160

5.049

4.621

5.129

Capitaluri proprii atribuibile acţionarilor OMV Petrom SA

26.670

27.042

25.743

26.769

28.480

ROACE -Rentabilitatea Medie a Capitalului Angajat = NOPAT / Capitalul mediu angajat (%)

19

8

(2)

4

10

ROE - Rentabilitatea capitalului propriu = Profit net / Capitalul propriu mediu (%)

19

8

(3)

4

10

Gradul de îndatorare (%)

1

3

5

n.m.

n.m.

Angajatii Grupului OMV Petrom
la 31 decembrie

19.619

16.948

16.038

14.769

13.790

*Toti indicatorii se refera la Grupul OMV Petrom, reprezentand rezultatele consolidate in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiare (IFRS).
(1) Ajustate pentru a reflecta noua structura a Situatiei veniturilor si cheltuielilor.
(2) Valoarea CCA (cost curent de achizitionare) excluzand elementele speciale nu include efectele nerecurente speciale si efectele din detinerea stocurilor rezultate din activitatea Downstream Oil.