Contact
Site-uri OMV Petrom
en ro
Logout
Site-uri OMV Petrom
OMV and OMV Petrom Websites
OMV Grup www.omv.com OMV România www.omv.ro Petrom Romania www.petrom.ro Petrom Moldova www.petrom.md
Închide

Informaţii financiare

Indicatori financiari (în mil. lei)*

2017

2018

2019

2020

2021

2022 2023

Venituri din vânzări

19.435

22.523 25.485 19.717 26.011 61.344

38.808

Rezultat din exploatare înainte de depreciere

6.854

8.085 7.879 5.145 7.209 17.159 10.812

Rezultat din exploatare

3.270

5.213 4.245 1.467 3.709 12.039

7.554

Rezultat din exploatare CCA excluzând elementele speciale(1)

3.273

4.804 4.573 2.287 4.346 12.198 8.482

Profit/pierdere net(ă) atribuibil(a) acționarilor societății-mamă

2.491

4.078 3.635 1.291 2.864 10.301 4.030

Flux de trezorerie din activități de exploatare

5.954

7.385 6.803 5.556 6.997 11.337 10.114

Investiții

2.969

4.289 4.225 3.206 2.821 3.551

4.704

Active imobilizate

33.727

33.549 34.933 34.505 32.655 32.218 35.373

Active circulante (inclusiv active deținute pentru vânzare)(2)

8.332

10.235 12.563 13.115 17.315 26.272

22.783

Datorii curente (2)

5.129

5.549 5.797 5.706 8.193 9.846 8.508

Total capitaluri proprii

28.480

31.368 33.501 33.071 34.214 40.508

39.379

ROACE (Rentabilitatea Medie a Capitalului Angajat) = NOPAT / Capitalul mediu angajat (%)

10

16 13 4 11 38 13

ROE (Rentabilitatea capitalului propriu) = Profit net / Capitalul propriu mediu (%)

9

14 11 4 9 28 10

Gradul de îndatorare (%)

n.m.

n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. n.m.

Angajați la 31 decembrie

13.790

13.201 12.347 10.761 7.973 7.742

7.714

*Toți indicatorii se referă la Grupul OMV Petrom, reprezentând rezultatele consolidate în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS).
(1) Valoarea CCA (cost curent de achiziționare) excluzând elementele speciale nu include efectele nerecurente speciale și efectele din deținerea stocurilor rezultate din activitatea de Rafinare și Marketing.
(2) Începând cu 31 decembrie 2023, compania și-a schimbat voluntar politica contabilă aferentă prezentării în bilanț a certificatelor de emisii achiziționate și a provizioanelor pentru emisiile de CO2. Valorile pentru 2022 au fost retratate; valorile anterioare nu au fost retratate. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați Raportul Trimestrial pentru T4/23, capitolul "Note selectate la situațiile financiare preliminare consolidate simplificate”.

Apasă aici pentru a descărca tabelul ca fișier xls (XLSX, 13,5 KB)

Pentru mai multe detalii, accesati pagina Investitori > Rapoarte si prezentari > Rezultate trimestriale