Contact
Site-uri OMV Petrom
en ro
Logout
Site-uri OMV Petrom
OMV and OMV Petrom Websites
OMV Grup www.omv.com OMV România www.omv.ro Petrom Romania www.petrom.ro Petrom Moldova www.petrom.md
Închide

Gestionarea riscurilor

OMV Petrom acordă o importanță deosebită principiilor bunei guvernanțe corporative, considerând guvernanța corporativă un element-cheie care stă la baza dezvoltării durabile a afacerii și a sporirii valorii pe termen lung pentru acționari. Pentru a-și păstra competitivitatea într-o lume aflată în continuă schimbare, OMV Petrom dezvoltă și își adaptează în mod constant practicile de guvernanță corporativă, astfel încât să se poată conforma noilor cerințe și viitoarelor oportunități.

Transparența și responsabilitatea față de acționari reprezintă o practică instituită și adânc înrădăcinată care a fost implementată în cadrul OMV Petrom. Consiliul de Supraveghere se asigura prin intermediul Comitetului de Audit că sistemul de gestionare a riscului este implementat în cadrul OMV Petrom și că acest sistem este eficient.

Directoratul OMV Petrom supraveghează și coordonează sistemul de gestionare a riscurilor prin implicare directă în acest proces  și în dezvoltarea sa. Procesul de gestionare a riscurilor oferă OMV Petrom posibilitatea să evalueze dacă sustenabilitatea pe termen lung și lichiditatea pe termen mediu sunt menținute și dacă impactul estimat al riscurilor se situează în limite acceptabile.

 Sistemul de gestionare a riscurilor la nivelul întreprinderii al OMV Petrom respectă Standardul Internațional de Management al Riscurilor ISO 31000 și este asigurat de către un departament dedicat de management al riscurilor, ce operează în baza unui cadru intern de reglementare solid, cu o infrastructură IT ce oferă posibilitatea gestionarii eficiente a riscurilor.

Din perspectiva sustenabilității pe termen lung, un sistem de evaluare a riscurilor strategice este în aplicare și are rolul, pe de o parte, de a identifica perspectivele managementului executiv cu privire la mediul de risc pe termen lung și, pe de altă parte, de a dezvolta planurile de reducere a riscurilor, precum  și monitorizarea implementării strategiei asumate de OMV Petrom.

Pe termen mediu, obiectivul sistemului de gestionare a riscurilor din cadrul OMV Petrom este de a asigura capacitatea acesteia de a oferi valoare economică adăugată pozitivă prin gestionarea riscurilor la care este expusă și a impactului potențial al acestora asupra fluxului de numerar, în limitele apetitului pentru risc. Riscurile operaționale de tip eveniment cu potențial ridicat, precum și riscurile strategice pe termen lung sunt, de asemenea, identificate, evaluate, analizate și gestionate consecvent.

Sistemul de gestionare a riscurilor implementat de OMV Petrom este parte integrantă a procesului de luare a deciziilor. Riscurile asociate proiectelor noi de anvergură sau inițiativelor noi de afaceri sunt evaluate și comunicate conducerii înainte de aprobarea oricăror decizii, ca parte a procesului de evaluare a respectivului proiect sau inițiativă de afaceri.

Managementul și operațiunile de succes ale OMV Petrom înseamnă crearea de valoare pentru părțile interesate și presupun o administrare sistematică și transparentă a companiei, aplicând cele mai bune principii de guvernanță corporativă si de gestionare a riscurilor.