Contact
Site-uri OMV Petrom
en ro
Logout
Site-uri OMV Petrom
OMV and OMV Petrom Websites
OMV Grup www.omv.com OMV România www.omv.ro Petrom Romania www.petrom.ro Petrom Moldova www.petrom.md
Închide

Adunarea Generală a Acţionarilor

Conform legislaţiei române, Adunarea Generală este convocată prin anunţ public, cu cel puţin 30 de zile înainte de data desfăşurării şedinţei.

Participarea la Adunare este condiţionată de deţinerea statutului de acţionar la data de referinţă stabilită. Documentele suport sunt postate pe website-ul companiei, la rubrica Relaţia cu Investitorii, fiind astfel disponibile tuturor acţionarilor. OMV Petrom respectă principiul "o acţiune, un vot, un dividend".

Nu există acţiuni fără drept de vot, acţiuni care să confere dreptul la mai multe voturi sau acţiuni privilegiate.De asemenea, acţionarii ce deţin cel puţin 5% din capitalul social pot solicita convocarea Adunării Generale a Acţionarilor.

Drepturile acționarilor minoritari ai Companiei sunt protejate în mod adecvat în conformitate cu legislația relevantă.

Pentru detalii privind regulile și procedurile Adunării Generale a Acţionarilor OMV Petrom SA, precum și privind drepturile acționarilor vă rugăm să descărcați fișierul de mai jos:

Reguli si proceduri ale Adunarii Generale a Actionarilor OMV Petrom (PDF, 352,3 KB)

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor din 24 aprilie 2024 (prima convocare)

Directoratul OMV Petrom S.A., o societate administrată în sistem dualist, înfiinţată şi funcţionând în conformitate cu legislaţia română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti sub numărul J40/8302/1997, cod de identificare fiscală 1590082, cu sediul situat în str. Coralilor nr. 22, sector 1, Bucureşti („Petrom City”), având capitalul social subscris şi vărsat în cuantum de 6.231.166.705,80 RON (denumită în continuare „OMV Petrom” sau „Societatea”), convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor („AGOA”), la data de 24 aprilie 2024 (prima convocare), începând cu ora 10:00 (ora României), la sediul OMV Petrom situat în str. Coralilor nr. 22, Sector 1, Bucureşti („Petrom City”), Clădirea „Infinity”, Oval A.

Detalii se găsesc mai jos:
Anunt pentru convocarea AGOA (PDF, 357,1 KB)

Prezentarile Directorului Executiv si a Directorului Financiar ai OMV Petrom S.A. pentru AGOA:
Prezentare CEO (PDF, 3,1 MB)
Prezentare CFO (PDF, 1,3 MB)

Documentele si materialele informative privind subiectele incluse pe ordinea de zi a AGOA:

Nota 1 - Aprobarea situațiilor financiare individuale pentru anul încheiat la 31 decembrie 2023  (PDF, 206,1 KB)

Situaţiile financiare individuale ale OMV Petrom S.A. întocmite în conformitate cu OMFP nr. 2844/2016 pentru anul încheiat la 31 decembrie 2023 (PDF, 1,3 MB)

Raportul Directoratului OMV Petrom SA si situatiile financiare individuale 2023 - format ESEF (XHTML, 1,7 MB)

Înștiințare îndreptare eroare nesemnificativă_Raportul Anual al OMV Petrom S.A. (PDF, 149,8 KB)

Raportul auditorului independent asupra situatiilor financiare individuale pentru 2023 (PDF, 2,2 MB)

Raportul Consiliului de Supraveghere referitor la situaţiile financiare individuale întocmite în conformitate cu OMFP nr. 2844/2016 (PDF, 949,8 KB)

Nota 2 - Aprobarea situațiilor financiare consolidate pentru anul încheiat la 31 decembrie 2023 (PDF, 211,1 KB)

Situatiile financiare consolidate întocmite în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară pentru anul încheiat la 31 decembrie 2023 (PDF, 1,8 MB)

Raportul auditorului independent asupra situatiilor financiare consolidate pentru 2023 (PDF, 2,2 MB)

Nota 3 - Aprobarea Raportului Anual al Grupului OMV Petrom pe 2023 (PDF, 200,0 KB)

Raportul Anual pe 2023 al Grupului OMV Petrom  (PDF, 3,8 MB)

Raportul Anual pe 2023 al Grupului OMV Petrom inclusiv situațiile financiare consolidate, în formatul european electronic unic - ESEF (pachet arhivă zip) (ZIP, 3,1 MB)

Înștiințare îndreptare eroare nesemnificativă_Raportul Anual al Grupului OMV Petrom (PDF, 149,8 KB)

Raport consolidat privind platile efectuate catre Guverne in 2023  (PDF, 196,5 KB)

Raport individual privind platile efectuate catre Guverne in 2023  (PDF, 194,2 KB)

Notele 4 si 5 - Aprobarea propunerii Directoratului re repartizarea profitului si distribuirea de dividende pt 2023 si agent de plata (PDF, 312,0 KB)

Nota 6 - Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru 2024 (PDF, 164,3 KB)

Bugetul pe 2024 al OMV Petrom S.A.  (PDF, 466,5 KB)

Nota 7 - Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Directoratului si a Consiliului de Supraveghere  (PDF, 206,0 KB)

Nota 8 - Aprobarea numirii unui nou membru al Consiliului de Supraveghere (PDF, 216,9 KB)

Lista propunerilor de candidaturi pentru pozitia de membru al Consiliului de Supraveghere (PDF, 140,8 KB)

CV Sorin Dumitru Elisei (PDF, 4,8 MB)

Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale candidatilor (DOCX, 33,2 KB)

Nota 9 - Vot cu privire la Raportul de Remunerare pentru membrii Directoratului și ai Consiliului de Supraveghere  (PDF, 177,1 KB)

Raportul de Remunerare pentru membrii Directoratului și ai Consiliului de Supraveghere (PDF, 387,2 KB)

Nota 10 - Aprobarea remuneratiei membrilor Consiliului de Supraveghere  (PDF, 238,0 KB)

Notele 11 si 12 - Numirea auditorului financiar  (PDF, 172,7 KB)

Notele 13 si 14 - Stabilirea Datei de Inregistrare, a Ex-Date si a Datei Platii (PDF, 203,8 KB)

Nota 15 - Împuternicirea in vederea semnarii si inregistrarii hotararilor AGOA (PDF, 168,8 KB)

Propunere de hotarare nr. 1 privind punctele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14 si 15 de pe agenda AGOA  (PDF, 192,9 KB)

Propunere de hotarare nr. 2 privind punctele nr. 9, 10, 13 si 15 de pe agenda AGOA  (PDF, 174,1 KB)

Propunere de hotarare nr. 3 privind punctele nr. 8, 13 si 15 de pe agenda AGOA  (PDF, 151,0 KB)

Propunere de hotarare nr. 4 privind punctele nr. 11, 12, 13 si 15 de pe agenda AGOA  (PDF, 156,2 KB)

Procura Speciala de Reprezentare in AGOA (DOC, 102,5 KB)

Procura Generala de Reprezentare in AGA  (DOCX, 39,1 KB)

Procura Generala de Reprezentare in AGA_Declaratie Intermediar (DOCX, 35,8 KB)

Procura Generala de Reprezentare in AGA_Declaratie Avocat  (DOCX, 35,8 KB)

Buletin de vot pentru voturile prin corespondenta in AGOA  (DOC, 99,0 KB)

Informare privind drepturile de vot (PDF, 166,8 KB)

Reguli şi proceduri ale Adunării Generale a Acţionarilor OMV PETROM S.A. (PDF, 352,3 KB)

Procedura eVOTE inregistrare actionari persoane fizice (PDF, 428,5 KB)

Procedura eVOTE inregistrare actionari persoane juridice (PDF, 386,4 KB)

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor din 12 septembrie 2023 (prima convocare)

Rezultatele voturilor pentru Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor OMV Petrom S.A. din data de 12 septembrie 2023 (PDF, 146,9 KB)

Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor OMV Petrom S.A. din data de 12 septembrie 2023 (PDF, 201,8 KB)

Directoratul OMV Petrom S.A., o societate administrată în sistem dualist, înființată şi funcţionând în conformitate cu legislaţia română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti sub numărul J40/8302/1997, cod de identificare fiscală 1590082, cu sediul situat în str. Coralilor nr. 22, sector 1, Bucureşti („Petrom City”), având capitalul social subscris şi vărsat în cuantum de 6.231.166.705,80 RON (denumită în continuare „OMV Petrom” sau „Societatea”), convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor („AGOA”), la data de 12 septembrie 2023 (prima convocare), începând cu ora 10:00 (ora României), la sediul OMV Petrom situat în str. Coralilor nr. 22, Sector 1, Bucureşti („Petrom City”), Clădirea „Infinity”, Oval A.

Detalii se găsesc în documentele de mai jos:

Anunt pentru convocarea AGOA (PDF, 297,4 KB)

Documentele si materialele informative privind subiectele incluse pe ordinea de zi a AGOA:

Nota 1 - Aprobarea propunerii Directoratului ref distribuirea unui dividend special  (PDF, 213,7 KB)

Notele 2 si 3 - Stabilirea Datei de Inregistrare, a Ex-Date si a Datei Platii  (PDF, 219,3 KB)

Nota 4 - Împuternicirea in vederea semnarii si inregistrarii hotararilor AGOA  (PDF, 168,5 KB)

Propunere de hotarare nr. 1 privind punctele nr. 1, 2, 3 si 4 de pe agenda AGOA  (PDF, 179,7 KB)

Procura Speciala de Reprezentare in AGOA  (DOC, 75,5 KB)

Procura Generala de Reprezentare in AGA  (DOCX, 33,2 KB)

Declaratie Intermediar_Procura Generala de Reprezentare in AGA (DOCX, 29,5 KB)

Declaratie Avocat_Procura Generala de Reprezentare in AGA (DOCX, 29,5 KB)

Buletin de vot pentru voturile prin corespondenta in AGOA (DOC, 69,5 KB)

Informare privind drepturile de vot (PDF, 165,3 KB)

Reguli şi proceduri ale Adunării Generale a Acţionarilor OMV PETROM S.A. (PDF, 419,6 KB)

Procedura eVOTE inregistrare actionari persoane fizice (PDF, 428,5 KB)

Procedura eVOTE inregistrare actionari persoane juridice (PDF, 386,4 KB)

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor din 26 aprilie 2023 (prima convocare)

Rezultatele voturilor pentru Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor OMV Petrom S.A. din data de 26 aprilie 2023 (PDF, 233,6 KB)

Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor OMV Petrom S.A. din data de 26 aprilie 2023. (PDF, 272,0 KB)

Directoratul OMV Petrom S.A., o societate administrată în sistem dualist, înfiinţată şi funcţionând în conformitate cu legislaţia română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti sub numărul J40/8302/1997, cod de identificare fiscală 1590082, cu sediul situat în str. Coralilor nr. 22, sector 1, Bucureşti („Petrom City”), având capitalul social subscris şi vărsat în cuantum de 6.231.166.705,80 RON (denumită în continuare „OMV Petrom” sau „Societatea”), convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor („AGOA”), la data de 26 aprilie 2023 (prima convocare), începând cu ora 10:00 (ora României), la sediul OMV Petrom situat în str. Coralilor nr. 22, Sector 1, Bucureşti („Petrom City”), Clădirea „Infinity”, Oval A.

