Contact
Site-uri OMV Petrom
en ro
Logout
Site-uri OMV Petrom
OMV and OMV Petrom Websites
OMV Grup www.omv.com OMV România www.omv.ro Petrom Romania www.petrom.ro Petrom Moldova www.petrom.md
Închide

Plata dividendelor aferente anului financiar 2018

În conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor OMV Petrom S.A. din data de 19 aprilie 2019, OMV Petrom anunță plata dividendelor aferente exercițiului financiar 2018 prin intermediul Depozitarului Central S.A. și BRD - Groupe Société Générale – agentul de plată selectat – începând cu data de 13 iunie 2019, către acționarii săi înscriși în Registrul Acționarilor ținut de către Depozitarul Central S.A. la data de înregistrare 23 mai 2019.

Dividendul brut este de 0,0270 lei pentru o acțiune, iar unde este cazul impozitul pe dividende aferent va fi reținut la sursă în cotele prevăzute de lege.

Detalii privind modalităţile de plată a dividendelor pot fi regăsite ȋn documentul Anunt important privind plata dividendelor aferente anului financiar 2018 de către OMV Petrom S.A. ”, anexat la prezentul raport şi pe website-ul societăţii www.omvpetrom.com ȋn secţiunea Investitori › Actiuni si GDR-uri › Dividende › Dividende 2018.

           

Christina Verchere
Director General Executiv

Alina Popa
Director Financiar