Contact
Site-uri OMV Petrom
en ro
Site-uri OMV Petrom
Site-uri OMV Petrom
Petrom Romania www.petrom.ro/ro-ro OMV Grup www.omv.com/en OMV România www.omv.ro/ro-ro
Închide

Comitete

In afara întâlnirilor în plen ale Consiliului de Supraveghere, au fost înfiinţate două comitete.

Comitetele OMV Petrom 

Consiliului de Supraveghere a înfiinţat un Comitet de audit. Înfiinţarea Comitetului de audit a fost aprobată conform prevederilor Legii societăţilor nr. 31/1990. Comitetul de audit are îndatorirea, în principal, de a examina și revizui situațiile financiare anuale și propunerea de distribuire a profitului, efectua evaluări anuale ale sistemului de control intern, evalua eficiența sistemului de control intern și a sistemului de gestiune a riscului, monitoriza aplicarea standardelor legale și a standardelor de audit intern general acceptate, evalua conflictele de interese în tranzacțiile cu părțile afiliate, analiza și revizui tranzacțiile cu părțile afiliate care depășesc sau se poate aștepta să depășească 5% din activele nete ale societății în anul financiar anterior, precum și de a face recomandări Consiliului de Supraveghere. Membrii Comitetului de audit sunt:

  • Jochen Weise* (Presedinte)
  • Reinhard Florey (Vicepresedinte)
  • Radu-Spiridon Cojocaru* (membru)
  • Niculae Havrileț (membru).

Consiliului de Supraveghere a înfiinţat un Comitet Prezidențial și de Nominalizare. Principalul rol al Comitetului Prezidențial și de Nominalizare este de a fi implicat în planul de succesiune a Directoratului, având responsabilitate deplină asupra procesului de selecție a candidaților pentru numirea în Directorat. In plus, Comitetului Prezidențial și de Nominalizare are dreptul de a face recomandări cu privire la propunerea de candidați pentru numirea în Consiliul de Supraveghere. De asemenea, Comitetul Prezidențial și de Nominalizare abordează și decide asupra tuturor aspectelor legate de remuneraţia membrilor Directoratului si conţinutul contractelor de mandat ale membrilor Directoratului. Membrii Comitetului Prezidențial și de Nominalizare sunt:

  • Rainer Seele (Președinte)
  • Johann Pleininger (Vicepreședinte)
  • Joseph Bernhard Mark Mobius* (membru)
  • Niculae Havrileţ (membru).

* Membru independent conform criteriilor Codului de Guvernanta Corporativa al Bursei de Valori Bucuresti, criterii care se aseamana intr-o foarte mare masura cu cele prevazute de Legea Societatilor nr. 31/1990.