Detalii se găsesc în documentele de mai jos:
Anunt pentru convocarea AGOA (PDF, 210,0 KB)

Prezentarile Directorului Executiv si a Directorului Financiar ai OMV Petrom S.A. pentru AGOA:
Prezentare CEO (PDF, 3,0 MB)
Prezentare CFO (PDF, 1,3 MB)

Documentele si materialele informative privind subiectele incluse pe ordinea de zi a AGOA:

Nota 1 - Aprobarea situațiilor financiare individuale pentru anul încheiat la 31 decembrie 2022 (PDF, 223,3 KB)

Situaţiile financiare individuale ale OMV Petrom S.A. întocmite în conformitate cu OMFP nr. 2844/2016 pentru anul încheiat la 31 decembrie 2022 (PDF, 1,9 MB)

Situaţiile financiare individuale OMV Petrom S.A. întocmite în conformitate cu OMFP nr. 2844/2016 pentru anul încheiat la 31 decembrie 2022, în formatul european electronic unic - ESEF (xHTML) (XHTML, 907,4 KB)

Raportul auditorului independent asupra situatiilor financiare individuale pentru 2022 (PDF, 725,6 KB)

Raportul Consiliului de Supraveghere referitor la situaţiile financiare individuale întocmite în conformitate cu OMFP nr. 2844/2016 (PDF, 1,0 MB)

Nota 2 - Aprobarea situațiilor financiare consolidate pentru anul încheiat la 31 decembrie 2022 (PDF, 209,4 KB)

Situatiile financiare consolidate întocmite în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară pentru anul încheiat la 31 decembrie 2022 (PDF, 1,6 MB)

Raportul auditorului independent asupra situatiilor financiare consolidate pentru 2022 (PDF, 728,4 KB)

Nota 3 - Aprobarea Raportului Anual al Grupului OMV Petrom pe 2022 (PDF, 200,6 KB)

Raportul Anual pe 2022 al Grupului OMV Petrom (PDF, 3,8 MB)

Raportul Anual pe 2022 al Grupului OMV Petrom inclusiv situațiile financiare consolidate, în formatul european electronic unic - ESEF (pachet arhivă zip) (ZIP, 2,8 MB)

Raport consolidat privind platile efectuate catre Guverne in 2022 (PDF, 191,2 KB)

Raport individual privind platile efectuate catre Guverne in 2022 (PDF, 190,1 KB)

Notele 4 si 5 - Aprobarea propunerii Directoratului ref repartizarea profitului si distribuirea de dividende pentru 2022 (PDF, 284,3 KB)

Nota 6 - Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru 2023 (PDF, 163,7 KB)

Bugetul pe 2023 al OMV Petrom S.A. (PDF, 603,0 KB)

Nota 7 – Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Directoratului si a Consiliului de Supraveghere (PDF, 205,7 KB)

Notele 8, 9 si10 – Aprobarea numirii a trei noi membri ai Consiliului de Supraveghere (PDF, 252,4 KB)

Lista propunerilor pentru pozitia de membru al Consiliului de Supraveghere (PDF, 200,6 KB)

CV_Reinhard Florey (PDF, 94,1 KB)

CV_Katja Tautscher (PDF, 154,7 KB)

CV_Berislav Gaso (PDF, 120,8 KB)

Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale candidatilor (DOCX, 32,7 KB)

Nota 11 – Aprobarea Raportului de Remunerare pentru membrii Directoratului și ai Consiliului de Supraveghere (PDF, 174,5 KB)

Raportul de Remunerare pentru membrii Directoratului și ai Consiliului de Supraveghere (PDF, 416,7 KB)

Nota 12 - Aprobarea remuneratiei membrilor Consiliului de Supraveghere (PDF, 239,3 KB)

Notele 13 si 14 - Numirea auditorului financiar (PDF, 203,5 KB)

Notele 15 si 16 - Stabilirea Datei de Inregistrare, a Ex-Date si a Datei Platii (PDF, 190,3 KB)

Nota 17 - Împuternicirea in vederea semnarii si inregistrarii hotararilor AGOA (PDF, 168,1 KB)

Propunere de hotarare nr. 1 privind punctele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15, 16 si 17 de pe agenda AGOA (PDF, 191,5 KB)

Propunere de hotarare nr. 2 privind punctele nr. 11, 12, 15 si 17 de pe agenda AGOA (PDF, 175,1 KB)

Propunere de hotarare nr. 3 privind punctele nr. 8, 9, 10, 15 si 17 de pe agenda AGOA (PDF, 161,9 KB)

Propunere de hotarare nr. 4 privind punctele nr. 13, 14, 15 si 17 de pe agenda AGOA (PDF, 155,3 KB)

Procura Speciala de Reprezentare in AGOA (DOC, 158,0 KB)

Procura Generala de Reprezentare in AGA (DOCX, 38,9 KB)

Procura Generala de Reprezentare in AGA_Declaratie Intermediar (DOCX, 35,7 KB)

Procura Generala de Reprezentare in AGA_Declaratie Avocat (DOCX, 35,7 KB)

Buletin de vot pentru voturile prin corespondenta in AGOA (DOC, 152,5 KB)

Informare privind drepturile de vot (PDF, 165,5 KB)

Reguli şi proceduri ale Adunării Generale a Acţionarilor OMV PETROM S.A. (PDF, 419,6 KB)

Procedura eVOTE inregistrare actionari persoane fizice (PDF, 428,5 KB)

Procedura eVOTE inregistrare actionari persoane juridice (PDF, 386,4 KB)


Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor din 26 aprilie 2023 (prima convocare)

Rezultatele voturilor pentru Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor OMV Petrom S.A. din data de 26 aprilie 2023 (PDF, 179,4 KB)

Hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor OMV Petrom S.A. din data de 26 aprilie 2023. (PDF, 186,9 KB)

Directoratul OMV Petrom S.A., o societate administrată în sistem dualist, înfiinţată şi funcţionând în conformitate cu legislaţia română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti sub numărul J40/8302/1997, cod de identificare fiscală 1590082, cu sediul situat în str. Coralilor nr. 22, sector 1, Bucureşti („Petrom City”), având capitalul social subscris şi vărsat în cuantum de 6.231.166.705,80 RON (denumită în continuare „OMV Petrom” sau „Societatea”), convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor („AGEA”), la data de 26 aprilie 2023 (prima convocare), începând cu ora 12:00 (ora României), la sediul OMV Petrom situat în str. Coralilor nr. 22, Sector 1, Bucureşti („Petrom City”), Clădirea „Infinity”, Oval A.

Detalii se găsesc în documentele de mai jos:
Anunt pentru convocarea AGEA (PDF, 200,9 KB)

Documentele si materialele informative privind subiectele incluse pe ordinea de zi a AGEA:

Notele 1 si 2 - Aprobarea delistării GDR-urilor si imputernicirea Directoratului (PDF, 240,3 KB)

Nota 3 - Stabilirea Datei de Inregistrare si Ex-Date AGEA (PDF, 169,4 KB)

Nota 4 - Împuternicirea in vederea semnarii si inregistrarii hotararilor AGEA (PDF, 155,8 KB)

Propunere de hotarare nr. 1 privind punctele nr. 1, 2, 3, si 4 de pe agenda AGEA (PDF, 189,1 KB)

Procura Speciala de Reprezentare in AGEA (DOC, 90,0 KB)

Procura Generala de Reprezentare in AGA (DOCX, 39,1 KB)

Procura Generala de Reprezentare in AGA_Declaratie Intermediar (DOCX, 35,7 KB)

Procura Generala de Reprezentare in AGA_Declaratie Avocat (DOCX, 35,7 KB)

Buletin de vot pentru voturile prin corespondenta in AGEA (DOC, 125,0 KB)

Informare privind drepturile de vot in AGEA (PDF, 140,5 KB)

Reguli şi proceduri ale Adunării Generale a Acţionarilor OMV PETROM S.A. (PDF, 419,6 KB)

Procedura eVOTE inregistrare actionari persoane fizice (PDF, 428,5 KB)

Procedura eVOTE inregistrare actionari persoane juridice (PDF, 386,4 KB)

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor din 26 iulie 2022 (prima convocare)

Rezultatele voturilor pentru Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor OMV Petrom S.A. din data de 26 iulie 2022 (PDF, 652,6 KB)

Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor OMV Petrom S.A. din data de 26 iulie 2022 (PDF, 200,5 KB)

Directoratul OMV Petrom S.A., o societate administrată în sistem dualist, înfiinţată şi funcţionând în conformitate cu legislaţia română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti sub numărul J40/8302/1997, cod de identificare fiscală 1590082, cu sediul situat în str. Coralilor nr. 22, sector 1, Bucureşti („Petrom City”), având capitalul social subscris şi vărsat în cuantum de 5.664.410.833,50 RON (denumită în continuare „OMV Petrom” sau „Societatea”), convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor („AGOA”), la data de 26 iulie 2022 (prima convocare), începând cu ora 10:00 (ora României), la sediul OMV Petrom situat în str. Coralilor nr. 22, Sector 1, Bucureşti („Petrom City”), Clădirea „Infinity”, Oval A.

Detalii se găsesc în documentele de mai jos:

Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru data de 26 iulie 2022 (prima convocare) (PDF, 279,2 KB)

Documentele si materialele informative privind subiectele incluse pe ordinea de zi a AGOA:

Nota 1 - Aprobarea propunerii Directoratului ref distribuirea unui dividend special (PDF, 224,1 KB)

Notele 2 si 3 - Stabilirea Datei de Inregistrare, a Ex-Date si a Datei Platii  (PDF, 216,9 KB)

Nota 4 - Împuternicirea in vederea semnarii si inregistrarii hotararilor AGOA (PDF, 167,8 KB)

Propunere de hotarare nr. 1 privind punctele nr. 1, 2, 3 si 4 de pe agenda AGOA (PDF, 174,0 KB)

Procura Speciala de Reprezentare in AGOA (DOC, 113,5 KB)

Procura Generala de Reprezentare in AGA (DOCX, 32,4 KB)

Procura Generala de Reprezentare in AGA_Declaratie Intermediar (DOCX, 28,7 KB)

Procura Generala de Reprezentare in AGA_Declaratie Avocat (DOCX, 25,4 KB)

Buletin de vot pentru voturile prin corespondenta in AGOA (DOC, 113,5 KB)

Informare privind drepturile de vot (PDF, 165,5 KB)

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor din 27 aprilie 2022 (prima convocare)

Rezultatele voturilor pentru Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor OMV Petrom S.A. din data de 27 aprilie 2022 (PDF, 197,9 KB)

Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor OMV Petrom S.A. din 27 aprilie 2022 (PDF, 306,0 KB)

Directoratul OMV Petrom S.A., o societate administrată în sistem dualist, înfiinţată şi funcţionând în conformitate cu legislaţia română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti sub numărul J40/8302/1997, cod de identificare fiscală 1590082, cu sediul situat în str. Coralilor nr. 22, sector 1, Bucureşti („Petrom City”), având capitalul social subscris şi vărsat în cuantum de 5.664.410.833,50 RON (denumită în continuare „OMV Petrom” sau „Societatea”), convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor („AGOA”), la data de 27 aprilie 2022 (prima convocare), începând cu ora 10:00 (ora României), la sediul OMV Petrom situat în str. Coralilor nr. 22, Sector 1, Bucureşti („Petrom City”), Clădirea „Infinity”, Oval A.

