Contact
Site-uri OMV Petrom
en ro
Logout
Site-uri OMV Petrom
OMV and OMV Petrom Websites
OMV Grup www.omv.com OMV România www.omv.ro Petrom Romania www.petrom.ro Petrom Moldova www.petrom.md
Închide

Informaţii financiare

Indicatori financiari (în mil lei)*

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Venituri din vanzari(1)

16.647

19.435

22.523 25.485 19.717 26.011

61.344

Rezultat din exploatare inainte de depreciere(1)

4.950

6.854

8.085 7.879 5.145 7.209 17.159

Rezultat din exploatare(1)

1.476

3.270

5.213 4.245 1.467 3.709

12.039

Rezultat din exploatare CCA excluzand elementele speciale(1),(2)

1.700

3.273

4.804 4.573 2.287 4.346 12.198

Profit/pierdere net(a) atribuibil(a) actionarilor societatii-mama

1.043

2.491

4.078 3.635 1.291 2.864 10.301

Flux de trezorerie din activitati de exploatare

4.454

5.954

7.385 6.803 5.556 6.997 11.337

Investitii

2.575

2.969

4.289 4.225 3.206 2.821

3.551

Active imobilizate

35.129

33.727

33.549 34.933 34.505 32.655 32.218

Active circulante

6.285

8.332

10.235 12.563 13.115 17.315

25.303

Datorii curente

4.621

5.129

5.549 5.797 5.706 8.193 8.862

Capitaluri proprii atribuibile acţionarilor OMV Petrom SA

26.769

28.480

31.368 33.501 33.071 34.213

40.503

ROACE -Rentabilitatea Medie a Capitalului Angajat = NOPAT / Capitalul mediu angajat (%)

4

10

16 13 4 11 38

ROE - Rentabilitatea capitalului propriu = Profit net / Capitalul propriu mediu (%)

4

9

14 11 4 9 28

Gradul de îndatorare (%)

n.m.

n.m.

n.m. n.m. n.m. n.m. n.m.

Angajati la 31 decembrie

14.769

13.790

13.201 12.347 10.761 7.973

7.742

*Toti indicatorii se refera la Grupul OMV Petrom, reprezentand rezultatele consolidate in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiare (IFRS).
(1) Ajustate pentru a reflecta noua structura a Situatiei veniturilor si cheltuielilor.
(2) Valoarea CCA (cost curent de achizitionare) excluzand elementele speciale nu include efectele nerecurente speciale si efectele din detinerea stocurilor rezultate din activitatea de Rafinare și Marketing.