Contact
Site-uri OMV Petrom
en ro
Logout
Site-uri OMV Petrom
OMV and OMV Petrom Websites
OMV Grup www.omv.com OMV România www.omv.ro Petrom Romania www.petrom.ro Petrom Moldova www.petrom.md
Închide

Guvernanță corporativă

OMV Petrom a acordat întotdeauna o importanță deosebită principiilor bunei guvernanțe corporative, considerând-o un element-cheie care stă la baza dezvoltării durabile a afacerii și a sporirii valorii pe termen lung pentru acționari.

OMV Petrom a aderat pentru prima dată la Codul de Guvernanță Corporativă emis de Bursa de Valori București în 2010 și continuă să aplice principiile de bună guvernanță corporativă încă de atunci. OMV Petrom respectă majoritatea prevederilor stipulate în Codul de Guvernanță Corporativă emis de Bursa de Valori București în 2016 ("Codul"). Pentru detalii despre respectarea de către OMV Petrom a Codului, consultați Raportul anual al OMV Petrom. Pentru textul integral al Codului, vă rugăm să-l consultați pe site-ul Bursei de Valori București, www.bvb.ro, secțiunea "Reglementari BVB".