Detalii se găsesc în documentele de mai jos:

Anunt pentru convocarea AGOA (PDF, 171,6 KB)

Prezentarile Directorului Executiv si a Directorului Financiar ai OMV Petrom S.A. pentru AGOA convocata pentru data de 27 aprilie 2022:

Prezentare CEO (PDF, 8,6 MB)

Prezentare CFO (PDF, 2,0 MB)

Documentele si materialele informative privind subiectele incluse pe ordinea de zi a AGOA:

Nota 1 - Aprobarea situațiilor financiare individuale pentru anul încheiat la 31 decembrie 2021  (PDF, 199,8 KB)

Situaţiile financiare individuale ale OMV Petrom S.A. întocmite în conformitate cu OMFP nr. 2844/2016 pentru anul încheiat la 31 decembrie 2021 (PDF, 1,9 MB)

Situaţiile financiare individuale OMV Petrom S.A. întocmite în conformitate cu OMFP nr. 2844/2016 pentru anul încheiat la 31 decembrie 2021, în formatul european electronic unic - ESEF (xHTML) (XHTML, 850,5 KB)

Raportul auditorului independent asupra situatiilor financiare individuale pentru 2021 (PDF, 180,0 KB)

Raportul Consiliului de Supraveghere referitor la situaţiile financiare individuale întocmite în conformitate cu OMFP nr. 2844/2016 (PDF, 980,9 KB)

Nota 2 - Aprobarea situațiilor financiare consolidate pentru anul încheiat la 31 decembrie 2021  (PDF, 187,7 KB)

Situatiile financiare consolidate întocmite în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară pentru anul încheiat la 31 decembrie 2021  (PDF, 1,9 MB)

Raportul auditorului independent asupra situatiilor financiare consolidate pentru 2021 (PDF, 181,3 KB)

Raportul Consiliului de Supraveghere referitor la situaţiile financiare consolidate ale Grupului OMV Petrom întocmite în conformitate cu IFRS (PDF, 7,7 MB)

Nota 3 - Aprobarea Raportului Anual al Grupului OMV Petrom pe 2021 (PDF, 200,1 KB)

Raportul Anual pe 2021 al Grupului OMV Petrom  (PDF, 4,0 MB)

Raportul Anual pe 2021 al Grupului OMV Petrom inclusiv situațiile financiare consolidate, în formatul european electronic unic - ESEF (pachet arhivă zip) (ZIP, 3,1 MB)

Raport consolidat privind platile efectuate catre Guverne in 2021  (PDF, 208,3 KB)

Raport individual privind platile efectuate catre Guverne in 2021  (PDF, 232,2 KB)

Nota 4 - Aprobarea propunerii Directoratului ref repartizarea profitului si distribuirea de dividende pentru 2021  (PDF, 278,0 KB)

Nota 5 - Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru 2022 (PDF, 188,4 KB)

Bugetul pe 2022 al OMV Petrom S.A.  (PDF, 721,3 KB)

Nota 6 – Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Directoratului si a Consiliului de Supraveghere  (PDF, 185,2 KB)

Nota 7 – Aprobarea numirii a doi noi membri ai Consiliului de Supraveghere (PDF, 232,2 KB)

Lista propunerilor pentru pozitia de membru al Consiliului de Supraveghere (PDF, 140,6 KB)

CV_Alfred Stern (PDF, 96,1 KB)

CV_ Martijn van Koten (PDF, 96,4 KB)

Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale candidatilor (DOCX, 29,7 KB)

Nota 8 – Aprobarea Raportului de Remunerare pentru membrii Directoratului și ai Consiliului de Supraveghere (PDF, 152,9 KB)

Raportul de Remunerare 2021 pentru membrii Directoratului și ai Consiliului de Supraveghere (PDF, 468,6 KB)

Nota 9 – Aprobarea Politicii de Remunerare actualizate a membrilor Directoratului și a membrilor Consiliului de Supraveghere (PDF, 209,4 KB)

Politica de Remunerare actualizata a membrilor Directoratului și a membrilor Consiliului de Supraveghere (PDF, 823,4 KB)

Nota 10 - Aprobarea remuneratiei membrilor Consiliului de Supraveghere  (PDF, 188,0 KB)

Prezentare despre remuneratie (PDF, 236,4 KB)

Nota 11 - Numirea auditorului financiar  (PDF, 165,8 KB)

Notele 12 si 13 - Stabilirea Datei de Inregistrare, a Ex-Date si a Datei Platii  (PDF, 217,9 KB)

Nota 14 - Împuternicirea in vederea semnarii si inregistrarii hotararilor AGOA  (PDF, 167,6 KB)

Propunere de hotarare nr. 1 privind punctele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13 si 14 de pe agenda AGOA  (PDF, 189,2 KB)

Propunere de hotarare nr. 2 privind punctele nr. 8, 9, 10, 12 si 14 de pe agenda AGOA  (PDF, 159,3 KB)

Propunere de hotarare nr. 3 privind punctele nr. 7, 12 si 14 de pe agenda AGOA  (PDF, 157,2 KB)

Propunere de hotarare nr. 4 privind punctele nr. 11, 12 si 14 de pe agenda AGOA  (PDF, 155,1 KB)

Procura Speciala de Reprezentare in AGOA  (DOC, 136,5 KB)

Procura Generala de Reprezentare in AGA  (DOCX, 38,6 KB)

Procura Generala de Reprezentare in AGA_Declaratie Intermediar (DOCX, 34,9 KB)

Procura Generala de Reprezentare in AGA_Declaratie Avocat  (DOCX, 31,6 KB)

Buletin de vot pentru voturile prin corespondenta in AGOA  (DOC, 127,5 KB)

Informare privind drepturile de vot (PDF, 165,6 KB)

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor din 27 aprilie 2022 (prima convocare)

Rezultatele voturilor pentru Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor OMV Petrom S.A. din data de 27 aprilie 2022 (PDF, 227,4 KB)

Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor OMV Petrom S.A. din 27 aprilie 2022 (PDF, 267,7 KB)

Directoratul OMV Petrom S.A., o societate administrată în sistem dualist, înfiinţată şi funcţionând în conformitate cu legislaţia română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti sub numărul J40/8302/1997, cod de identificare fiscală 1590082, cu sediul situat în str. Coralilor nr. 22, sector 1, Bucureşti („Petrom City”), având capitalul social subscris şi vărsat în cuantum de 5.664.410.833,50 RON (denumită în continuare „OMV Petrom” sau „Societatea”), convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor („AGEA”), la data de 27 aprilie 2022 (prima convocare), începând cu ora 12:00 (ora României), la sediul OMV Petrom situat în str. Coralilor nr. 22, Sector 1, Bucureşti („Petrom City”), Clădirea „Infinity”, Oval A.

Detalii se găsesc în documentele de mai jos:

Anunt pentru convocarea AGEA

Documentele si materialele informative privind subiectele incluse pe ordinea de zi a AGEA:

Raport evaluare terenuri pentru aport capital social OMV Petrom SA_RO (PDF, 2,5 MB)

Notele 1, 2 si 3 - Aprobarea declansarii majorarii de capital cu terenuri, notificarea Statului Roman, ratificarea expertului evaluator (PDF, 290,3 KB)

Notele 4 si 5 - Aprobarea autorizarii Directoratului sa majoreze capitalul social si modificarii Actului Constitutiv (PDF, 231,8 KB)

Nota 6 - Stabilirea Datei de Inregistrare si Ex-Date  (PDF, 146,2 KB)

Nota 7 - Împuternicirea in vederea semnarii si inregistrarii hotararilor AGEA  (PDF, 138,5 KB)

Prezentare (PDF, 592,2 KB)

Propunere de hotarare nr. 1 privind punctele nr. 1, 2, 3, 6 si 7 de pe agenda AGEA  (PDF, 191,0 KB)

Propunere de hotarare nr. 2 privind punctele nr. 4, 5, 6 si 7 de pe agenda AGEA  (PDF, 245,5 KB)

Procura Speciala de Reprezentare in AGEA  (DOC, 117,5 KB)

Procura Generala de Reprezentare in AGA  (DOCX, 38,6 KB)

Procura Generala de Reprezentare in AGA_Declaratie Intermediar (DOCX, 35,3 KB)

Procura Generala de Reprezentare in AGA_Declaratie Avocat  (DOCX, 34,9 KB)

Buletin de vot pentru voturile prin corespondenta in AGEA  (DOC, 114,0 KB)

Informare privind drepturile de vot (PDF, 127,0 KB)

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor din 27 aprilie 2021

Rezultatele voturilor pentru Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor OMV Petrom S.A. din data de 27 aprilie 2021 (PDF, 203,5 KB)

Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor OMV Petrom S.A. din 27 aprilie 2021 (PDF, 553,7 KB)

Directoratul OMV Petrom S.A., o societate administrată în sistem dualist, înfiinţată şi funcţionând în conformitate cu legislaţia română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti sub numărul J40/8302/1997, cod de identificare fiscală 1590082, cu sediul situat în str. Coralilor nr. 22, sector 1, Bucureşti („Petrom City”), având capitalul social subscris şi vărsat în cuantum de 5.664.410.833,50 RON (denumită în continuare „OMV Petrom” sau „Societatea”), convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor („AGOA”), la data de 27 aprilie 2021 (prima convocare), începând cu ora 10:00 (ora României), la sediul OMV Petrom situat în str. Coralilor nr. 22, Sector 1, Bucureşti („Petrom City”), Clădirea „Infinity”, Oval A.

