Contact
Site-uri OMV Petrom
en ro
Site-uri OMV Petrom
OMV and OMV Petrom Websites
OMV Grup www.omv.com OMV România www.omv.ro Petrom Romania www.petrom.ro Petrom Moldova www.petrom.md
Închide

Informaţii financiare

Indicatori financiari (în mil lei)*

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Venituri din vanzari(1)

21.862

18.493

16.647

19.435

22.523 25.485

19.717

Rezultat din exploatare inainte de depreciere(1)

8.155

6.238

4.950

6.854

8.085 7.879 5.145

Rezultat din exploatare(1)

3.349

(522)

1.476

3.270

5.213 4.245

1.467

Rezultat din exploatare CCA excluzand elementele speciale(1),(2)

5.213

2.529

1.700

3.273

4.804 4.573 2.287

Profit/pierdere net(a) atribuibil(a) actionarilor societatii-mama

2.103

(676)

1.043

2.491

4.078 3.635 1.291

Flux de trezorerie din activitati de exploatare

6.830

5.283

4.454

5.954

7.385 6.803 5.556

Investitii

6.239

3.895

2.575

2.969

4.289 4.225

3.206

Active imobilizate

37.243

36.020

35.129

33.727

33.549 34.933 34.505

Active circulante

5.882

5.099

6.285

8.332

10.235 12.563

13.115

Datorii curente

6.160

5.049

4.621

5.129

5.549 5.797 5.706

Capitaluri proprii atribuibile acţionarilor OMV Petrom SA

27.042

25.743

26.769

28.480

31.368 33.501

33.071

ROACE -Rentabilitatea Medie a Capitalului Angajat = NOPAT / Capitalul mediu angajat (%)

8

(2)

4

10

16 13 4

ROE - Rentabilitatea capitalului propriu = Profit net / Capitalul propriu mediu (%)

8

(3)

4

9

14 11 4

Gradul de îndatorare (%)

3

5

n.m.

n.m.

n.m. n.m. n.m.

Angajati la 31 decembrie

16.948

16.038

14.769

13.790

13.201 12.347

10.761

*Toti indicatorii se refera la Grupul OMV Petrom, reprezentand rezultatele consolidate in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiare (IFRS).
(1) Ajustate pentru a reflecta noua structura a Situatiei veniturilor si cheltuielilor.
(2) Valoarea CCA (cost curent de achizitionare) excluzand elementele speciale nu include efectele nerecurente speciale si efectele din detinerea stocurilor rezultate din activitatea Downstream Oil.