Contact
Site-uri OMV Petrom
en ro
Site-uri OMV Petrom
Site-uri OMV Petrom
Petrom Romania www.petrom.ro/ro-ro OMV Grup www.omv.com/en OMV România www.omv.ro/ro-ro
Închide

Comitete

In afara întâlnirilor în plen ale Consiliului de Supraveghere, au fost înfiinţate două comitete.

Comitetele OMV Petrom 

Consiliului de Supraveghere a înfiinţat un Comitet de audit. Înfiinţarea Comitetului de audit a fost aprobată conform prevederilor Legii societăţilor nr. 31/1990. Comitetul de audit are îndatorirea, în principal, de a examina și revizui situațiile financiare anuale și propunerea de distribuire a profitului, efectua evaluări anuale ale sistemului de control intern, evalua eficiența sistemului de control intern și a sistemului de gestiune a riscului, monitoriza aplicarea standardelor legale și a standardelor de audit intern general acceptate, evalua conflictele de interese în tranzacțiile cu părțile afiliate, analiza și revizui tranzacțiile cu părțile afiliate care depășesc sau se poate aștepta să depășească 5% din activele nete ale societății în anul financiar anterior, precum și de a face recomandări Consiliului de Supraveghere. Membrii Comitetului de audit sunt:

  • Jochen Weise (Presedinte),
  • Reinhard Florey (Vicepresedinte),
  • Radu-Spiridon Cojocaru (membru).

Consiliului de Supraveghere a înfiinţat un Comitet Prezidențial și de Nominalizare. Principalul rol al Comitetului Prezidențial și de Nominalizare este de a fi implicat în planul de succesiune a Directoratului, având responsabilitate deplină asupra procesului de selecție a candidaților pentru numirea în Directorat. De asemenea, Comitetului Prezidențial și de Nominalizare are dreptul de a face recomandări cu privire la propunerea de candidați pentru numirea în Consiliul de Supraveghere. Membrii Comitetului Prezidențial și de Nominalizare sunt:

  • Rainer Seele (Președinte),
  • Johann Pleininger (Vicepreședinte),
  • Joseph Bernhard Mark Mobius (membru).