Detalii se găsesc în documentele de mai jos:

Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru data de 27 aprilie 2021 (prima convocare) (PDF, 275,1 KB)

Prezentarile Directorului Executiv si a Directorului Financiar ai OMV Petrom S.A. pentru AGOA convocata pentru data de 27 aprilie 2021:

Prezentare CEO  (PDF, 4,1 MB)

Prezentare CFO  (PDF, 2,0 MB)

Prezentare privind Aprobarea Politicii de Remunerare pentru membrii Directoratului și ai Consiliului de Supraveghere aplicabilă începând cu anul financiar 2021:

Prezentarea Politicii de remunerare (PDF, 379,7 KB)

Documentele si materialele informative privind subiectele incluse pe ordinea de zi a AGOA:

Nota 1 - Aprobarea situațiilor financiare individuale pentru anul încheiat la 31 decembrie 2020 (PDF, 377,4 KB)

Situaţiile financiare individuale ale OMV Petrom S.A. întocmite în conformitate cu OMFP nr. 2844/2016 pentru anul încheiat la 31 decembrie 2020 (PDF, 1,9 MB)

Raportul Consiliului de Supraveghere referitor la situaţiile financiare individuale întocmite în conformitate cu OMFP nr. 2844/2016 (PDF, 1,3 MB)

Nota 2 - Aprobarea situațiilor financiare consolidate pentru anul încheiat la 31 decembrie 2020  (PDF, 184,7 KB)

Situatiile financiare consolidate întocmite în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară pentru anul încheiat la 31 decembrie 2020 (PDF, 2,3 MB)

Raportul Consiliului de Supraveghere referitor la situaţiile financiare consolidate ale Grupului OMV Petrom întocmite în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (PDF, 1012,2 KB)

Nota 3 - Aprobarea Raportului Anual al Grupului OMV Petrom pe anul 2020 (PDF, 364,9 KB)

Raportul Anual pe 2020 al Grupului OMV Petrom (PDF, 4,3 MB)

Raport individual privind platile efectuate catre Guverne in anul 2020 (PDF, 267,7 KB)

Nota 4 - Aprobarea propunerii Directoratului ref repartizarea profitului si distribuirea de dividende pt anul 2020 (PDF, 816,2 KB)

Nota 5 - Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli aferent anului 2021 (PDF, 362,0 KB)

Bugetul pe 2021 al OMV Petrom S.A. (PDF, 719,6 KB)

Nota 6 – Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Directoratului si a Consiliului de Supraveghere (PDF, 413,2 KB)

Nota 7 – Aprobarea Politicii de Remunerare pentru membrii Directoratului si ai Consiliului de Supraveghere (PDF, 374,3 KB)

OMV Petrom_Politica de Remunerare (PDF, 334,8 KB)

Nota 8 – Aprobarea numirii membrilor Consiliului de Supraveghere (PDF, 375,9 KB)

Lista propunerilor pentru pozitia de membru al Consiliului de Supraveghere actualizata la 6 aprilie 2021 si evaluarea independentei (PDF, 171,1 KB)

CV_Rainer Seele (PDF, 86,6 KB)

CV_Johann Pleininger (PDF, 94,8 KB)

CV_Elena Skvortsova (PDF, 88,9 KB)

CV_Daniel Turnheim (PDF, 95,0 KB)

CV_Wolfram Krenn (PDF, 89,4 KB)

CV_Jochen Weise (PDF, 89,3 KB)

CV_Marius Stefan (PDF, 165,4 KB)

CV_Niculae Havrilet (PDF, 126,8 KB)

CV_Razvan Eugen Nicolescu (PDF, 142,2 KB)

Nota_ de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale candidatilor (DOCX, 33,5 KB)

Nota 9 - Aprobarea remuneratiei membrilor Consiliului de Supraveghere (PDF, 438,7 KB)

Nota 10 - Numirea auditorului financiar (PDF, 192,1 KB)

Notele 11 si 12 - Stabilirea Datei de Inregistrare, a Ex-Date si a Datei Platii (PDF, 377,1 KB)

Nota 13 - Împuternicirea in vederea semnarii si inregistrarii hotararilor AGOA (PDF, 367,3 KB)

Propunere de hotarare nr. 1 privind punctele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12 si 13 de pe agenda AGOA (PDF, 186,8 KB)

Propunere de hotarare nr. 2 privind punctele nr. 7, 9, 11 si 13 de pe agenda AGOA (PDF, 155,0 KB)

Propunere de hotarare nr. 3 privind punctele nr. 8, 11 si 13 de pe agenda AGOA (PDF, 166,9 KB)

Propunere de hotarare nr. 4 privind punctele nr. 10, 11 si 13 de pe agenda AGOA (PDF, 152,5 KB)

Procura Speciala de Reprezentare in AGOA - actualizata la 6 aprilie 2021 (DOC, 129,5 KB)

Procura Generala de Reprezentare in AGOA (DOCX, 42,0 KB)

Procura Generala de Reprezentare in AGOA_Declaratie Intermediar (DOCX, 38,7 KB)

Procura Generala de Reprezentare in AGOA_Declaratie Avocat (DOCX, 41,1 KB)

Buletin de vot pentru voturile prin corespondenta in AGOA - actualizat la 6 aprilie 2021 (DOC, 122,5 KB)

Informare privind drepturile de vot (PDF, 306,0 KB)

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor din 27 aprilie 2020

Rezultatele voturilor pentru Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor OMV Petrom S.A. din 27 aprilie 2020 (PDF, 304,5 KB)

Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor OMV Petrom S.A. din 27 aprilie 2020 (PDF, 796,1 KB)

Directoratul OMV Petrom S.A., societate administrată în sistem dualist, înfiinţată şi funcţionând în conformitate cu legislaţia română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti sub numărul J40/8302/1997, cod de identificare fiscală 1590082, cu sediul situat în str. Coralilor nr. 22, sector 1, Bucureşti ("Petrom City"), având capitalul social subscris şi vărsat în cuantum de 5.664.410.833,50 RON (denumită în continuare "OMV Petrom" sau "Societatea"), convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor („AGOA”), la data de 27 aprilie 2020 (prima convocare), începând cu ora 10:00 (ora României), la sediul OMV Petrom situat în str. Coralilor nr. 22, Sector 1, Bucureşti („Petrom City”), Clădirea „Infinity”, Oval B.

Detalii se găsesc în documentele de mai jos:

Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru data de 27 aprilie 2020 (prima convocare) (PDF, 796,1 KB)

Informații despre AGOA convocată pentru data de 27/28 aprilie 2020 în contextul pandemiei de COVID-19 și despre impactul COVID-19 asupra rezultatelor financiare și operaționale ale OMV Petrom (PDF, 709,5 KB)

Prezentarile Directorului Executiv si a Directorului Financiar ai OMV Petrom S.A. pentru AGOA convocata pentru data de 27 aprilie 2020:

Prezentare CEO (PDF, 4,1 MB)

Prezentare CFO (PDF, 1,9 MB)

Documentele si materialele informative privind subiectele incluse pe ordinea de zi a AGOA:

Nota 1 - Aprobarea situațiilor financiare individuale pentru anul încheiat la 31 dec 2019 (PDF, 335,7 KB)

Situaţiile financiare individuale ale OMV Petrom S.A. întocmite în conformitate cu OMFP nr. 2844/2016 pentru anul încheiat la 31 decembrie 2019 (PDF, 2,9 MB)

Raportul Consiliului de Supraveghere referitor la situaţiile financiare individuale întocmite în conformitate cu OMFP nr. 2844/2016 (PDF, 1,3 MB)

Nota 2 - Aprobarea situațiilor financiare consolidate pentru anul încheiat la 31 dec 2019 (PDF, 333,7 KB)

Situatiile financiare consolidate întocmite în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară pentru anul încheiat la 31 decembrie 2019 (PDF, 2,5 MB)

Raportul Consiliului de Supraveghere referitor la situaţiile financiare consolidate ale Grupului OMV Petrom întocmite în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (PDF, 1,4 MB)

Nota 3 - Aprobarea Raportului Anual al Grupului OMV Petrom pe anul 2019 (PDF, 310,1 KB)

Raportul Anual pe 2019 al Grupului OMV Petrom (PDF, 2,6 MB)

Raportul Anual pe 2019 al Grupului OMV Petrom_design final (PDF, 3,8 MB)

Raport individual privind platile efectuate catre Guverne in anul 2019 (PDF, 362,2 KB)

Nota 4 - Aprobarea propunerii Directoratului ref repartizarea profitului si distribuirea de dividende pt anul 2019 (PDF, 684,4 KB)

Nota 5 - Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli aferent anului 2020 (PDF, 301,1 KB)

Bugetul pe 2020 al OMV Petrom S.A. (PDF, 1,6 MB)

Nota 6 - Descarcarea de gestiune a membrilor Directoratului si a Consiliului de Supraveghere pt anul 2019 (PDF, 303,5 KB)

Nota 7 - Stabilirea remuneratiei membrilor Consiliului de Supraveghere (PDF, 295,3 KB)

Nota 8 - Numirea auditorului financiar (PDF, 300,2 KB)

Nota 9 si 10 - Stabilirea Datei de Inregistrare, a Ex-Date si a Datei Platii (PDF, 330,5 KB)

Nota 11 - Împuternicirea in vederea semnarii si inregistrarii hotararilor AGOA (PDF, 305,1 KB)

Propunere de hotarare nr. 1 privind punctele nr. 1, 2, 3, 5, 6, 9 si 11 de pe agenda AGOA (PDF, 266,9 KB)

Propunere de hotarare nr. 2 privind punctele nr. 4, 9, 10 si 11 de pe agenda AGOA (PDF, 450,9 KB)

Propunere de hotarare nr. 3 privind punctele nr. 7, 9 si 11 de pe agenda AGOA (PDF, 265,5 KB)

Propunere de hotarare nr. 4 privind punctele nr. 8, 9 si 11 de pe agenda AGOA (PDF, 263,8 KB)

Procura Speciala de Reprezentare in AGOA (DOC, 118,0 KB)

Procura Generala de Reprezentare in AGOA (DOCX, 34,4 KB)

Procura Generala de Reprezentare in AGOA_Declaratie Intermediar (DOCX, 30,6 KB)

Procura Generala de Reprezentare in AGOA_Declaratie Avocat (DOCX, 31,1 KB)

Buletin de vot pentru voturile prin corespondenta in AGOA (DOC, 111,5 KB)

Informare privind drepturile de vot (PDF, 245,3 KB)

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor din 3 martie 2020

Rezultatele voturilor pentru Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor OMV Petrom S.A. din data de 3 martie 2020 (PDF, 281,0 KB)

Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor OMV Petrom S.A. din data de 3 martie 2020 (PDF, 577,2 KB)

Directoratul OMV Petrom S.A., societate administrată în sistem dualist, înfiinţată şi funcţionând în conformitate cu legislaţia română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti sub numărul J40/8302/1997, cod de identificare fiscală 1590082, cu sediul situat în str. Coralilor nr. 22, sector 1, Bucureşti („Petrom City”), având capitalul social subscris şi vărsat în cuantum de 5.664.410.833,50 RON (denumită în continuare „OMV Petrom” sau „Societatea”), convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor („AGOA”), la data de 3 martie 2020 (prima convocare), începând cu ora 10:00 (ora României), la Hotelul Crowne Plaza, sala de conferințe “Crown Ballroom”, Bulevardul Poligrafiei, nr. 1, Sector 1, București, România.

