Contact
Site-uri OMV Petrom
en ro
Logout
Site-uri OMV Petrom
OMV and OMV Petrom Websites
OMV Grup www.omv.com OMV România www.omv.ro Petrom Romania www.petrom.ro Petrom Moldova www.petrom.md
Închide

Documente de Guvernanță Corporativă

OMV Petrom S.A. (Compania) se angajează să asigure acționarilor o rentabilitate competitivă pe perioada ciclului de afaceri, inclusiv prin plata unui dividend crescător, în concordanță cu performanța financiară și necesarul de investiții, având în vedere soliditatea financiară pe termen lung a Companiei.

Pe 7 decembrie 2021, Compania și-a luat un angajament mai ferm de a crește dividendul de bază pe acțiune cu 5% - 10% în medie pe an până în 2030.
Într-un mediu de piață favorabil și la discreția conducerii, ar putea fi distribuite și dividende speciale, cu condiția ca planurile de investiții ale Companiei să fie finanțate.
Dividendele totale sunt estimate să reprezinte aproximativ 40% din fluxurile de trezorerie din activitatile de exploatare ale companiei din 2022-2030 în scenariul de bază privind prețurile.  

Activităţile de planificare şi estimare din cadrul OMV Petrom se desfăşoară pe multe niveluri şi pentru o varietate largă de scopuri. Din punct de vedere al orizontului de timp, aceste activităţi pot fi clasificate ca: strategice sau operaționale. Cel mai important rezultat al planificării operaţionale este bugetul de venituri si cheltuieli care este supus aprobării de către organele corporative relevante. Lunar, estimările de sfârşit de an pentru anul în curs sunt pregătite cu scopul de a monitoriza performanţa comparativ cu bugetul anului în curs şi de a iniţia acţiuni în cazul în care se înregistrează deviaţii negative. Atât planurile operaţionale cât şi cele strategice, inclusiv estimările, sunt realizate pornind de la ipoteze de lucru referitoare la evoluția pieţei şi acoperă indicatori cheie de performanţă, operaţionali şi financiari. Ipotezele de planificare cuprind un set de variabile cuantificabile, macro-economice şi specifice industriei, care sunt de importanţă majoră pentru companie. Acestea includ:

  • Ipoteze de lucru de bază
  1. Indicele Brent al preţului țițeiului
  2. Preţul gazelor naturale
  3. Marja de rafinare
  4. Ratele de schimb valutar
  • Preţurile materiilor prime/produselor
  • Variabile macro-economice (evoluţia PIB, indicele preţurilor de consum)
  • Consumul de energie
  • Ratele de impozitare şi taxarea din domeniul energie, etc.

Strategia de Sustenabilitate înseamnă crearea unei valori pe termen lung pentru societate, mediu, clienții și acționarii noștri, rămânând în același timp o companie inovatoare și un angajator preferat. Mai multe detalii despre principiile noastre privind sustenabilitatea pot fi găsite aici: https://www.omvpetrom.com/ro/sustenabilitate