Contact
Site-uri OMV Petrom
en ro
Site-uri OMV Petrom
OMV and OMV Petrom Websites
OMV Grup www.omv.com OMV România www.omv.ro Petrom Romania www.petrom.ro Petrom Moldova www.petrom.md
Închide

Informaţii financiare

Indicatori financiari (în mil lei)*

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Venituri din vanzari(1)

24.492

21.862

18.493

16.647

19.435

22.523

25.485

Rezultat din exploatare inainte de depreciere(1)

9.317

8.155

6.238

4.950

6.854

8.085 7.879

Rezultat din exploatare(1)

5.962

3.349

(522)

1.476

3.270

5.213

4.245

Rezultat din exploatare CCA excluzand elementele speciale(1),(2)

6.019

5.213

2.529

1.700

3.273

4.804 4.573

Profit/pierdere net(a) atribuibil(a) actionarilor societatii-mama

4.821

2.103

(676)

1.043

2.491

4.078 3.635

Flux de trezorerie din activitati de exploatare

8.048

6.830

5.283

4.454

5.954

7.385 6.803

Investitii

5.303

6.239

3.895

2.575

2.969

4.289

4.225

Active imobilizate

34.560

37.243

36.020

35.129

33.727

33.549 34.933

Active circulante

5.487

5.882

5.099

6.285

8.332

10.235

12.563

Datorii curente

5.167

6.160

5.049

4.621

5.129

5.549 5.797

Capitaluri proprii atribuibile acţionarilor OMV Petrom SA

26.670

27.042

25.743

26.769

28.480

31.368

33.501

ROACE -Rentabilitatea Medie a Capitalului Angajat = NOPAT / Capitalul mediu angajat (%)

19

8

(2)

4

10

16 13

ROE - Rentabilitatea capitalului propriu = Profit net / Capitalul propriu mediu (%)

19

8

(3)

4

9

14 11

Gradul de îndatorare (%)

1

3

5

n.m.

n.m.

n.m. n.m.

Angajati la 31 decembrie

19.619

16.948

16.038

14.769

13.790

13.201

12.347

*Toti indicatorii se refera la Grupul OMV Petrom, reprezentand rezultatele consolidate in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiare (IFRS).
(1) Ajustate pentru a reflecta noua structura a Situatiei veniturilor si cheltuielilor.
(2) Valoarea CCA (cost curent de achizitionare) excluzand elementele speciale nu include efectele nerecurente speciale si efectele din detinerea stocurilor rezultate din activitatea Downstream Oil.