Detalii se găsesc în documentul de mai jos:
Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru data de 3 martie 2020 (prima convocare) (PDF, 545,5 KB)

Documentele si materialele informative privind subiectele incluse pe ordinea de zi a AGOA:

Notele 1, 2 si 3 - Revocare si numire membru CS (PDF, 92,8 KB)

Anexa Note 1, 2 si 3 - Adresa Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri (PDF, 71,1 KB)

Notele 4 si 5 - Numire membri CS (PDF, 97,8 KB)

Lista propunerilor pentru pozitia de membru al Consiliului de Supraveghere_actualizata 12 februarie (PDF, 284,5 KB)

CV - Niculae Havrilet (PDF, 1,4 MB)

CV - Thomas Gangl (PDF, 288,5 KB)

CV - Johann Pleininger (PDF, 289,2 KB)

Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale candidatilor (DOCX, 19,5 KB)

Nota 6 - Împuternicirea in vederea semnarii si inregistrarii hotararilor AGOA (PDF, 56,0 KB)  

Propunere de hotarare nr. 1 privind punctele nr. 1, 2, 3 si 6 de pe agenda AGOA (PDF, 259,8 KB)

Propunere de hotarare nr. 2 privind punctele nr. 4, 5 si 6 de pe agenda AGOA (PDF, 258,8 KB)

Procura Speciala de Reprezentare in AGOA_actualizata 12 februarie (DOC, 75,5 KB)

Procura Generala de Reprezentare in AGOA (DOCX, 34,4 KB)  

Procura Generala de Reprezentare in AGOA_Declaratie Intermediar (DOCX, 30,6 KB)

Procura Generala de Reprezentare in AGOA_Declaratie Avocat (DOCX, 31,1 KB)  

Buletin de vot pentru voturile prin corespondenta in AGOA_actualizat 12 februarie (DOC, 98,5 KB)

Informare privind drepturile de vot (PDF, 44,3 KB)

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor din 19 aprilie 2019

Rezultatele voturilor pentru Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor OMV Petrom S.A. din data de 19 aprilie 2019 (PDF, 487,3 KB)

Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor OMV Petrom S.A. din data de 19 aprilie 2019 (PDF, 1,4 MB)

Directoratul OMV Petrom S.A., societate administrată în sistem dualist, înfiinţată şi funcţionând în conformitate cu legislaţia română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti sub numărul J40/8302/1997, cod de identificare fiscală 1590082, cu sediul situat în str. Coralilor nr. 22, sector 1, Bucureşti ("Petrom City"), având capitalul social subscris şi vărsat în cuantum de 5.664.410.833,50 RON (denumită în continuare "OMV Petrom" sau "Societatea"), convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor ("AGOA"), la data de 19 aprilie 2019 (prima convocare), începând cu ora 10:00 (ora României), la Hotel Crowne Plaza, Sala "Crown Ballroom", Bulevardul Poligrafiei nr. 1, Sector 1, București, România.

Detalii se găsesc în documentul de mai jos:

Anunt pentru convocarea AGOA (PDF, 318,9 KB)

Documentele si materialele informative privind subiectele incluse pe ordinea de zi a AGOA:

Nota 1 - Aprobarea situațiilor financiare individuale întocmite în conformitate cu OMFP nr. 2844/2016 pentru anul încheiat la 31 decembrie 2018  (PDF, 74,7 KB)

Situaţiile financiare individuale ale OMV Petrom S.A. întocmite în conformitate cu OMFP nr. 2844/2016 pentru anul încheiat la 31 decembrie 2018 (PDF, 6,6 MB)

Înștiințare îndreptare erori nesemnificative_Situații Financiare Individuale (PDF, 150,6 KB)

Raportul Consiliului de Supraveghere referitor la situaţiile financiare individuale întocmite în conformitate cu OMFP nr. 2844/2016 (PDF, 3,2 MB)

Nota 2 - Aprobarea situațiilor financiare consolidate întocmite în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară pentru anul încheiat la 31 decembrie 2018  (PDF, 74,3 KB)

Situatiile financiare consolidate întocmite în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară pentru anul încheiat la 31 decembrie 2018  (PDF, 6,7 MB)

Înștiințare îndreptare erori nesemnificative_Situații Financiare Consolidate (PDF, 155,1 KB)

Raportul Consiliului de Supraveghere referitor la situaţiile financiare consolidate ale Grupului OMV Petrom întocmite în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (PDF, 1,8 MB)

Nota 3 - Aprobarea Raportului Anual al Grupului OMV Petrom pe anul 2018 (PDF, 73,8 KB)

Raportul Anual pe 2018 al Grupului OMV Petrom (PDF, 2,2 MB)  

Înștiințare îndreptare erori nesemnificative_Raport Anual (PDF, 112,9 KB)

Raportul Anual pe 2018 al Grupului OMV Petrom_format de tipar (PDF, 3,3 MB)

Raport individual privind platile efectuate catre Guverne in anul 2018  (PDF, 142,8 KB)

Nota 4 - Aprobarea propunerii Directoratului cu privire la repartizarea profitului si la distribuirea de dividende pentru anul financiar 2018 (PDF, 114,5 KB)

Nota 5 - Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli aferent anului 2019 (PDF, 37,1 KB)

Bugetul pe 2019 al OMV Petrom S.A.  (PDF, 354,1 KB)

Nota 6 - Descarcarea de gestiune a membrilor Directoratului si a membrilor Consiliului de Supraveghere pentru anul financiar 2018 (PDF, 41,6 KB)

Nota 7 - Stabilirea remuneratiei membrilor Consiliului de Supraveghere (PDF, 73,6 KB)

Nota 8 - Numirea auditorului financiar (PDF, 44,7 KB)

Nota 9 si 10 - Stabilirea Datei de Inregistrare, a Ex-Date si a Datei Platii (PDF, 69,2 KB)

Nota 11 - Împuternicirea in vederea semnarii si inregistrarii hotararilor AGOA (PDF, 46,5 KB)

Propunere de hotarare nr. 1 privind punctele nr. 1, 2, 3, 5, 6, 9 si 11 de pe agenda AGOA  (PDF, 227,5 KB)

Propunere de hotarare nr. 2 privind punctele nr. 4, 9, 10 si 11 de pe agenda AGOA (PDF, 371,2 KB)

Propunere de hotarare nr. 3 privind punctele nr. 7, 9 si 11 de pe agenda AGOA  (PDF, 229,2 KB)

Propunere de hotarare nr. 4 privind punctele nr. 8, 9 si 11 de pe agenda AGOA  (PDF, 225,2 KB)

Procura Speciala de Reprezentare in AGOA  (DOC, 104,5 KB)

Procura Generala de Reprezentare in AGOA  (DOCX, 36,9 KB)

Procura Generala de Reprezentare in AGOA_Declaratie Intermediar (DOCX, 34,1 KB)

Procura Generala de Reprezentare in AGOA_Declaratie Avocat  (DOCX, 34,4 KB)

Buletin de vot pentru voturile prin corespondenta in AGOA  (DOC, 95,5 KB)

Informare privind drepturile de vot (PDF, 37,8 KB)

Prezentari sustinute de Directorul Executiv si Directorul Financiar ai OMV Petrom S.A. cu ocazia Adunarii Generale a Actionarilor din data de 19 aprilie 2019:

Prezentare CEO (PDF, 881,7 KB)

Prezentare CFO (PDF, 680,5 KB)

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor din 26 aprilie 2018

Rezultatele voturilor pentru Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor OMV Petrom S.A. din data de 26 aprilie 2018 (PDF, 246,3 KB)

Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor OMV Petrom S.A. din data de 26 aprilie 2018 (PDF, 590,5 KB)

Directoratul OMV Petrom S.A., societate administrată în sistem dualist, înfiinţată şi funcţionând în conformitate cu legislaţia română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti sub numărul J40/8302/1997, cod de identificare fiscală 1590082, cu sediul situat în str. Coralilor nr. 22, sector 1, Bucureşti ("Petrom City"), având capitalul social subscris şi vărsat în cuantum de 5.664.410.833,50 RON (denumită în continuare "OMV Petrom" sau "Societatea"), convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor ("AGOA"), la data de 26 aprilie 2018 (prima convocare), începând cu ora 09:00 (ora României), la Hotel "JW Marriott", Sala "Constanța", Calea 13 Septembrie, nr. 90, Sector 5, București, România.

Detalii se găsesc în documentul de mai jos:

Anunt pentru convocarea AGOA (PDF, 334,9 KB)

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor
26 aprilie 2018
9.00 AM
Hotel "JW Marriott", Sala "Constanța"
Calea 13 Septembrie, nr. 90, Sector 5, București, România

Nota 1 - Aprobarea situațiilor financiare individuale întocmite în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară pentru anul încheiat la 31 decembrie 2017 (PDF, 71,5 KB)
Situaţiile financiare individuale întocmite în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară pentru anul încheiat la 31 decembrie 2017 (PDF, 12,2 MB)
Raportul Consiliului de Supraveghere referitor la situaţiile financiare consolidate ale Grupului OMV Petrom întocmite în conformitate cu IFRS (PDF, 6,4 MB)
Nota 2 - Aprobarea situațiilor financiare consolidate întocmite în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară pentru anul încheiat la 31 decembrie 2017 (PDF, 67,5 KB)
Situatiile financiare consolidate întocmite în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară pentru anul încheiat la 31 decembrie 2017 (PDF, 4,8 MB)
Raportul Consiliului de Supraveghere referitor la situaţiile financiare individuale întocmite în conformitate cu OMFP nr. 2844/2016 (PDF, 8,8 MB)
Nota 3 - Aprobarea Raportului Anual al Grupului OMV Petrom pe anul 2017 (PDF, 81,4 KB)
Raportul Anual pe 2017 al Grupului OMV Petrom (PDF, 1,6 MB)
Raportul Anual pe 2017 al Grupului OMV Petrom_format de tipar (PDF, 24,8 MB)
Raport individual privind platile efectuate catre Guverne in anul 2017 (PDF, 496,8 KB)
Nota 4 - Aprobarea propunerii Directoratului cu privire la repartizarea profitului si la distribuirea de dividende pentru anul financiar 2017 (PDF, 112,6 KB)
Nota 5 - Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli aferent anului 2018 (PDF, 39,4 KB)
Bugetul pe 2018 al OMV Petrom S.A. (PDF, 88,8 KB)
Nota 6 - Descarcarea de gestiune a membrilor Directoratului si a membrilor Consiliului de Supraveghere pentru anul financiar 2017 (PDF, 42,9 KB)
Nota 7 - Aprobarea numirii membrilor Consiliului de Supraveghere (PDF, 88,7 KB)
Lista propunerilor pentru pozitia de membru al Consiliului de SupraveghereLista propunerilor pentru pozitia de membru al Consiliului de Supraveghere (PDF, 179,8 KB)
CV Hans Christopher Veit (PDF, 173,9 KB)
CV Sevil Shhaideh (PDF, 179,6 KB)
Nota 8 - Stabilirea remuneratiei membrilor Consiliului de Supraveghere (PDF, 74,3 KB)
Nota 9 - Numirea auditorului financiar (PDF, 45,6 KB)
Nota 10 si 11 - Stabilirea Datei de Inregistrare, a Ex-Date si a Datei Platii (PDF, 64,0 KB)
Nota 12 - Împuternicirea in vederea semnarii si inregistrarii hotararilor AGOA (PDF, 50,5 KB)
Propunere de hotarare nr. 1 privind punctele nr. 1, 2, 3, 5, 6, 10 si 12 de pe agenda AGOA (PDF, 186,1 KB)
Propunere de hotarare nr. 2 privind punctele nr. 4, 10, 11 si 12 de pe agenda AGOA (PDF, 191,5 KB)
Propunere de hotarare nr. 3 privind punctele nr. 7, 8, 10 si 12 de pe agenda AGOA (PDF, 187,5 KB)
Propunere de hotarare nr. 4 privind punctele nr. 9, 10 si 12 de pe agenda AGOA (PDF, 180,0 KB)
Procura Speciala de Reprezentare in AGOA (DOC, 91,5 KB)
Procura Generala de Reprezentare in AGOA (DOC, 34,2 KB)
Procura Generala de Reprezentare in AGOA_Declaratie Intermediar (DOC, 23,5 KB) Procura Generala de Reprezentare in AGOA_Declaratie Avocat (DOC, 31,1 KB)
Buletin de vot pentru voturile prin corespondenta in AGOA (DOC, 111,0 KB)
Informare privind drepturile de vot (PDF, 41,0 KB)

Prezentari sustinute de Directorul Executiv si Directorul Financiar ai OMV Petrom S.A. cu ocazia Adunarii Generale a Actionarilor din data de 26 aprilie 2018:

Prezentare CEO (PDF, 797,2 KB)

Prezentare CFO (PDF, 470,5 KB)

Adunarea Generală a Acţionarilor din 25 aprilie 2017

Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor OMV Petrom SA din data de 25 aprilie 2017 (PDF, 673,9 KB)

Rezultatele voturilor pentru Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor OMV Petrom S.A. din data de 25 aprilie 2017 (PDF, 231,3 KB)

Directoratul OMV Petrom S.A., societate administrată în sistem dualist, înfiinţată şi funcţionând în conformitate cu legislaţia română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti sub numărul J40/8302/1997, cod de identificare fiscală 1590082, cu sediul situat în str. Coralilor nr. 22, sector 1, Bucureşti ("Petrom City"), având capitalul social subscris şi vărsat în cuantum de 5.664.410.833,50 RON (denumită în continuare "OMV Petrom" sau "Societatea"), convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor ("AGOA"), la data de 25 aprilie 2017 (prima convocare), începând cu ora 15:00 (ora României), la Hotel "JW Marriott", Sala "Constanța", Calea 13 Septembrie, nr. 90, Sector 5, București, România.

Detalii se găsesc în documentul de mai jos:

Anunt pentru convocarea AGOA (PDF, 316,7 KB)

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor
25 aprilie 2017
3.00 PM
Hotel "JW Marriott", Sala "Constanța"
Calea 13 Septembrie, nr. 90, Sector 5, București, România

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor 25 aprilie 2017 (ZIP, 18,0 MB)

Prezentari sustinute de Directorul Executiv si Directorul Financiar ai OMV Petrom S.A. cu ocazia Adunarii Generale a Actionarilor din data de 26 aprilie 2018:

Prezentare CEO (PDF, 797,2 KB)

Prezentare CFO (PDF, 153,0 KB)

Adunarea Generală a Acţionarilor din 26 aprilie 2016

Rezultatele voturilor pentru Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor OMV Petrom SA din data de 26 aprilie 2016 (PDF, 70,5 KB)

Rezultatele voturilor pentru Hotararile Adunarii Extraordinare a Actionarilor OMV Petrom S.A. din data de 26 aprilie 2016 (PDF, 52,9 KB)

Hotărârile Adunărilor Generale Extraordinare şi Ordinare ale Acţionarilor OMV Petrom S.A. din data de 26 aprilie 2016 (PDF, 1007,0 KB)

Directoratul OMV Petrom S.A., societate administrată în sistem dualist, înfiinţată şi funcţionând în conformitate cu legislaţia română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti sub numărul J40/8302/1997, cod de identificare fiscală 1590082, cu sediul situat în strada Coralilor nr. 22, sector 1, Bucureşti ("Petrom City"), având capitalul social subscris şi vărsat în cuantum de 5.664.410.833,50 RON (denumită în continuare "OMV Petrom" sau "Societatea"), convoacă la data de 26 aprilie 2016, la Hotelul Radisson Blu, sala "Atlas", din Calea Victoriei nr. 63-81, sector 1, București, România.

Detalii se găsesc în documentul de mai jos:

Completare ordine de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 26 aprilie / 27 aprilie 2016 (PDF, 137,9 KB)

Anunţ pentru convocarea AGOA și AGEA pentru data de 26 aprilie 2016 (PDF, 488,9 KB)

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor
26 aprilie 2016
9.00 AM
Hotel Radisson Blu, sala "Atlas"
Calea Victoriei, nr. 63-81, sector 1, București, România

Descarcă de mai jos fisierele aferente punctelor de pe ordinea de zi:

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor 26 aprilie 2016 (ZIP, 10,5 MB)

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor
26 aprilie 2016
11.30 AM
Hotel Radisson Blu, sala "Atlas"
Calea Victoriei, nr. 63-81, sector 1, București, România

Descarcă de mai jos fisierele aferente punctelor de pe ordinea de zi:

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor 26 aprilie 2016 (ZIP, 698,6 KB)

Raspunsuri la intrebarile formulate de actionari OMV Petrom S.A. referitor la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 26 aprilie 2016

AGA Raspunsuri actionari (PDF, 559,4 KB)

Prezentari sustinute de Directorul Executiv si Directorul Financiar ai OMV Petrom S.A. cu ocazia Adunarii Generale a Actionarilor din data de 26 aprilie 2015:

Prezentarea CEO (PDF, 459,1 KB)

Prezentarea CFO (PDF, 378,1 KB)

Adunarea Generală a Acţionarilor din 22 septembrie 2015

Directoratul OMV Petrom S.A., societate administrată în sistem dualist, înfiinţată şi funcţionând în conformitate cu legislaţia română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti sub numărul J40/8302/1997, cod de identificare fiscală RO 1590082, cu sediul situat în str. Coralilor nr. 22, sector 1, Bucureşti ("Petrom City"), având capitalul social subscris şi vărsat în cuantum de 5.664.410.833,50 RON (denumită în continuare "OMV Petrom" sau "Societatea"), convoacă la data de 22 septembrie 2015, la sala de conferințe "Crown Ballroom" din cadrul Hotelului CROWNE PLAZA situat în Bucureşti, Bulevardul Poligrafiei nr. 1, sector 1

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor

22 septembrie 2015
11.00 AM
Hotel CROWNE PLAZA, sala de conferințe "Crown Ballroom"
Bulevardul Poligrafiei nr. 1, sector 1, Bucuresti, ROMANIA

Rezultatele voturilor pentru Hotararile Adunarii Extraordinare a Actionarilor OMV Petrom S.A. din data de 22 septembrie 2015 (PDF, 61,3 KB)

Hotărârile Adunărilor Generale Extraordinare şi Ordinare ale Acţionarilor OMV Petrom S.A. din data de 22 Septembrie 2015 (PDF, 217,8 KB)

Anunţ pentru convocarea AGOA și AGEA - 22 septembrie 2015 (PDF, 806,4 KB)

Descarcă de mai jos fisierele aferente punctelor de pe ordinea de zi:

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor 22 septembrie 2015 (ZIP, 423,3 KB)

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor

22 septembrie 2015
12.00 PM
Hotel CROWNE PLAZA, sala de conferințe "Crown Ballroom"
Bulevardul Poligrafiei nr. 1, sector 1, Bucuresti, ROMANIA

Anunţ pentru convocarea AGOA și AGEA - 22 septembrie 2015 (PDF, 806,4 KB)

Hotărârile Adunărilor Generale Extraordinare şi Ordinare ale Acţionarilor OMV Petrom S.A. din data de 22 Septembrie 2015 (PDF, 217,8 KB)

Rezultatele voturilor pentru Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor OMV Petrom S.A. din data de 22 septembrie 2015 (PDF, 54,1 KB)

Descarcă de mai jos fisierele aferente punctelor de pe ordinea de zi:

Descarcă de mai jos fisierele aferente punctelor de pe ordinea de zi: (ZIP, 423,3 KB)
 

Adunarea Generală a Acţionarilor din 28 aprilie 2015

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor OMV Petrom S.A.
28 aprilie 2015
11.00 a.m.
Hotel CROWNE PLAZA, sala de conferințe "Crown Ballroom"
Bulevardul Poligrafiei nr. 1, sector 1, Bucuresti, ROMANIA

Hotărarile Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor OMV Petrom SA din data de 28 aprilie 2015 (PDF, 739,4 KB)

Rezultatele voturilor pentru Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor OMV Petrom SA din data de 28 aprilie 2015 (PDF, 104,7 KB)

Directoratul OMV Petrom S.A., societate administrată în sistem dualist, înfiinţată şi funcţionând în conformitate cu legislaţia română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti sub numărul J40/8302/1997, cod de identificare fiscală RO 1590082, cu sediul situat în str. Coralilor nr. 22, sector 1, Bucureşti ("Petrom City"), având capitalul social subscris şi vărsat în cuantum de 5.664.410.833,50 RON (denumită în continuare "OMV Petrom" sau "Societatea"), convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor ("AGOA"), la data de 28 aprilie 2015, începând cu ora 11:00 AM, la sala de conferințe "Crown Ballroom" din cadrul Hotelului CROWNE PLAZA situat în Bucureşti, Bulevardul Poligrafiei nr. 1, sector 1

Completare ordine de zi a Adunării Generala Ordinare a Acționarilor din data de 28 aprilie (prima convocare)/29 aprilie (cea de-a doua convocare) 2015 (PDF, 163,5 KB)

Anunţ pentru Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor – 28 aprilie 2015 (PDF, 686,4 KB)

Descarcă de mai jos fisierele aferente punctelor de pe ordinea de zi:

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor OMV Petrom S.A. 28 aprilie 2015 (ZIP, 14,2 MB)

Prezentari sustinute de Directorul Executiv si Directorul Financiar ai OMV Petrom S.A. cu ocazia Adunarii Generale a Actionarilor din data de 28 aprilie 2015:

Adunarea Generală a Acţionarilor din 29 aprilie 2014

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor OMV Petrom S.A.
29 aprilie 2014
11.00 a.m.
Hotel CROWNE PLAZA, sala de conferințe "Crown Ballroom"
Bulevardul Poligrafiei nr. 1, sector 1, Bucuresti, ROMANIA

Hotărarile Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor OMV Petrom SA din data de 29 aprilie 2014 (PDF, 470,5 KB)

Rezultatele voturilor pentru Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor OMV Petrom SA din data de 29 aprilie 2014 (PDF, 63,7 KB)

Directoratul OMV Petrom S.A., societate administrată în sistem dualist, înfiinţată şi funcţionând în conformitate cu legislaţia română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti sub numărul J40/8302/1997, cod de identificare fiscală RO 1590082, cu sediul situat în Coralilor nr. 22, sector 1, Bucureşti ("Petrom City"), având capitalul social subscris şi vărsat în cuantum de 5.664.410.833,50 RON (denumită în continuare ,"OMV Petrom" sau ,"Societatea"), convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor ("AGOA"), la data de 29 aprilie 2014, la ora 11:00 AM, la sala de conferințe "Crown Ballroom" din cadrul Hotelului CROWNE PLAZA situat în Bucureşti, Bulevardul Poligrafiei nr. 1, sector 1.

Detalii se gasesc in documentul de mai jos:
Anunţ pentru Convocarea Adunării Generale Ordinare a Actionarilor – 29 aprilie 2014 (PDF, 416,0 KB)

Descarcă de mai jos fisierele aferente punctelor de pe ordinea de zi:

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor OMV Petrom S.A. 29 aprilie 2014 (ZIP, 10,8 MB)

Prezentari sustinute de Directorul Executiv si Directorul Financiar ai OMV Petrom S.A. cu ocazia Adunarii Generale a Actionarilor din data de 28 aprilie 2015:

Prezentarea CEO (PDF, 388,7 KB)

Prezentarea CFO (PDF, 147,9 KB)

Raspunsuri la intrebarile formulate de actionari minoritari cu ocazia Adunarii Generale a Actionarilor din data de 28 aprilie 2015:

AGA Raspunsuri Actionari Minoritari (PDF, 98,3 KB)

Adunarea Generală a Acţionarilor din 22 aprilie 2013

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor OMV Petrom S.A.
22 aprilie 2013
10.00 a.m.
Hotel CROWNE PLAZA, sala de conferințe "Crown Ballroom"
Bulevardul Poligrafiei nr. 1, sector 1, Bucuresti, ROMANIA

Hotărarile Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor OMV Petrom SA din data de 22 aprilie 2013 (PDF, 646,1 KB)

Rezultatele voturilor pentru Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor OMV Petrom SA din data de 22 aprilie 2013 (PDF, 109,8 KB)

Directoratul OMV Petrom S.A., societate administrată în sistem dualist, înfiinţată şi funcţionând în conformitate cu legislaţia română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti sub numărul J40/8302/1997, cod de identificare fiscală RO 1590082, cu sediul situat în Coralilor nr. 22, sector 1, Bucureşti ("Petrom City"), având capitalul social subscris şi vărsat în cuantum de 5.664.410.833,50 RON (denumită în continuare "OMV Petrom" sau "Societatea"), convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor ("AGOA"), la data de 22 aprilie 2013, la ora 10:00 AM, la sala de conferințe "Crown Ballroom" din cadrul Hotelului CROWNE PLAZA situat în Bucureşti, Bulevardul Poligrafiei nr. 1, sector 1.

Descarcă de mai jos convocatorul AGOA:

Anunţ pentru Convocarea Adunării Generale Ordinare a Actionarilor – 22 aprilie 2013 (PDF, 423,0 KB)

Descarcă de mai jos fisierele aferente punctelor de pe ordinea de zi:

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor OMV Petrom S.A. 22 aprilie 2013 (ZIP, 14,6 MB)

Raspunsuri la intrebarile formulate de actionari minoritari cu ocazia Adunarii Generale a Actionarilor din data de 22 aprilie 2013:

AGA Raspunsuri actionari minoritari (PDF, 66,9 KB)

Adunarea Generală a Acţionarilor din 27 aprilie 2012

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor OMV Petrom S.A.
27 aprilie 2012
10.00 a.m.
Hotel CROWNE PLAZA, sala de conferinţe "Crown Ballroom"
Bulevardul Poligrafiei nr. 1, sector 1, Bucuresti, ROMANIA

Anunţ pentru Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor – 27 aprilie 2012 (PDF, 301,0 KB)

Hotărarile Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor OMV Petrom SA din data de 27 aprilie 2012 (PDF, 519,7 KB)

Rezultatele voturilor pentru Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor OMV Petrom SA din data de 27 aprilie 2012 (PDF, 105,4 KB)

Directoratul S.C. OMV Petrom SA, societate comercială administrată în sistem dualist, înfiinţată şi funcţionând în conformitate cu legislaţia română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti sub numărul J40/8302/1997, cod de identificare fiscală 1590082, cu sediul situat în Coralilor nr. 22, sector 1, Bucureşti ("Petrom City"), având capitalul social subscris şi vărsat în cuantum de 5.664.410.833,50 lei (denumită în continuare ,"OMV Petrom" sau "Societatea"), convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor ("AGOA"), la data de 27 aprilie 2012, la ora 10:00 AM, la sala de conferinţe "Crown Ballroom" din cadrul Hotelului CROWNE PLAZA situat în Bucureşti, Bulevardul Poligrafiei nr. 1, sector 1, având următoarea ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea situaţiilor financiare întocmite în conformitate cu Standardele Româneşti de Contabilitate (RAS) aferente anului financiar încheiat la 31 decembrie 2011, în baza Raportului Auditorului Financiar, a Raportului Directoratului şi a Raportului Consiliului de Supraveghere aferente anului financiar 2011.

2. Aprobarea situaţiilor financiare consolidate întocmite în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS) aferente anului încheiat la 31 decembrie 2011, în baza Raportului Auditorului Financiar, a Raportului Directoratului şi a Raportului Consiliului de Supraveghere aferente anului financiar 2011.

3. Aprobarea Raportului Anual care cuprinde Raportul Directoratului şi Raportul Consiliului de Supraveghere aferente anului financiar 2011.

4. Aprobarea propunerii Directoratului de alocare a sumei de 209.401.533 RON pentru rezerva legală în vederea respectării prevederilor legale referitoare la alocarea obligatorie a unei părţi din profit pentru rezerva legală.

5. Aprobarea propunerii Directoratului de a distribui dividende pentru anul financiar 2011, a metodei de plată şi datei de inițiere a plații dividendelor; Directoratul propune distribuirea de dividende începând cu data de 18 iunie 2012, cu o valoare brută per acţiune astfel cum este precizată în materialele informative, prin intermediul unui agent de plata, către acţionarii OMV Petrom înregistraţi în Registrul Acționarilor la data de înregistrare.

6. Aprobarea propunerii Directoratului de a nu stabili un fond de premiere a angajaţilor din profitul Societăţii pentru anul financiar 2011, în conformitate cu prevederile articolului 106 din Contractul Colectiv de Muncă al Societăţii în vigoare şi, drept urmare, să nu se efectueze nicio plata aferenta anului financiar 2011.

7. Aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli aferent anului 2012.

8. Descărcarea de gestiune a membrilor Directoratului şi a membrilor Consiliului de Supraveghere pentru anul financiar 2011.

9. Aprobarea alegerii unui nou membru al Consiliului de Supraveghere pentru durata rămasă din mandatul acordat domnului Werner Auli, ca urmare a renunţării de către acesta la mandatul său de membru al Consiliului de Supraveghere.

10. Stabilirea remuneraţiei membrilor Consiliului de Supraveghere pentru anul în curs şi a limitei generale a remuneraţiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Supraveghere cărora le-au fost acordate funcţii specifice în cadrul Consiliului de Supraveghere.

11. Numirea auditorului financiar al Societăţii, în urma expirării contractului de prestări de servicii de audit, stabilirea duratei minime a contractului de prestări servicii de audit şi a remuneraţiei acordate auditorului financiar.

12. În conformitate cu prevederile articolului 238 din Legea pieţei de capital nr. 297/2004, stabilirea datei de 17 mai 2012 ca "Data de Înregistrare", respectiv data care serveşte la identificarea acţionarilor care vor beneficia de dividende sau alte drepturi şi asupra cărora se vor răsfrânge hotărârile AGOA.

13. Împuternicirea Doamnei Mariana Gheorghe, în calitate de Director General Executiv, pentru a semna în numele acţionarilor hotărârile AGOA şi pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea şi aducerea la îndeplinire a hotărârilor AGOA. Doamna Mariana Gheorghe poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.

Pentru detalii, va rugam sa descarcati fisierele de mai jos:

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor OMV Petrom S.A. 27 aprilie 2012 (ZIP, 6,8 MB)

AGA_Raspunsuri actionari minoritari (PDF, 53,4 KB)

Adunarea Generală a Acţionarilor 26 aprilie 2011

Convocarea Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a OMV Petrom S.A. a avut loc la data de 26 aprilie 2011, la ora 11:00 AM, la Sala „D” a Hotelului JW MARRIOTT din Bucureşti, Calea 13 Septembrie nr. 90, sector 5.

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor
26 aprilie 2011
11.00 a.m.
Hotel JW Marriott, Sala “D”
Calea 13 Septembrie nr. 90, sector 5, Bucuresti, ROMANIA

Anunţ pentru Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor – 26 aprilie 2011 (PDF, 428,1 KB)

Completare ordine de zi a Adunarii Generala Ordinare a Actionarilor din data de 26 aprilie 2011 (PDF, 98,3 KB)

Hotararile Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor OMV Petrom SA din data de 26 aprilie 2011 (PDF, 600,2 KB)

Rezultatele voturilor pentru Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor OMV Petrom SA din data de 26 aprilie 2011 (PDF, 73,2 KB)

Directoratul S.C. OMV Petrom SA, societate comercială administrată în sistem dualist, înfiinţată şi funcţionând în conformitate cu legislaţia română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti sub numărul J40/8302/1997, cod de identificare fiscală 1590082, cu sediul situat în Calea Dorobanţilor nr. 239, sector 1, Bucureşti, România, având capitalul social subscris şi vărsat în cuantum de 5.664.410.833,50 lei (denumită în continuare ,,OMV Petrom” sau ,,Societatea”), a convocat Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor („AGOA”), la data de 26 aprilie 2011, la ora 11:00 AM, la Sala „D” a Hotelului JW MARRIOTT din Bucureşti, Calea 13 Septembrie nr. 90, sector 5, având următoarea ORDINE DE ZI:

2. Aprobarea situaţiilor financiare consolidate întocmite în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS) aferente anului încheiat la 31 decembrie 2010, în baza Raportului Auditorului Financiar, a Raportului Directoratului şi a Raportului Consiliului de Supraveghere aferente anului financiar 2010.

3. Aprobarea Raportului Anual care cuprinde Raportul Directoratului şi Raportul Consiliului de Supraveghere aferente anului financiar 2010.

4. Aprobarea propunerii Directoratului de alocare a sumei de 101.710.000 RON pentru rezerva legală în vederea conformării la prevederile legale referitoare la alocarea obligatorie a unei părţi din profit pentru rezerva legală.
 
5. Aprobarea propunerii Directoratului de a distribui dividende pentru anul financiar 2010 şi a modalitatii de distribuire a dividendelor; Directoratul propune distribuirea către acţionarii OMV Petrom înregistraţi la data de înregistrare  de dividende cu o valoare brută per acţiune de 0,0177 RON.

6. Aprobarea propunerii Directoratului de a nu stabili un fond special de premiere a angajatilor din profitul Societăţii pentru anul financiar 2010 şi, drept urmare, să nu se efectueze plăti in 2011 aferente anului financiar 2010 în conformitate cu prevederile articolului 106 din Contractul Colectiv de Muncă al Societăţii în vigoare.

7. Aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli aferent anului 2011.

8. Descărcarea de gestiune a membrilor Directoratului şi a membrilor Consiliului de Supraveghere pentru anul financiar 2010.

9. Aprobarea alegerii unui nou membru al Consiliului de Supraveghere pentru durata rămasă din mandatul acordat domnului Wolfgang Ruttenstorfer, ca urmare a renunţării de către acesta din urmă la mandatul de membru al Consiliului de Supraveghere.

10. Stabilirea remuneraţiei membrilor Consiliului de Supraveghere pentru anul în curs şi a limitei generale a remuneraţiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Supraveghere cărora le-au fost acordate  funcţii specifice în cadrul Consiliului de Supraveghere.

11. Numirea auditorului financiar al Societăţii, în urma expirării contractului de prestări de servicii de audit, stabilirea duratei minime a contractului de prestări servicii de audit şi a remuneraţiei acordate auditorului financiar.

12. Stabilirea datei de 12 mai 2011 ca "Data de Înregistrare" în conformitate cu prevederile articolului 238 din Legea pieţei de capital nr. 297/2004 (data de înregistrare care serveşte la identificarea acţionarilor care vor beneficia de dividende sau alte drepturi şi asupra cărora se vor răsfrânge hotărârile AGOA).

13. Împuternicirea Doamnei Mariana Gheorghe, în calitate de Director General Executiv, de a semna în numele acţionarilor hotărârile AGOA şi de a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea şi aducerea la îndeplinire a hotărârilor AGOA. Doamna Mariana Gheorghe poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei persoane pentru a îndeplini acest mandat.

14.Revocarea domnului Marian Ţurlea din funcţia de membru al Consiliului de Supraveghere şi numirea unui nou membru pe durata rămasă din mandatul acordat domnului Marian Ţurlea. Propunerea MECMA pentru numirea unui nou membru al Consiliului de Supraveghere este domnul Constantin Dascălu.

Mai multe detalii se gasesc in notele atasate mai jos:

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor 26 aprilie 2011 (ZIP, 12,7 MB)

Anunţ pentru Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor – 26 aprilie 2011 (PDF, 348,3 KB)

Hotararile Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor OMV Petrom SA din data de 26 aprilie 2011 (PDF, 178,0 KB)

Rezultatele voturilor pentru Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor OMV Petrom SA din data de 26 aprilie 2011 (PDF, 53,0 KB)

Directoratul S.C. OMV Petrom SA, societate comercială administrată în sistem dualist, înfiinţată şi funcţionând în conformitate cu legislaţia română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti sub numărul J40/8302/1997, cod de identificare fiscală 1590082, cu sediul situat în Calea Dorobanţilor nr. 239, sector 1, Bucureşti, România, având capitalul social subscris şi vărsat în cuantum de 5.664.410.833,50 lei (denumită în continuare ,,OMV Petrom” sau ,,Societatea”), a convocat Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor („AGEA”), la data de 26 Aprilie 2011, la ora 13:30 PM, la Sala „D” a Hotelului JW MARRIOTT din Bucureşti, Calea 13 Septembrie nr. 90, sector 5, având următoarea ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea schimbării sediului social al Societăţii din Calea Dorobanţilor nr. 239, Sector 1, Bucureşti, în strada Coralilor nr. 22, Sector 1, Bucureşti („Petrom City”), începând cu data de 23 mai 2011.

2. În urma aprobării punctului 1 de mai sus, aprobarea modificării primului alineat al articolului 3 din Actul constitutiv al Societăţii începând cu data de 23 mai 2011, după cum urmează:

„Sediul social al Societăţii se afla în strada Coralilor nr. 22, sector 1, Bucureşti („Petrom City”). Sediul social al Societăţii poate fi schimbat în orice alta locaţie din România în baza hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor.”

3. Informare asupra finalizării procedurii de distribuire a acţiunilor proprii către toate persoanele îndreptăţite, în conformitate cu “Prospectul Simplificat de distribuire a acţiunilor OMV Petrom SA către persoanele îndreptăţite în conformitate cu Legea nr. 297/2004 şi cu Regulamentul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006” aprobat prin Decizia Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 204 din data de 10 februarie 2010 şi împuternicirea Directoratului de a decide asupra destinaţiei celor 62.000 de acţiuni deţinute în nume propriu care au rămas nedistribuite ca urmare a faptului că la data emiterii Prospectului Simplificat numărul persoanelor îndreptăţite nu era cunoscut cu exactitate.

4. Stabilirea datei de 12 mai 2011 ca "Data de Înregistrare" în conformitate cu prevederile articolului 238 din Legea pieţei de capital nr. 297/2004, adică data de înregistrare a acţionarilor care vor beneficia de dividende sau alte drepturi şi asupra cărora se vor răsfrânge hotărârile adunării generale a acţionarilor.

5. Împuternicirea Doamnei Mariana Gheorghe, în calitate de Director General Executiv, de a semna în numele acţionarilor hotărârile AGEA şi de a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea şi aducerea la îndeplinire a hotărârilor AGEA. Doamna Mariana Gheorghe poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei persoane pentru a îndeplini acest mandat.

Mai multe detalii se gasesc in notele atasate mai jos:

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor 26 aprilie 2011 (ZIP, 854,9 KB)

Informare drepturi de vot (PDF, 64,4 KB)

Adunarea Generală a Acţionarilor 2010

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor

3 august 2010
10.30 a.m.
Hotel JW Marriott, Sala “D”
Calea 13 Septembrie nr. 90, sector 5, Bucuresti, ROMANIA

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor 3 august 2010 (ZIP, 3,3 MB)

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor

3 august 2010
11.00 a.m.
Hotel JW Marriott, Sala “D”
Calea 13 Septembrie nr. 90, sector 5, Bucuresti, ROMANIA

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor 3 august 2010 (ZIP, 48,4 MB)

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor

29 aprilie 2010
10.00 a.m.
Hotel JW Marriott, Sala “D”
Calea 13 Septembrie nr. 90, sector 5, Bucuresti, ROMANIA

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor 29 aprilie 2010 (ZIP, 9,4 MB)

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor
29 aprilie 2010
12.00 a.m.
Hotel JW Marriott, Sala “D”
Calea 13 Septembrie nr. 90, sector 5, Bucuresti, ROMANIA
Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor 29 aprilie 2010 (ZIP, 3,0 MB)

Propunerea Directoratului de a nu se distribui dividende pentru exerciţiul financiar 2009 (PDF, 63,0 KB)

Raspunsuri la intrebarile formulate de actionari minoritari cu ocazia Adunarii Generale a Actionarilor din data de 29 aprilie 2010:

AGA_Raspunsuri actionari minoritari (PDF, 72,2 KB)

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor

20 octombrie 2009
10.00 a.m.
Hotel JW Marriott, Sala “D”
Calea 13 Septembrie nr. 90, sector 5, Bucuresti, ROMANIA

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor 20 octombrie 2009 (ZIP, 13,6 MB)

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor

28 aprilie 2009
10.00 a.m.
Hotel Athenee Palace Hilton, Salon “Le Diplomate”
Strada Episcopiei nr. 1-3, sector 1, Bucuresti, ROMANIA

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor 28 aprilie 2009 (ZIP, 18,1 MB)

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor

28 aprilie 2009
12.00 p.m.
Hotel Athenee Palace Hilton, Salon “Le Diplomate”
Strada Episcopiei nr. 1-3, sector 1, Bucuresti, ROMANIA

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor 28 aprilie 2009 (ZIP, 2,4 MB)

Raspunsuri la intrebarile formulate de actionari minoritari cu ocazia Adunarii Generale a Actionarilor din data de 28 aprilie 2009:

AGA_Raspunsuri actionari minoritari, (0.11 MB, PDF) (PDF, 111,1 KB)

Adunarea Generală a Acţionarilor 2008

Adunarea Generală a Acţionarilor

16 decembrie 2008
09.30 a.m.
Hotel Crowne Plaza, Sala “Valahia”
Bulevardul Poligrafiei nr.1, sector 1, Bucuresti, ROMANIA

Adunarea Generală a Acţionarilor 16 decembrie 2008 (ZIP, 4,4 MB)

Annual General Meeting for the approval of the 2007 financial statements

April 22, 2008
10.30 a.m.
Athenee Palace Hilton Hotel
1-3 Episcopiei Street, sector 1, Bucharest, ROMANIA

Annual General Meeting for the approval of the 2007 financial statements April 22, 2008 (ZIP, 11,5 MB)

Adunarea Generală a Acţionarilor 2007

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor
27 Noiembrie 2007
10.30 a.m.
Hotel Crowne Plaza Hotel
Bulevardul Poligrafiei nr. 1, sector 1, Bucureşti, ROMANIA

Convocare Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor - 27 noiembrie 2007 (PDF, 695,0 KB)

Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 27 noiembrie 2007 (PDF, 508,8 KB)

Model de procura Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din 27 Noiembrie 2007 (PDF, 54,6 KB)

Note AGEA 27 noiembrie 2007 (PDF, 1,1 MB)

Adunarea Generală a Acţionarilor pentru aprobarea situaţiilor financiare 2006

17 aprilie 2007
10.30 a.m.
Hotel Hilton Athenee Palace
Strada Episcopiei 1-3, sector 1, Bucureşti, ROMANIA

Adunarea Generală a Acţionarilor pentru aprobarea situaţiilor financiare 2006 17 aprilie 2007 (ZIP, 20,9 MB)

Adunarea Generală a Acţionarilor 2006

Adunarea Generală a Acţionarilor pentru aprobarea situaţiilor financiare 2005
25 aprilie 2006
10.30 a.m.
Hotel Marriott Bucureşti
Calea 13 Septembrie, nr. 90, sector 5, Bucureşti, ROMÂNIA

Adunarea Generală a Acţionarilor pentru aprobarea situaţiilor financiare 2005 (ZIP, 9,2 MB)

Adunari Generale ale Acţionarilor 2005

Adunarea Generală a Acţionarilor pentru majorarea capitalului social
22 noiembrie 2005
10.00 a.m.
Hotel Marriott Bucureşti
Calea 13 Septembrie, nr. 90, sector 5, Bucureşti, ROMÂNIA

Adunarea Generală a Acţionarilor pentru majorarea capitalului social (ZIP, 2,5 MB)

Adunarea Generală a Acţionarilor pentru aprobarea situaţiilor financiare 2004

24 mai 2005
10.30 a.m.
Hotel Marriott Bucureşti
Calea 13 Septembrie, nr. 90, sector 5, Bucureşti, ROMÂNIA

Adunarea Generală a Acţionarilor pentru aprobarea situaţiilor financiare 2004 (ZIP, 8,7 MB)

Adunarea Generală a Acţionarilor pentru alegerea membrilor Consiliului de Administraţie

11 ianuarie, 2005
11.00 a.m.
Staţia PECO Băneasa
Şoseaua Bucureşti-Ploieşti nr. 2, sector 1, Bucureşti, ROMÂNIA

Adunarea Generală a Acţionarilor pentru alegerea membrilor Consiliului de Administraţie (ZIP, 1,5 MB)

#TEXT#