Contact
Site-uri OMV Petrom
en ro
Logout
Site-uri OMV Petrom
OMV and OMV Petrom Websites
OMV Grup www.omv.com OMV România www.omv.ro Petrom Romania www.petrom.ro Petrom Moldova www.petrom.md
Închide

Dividende

OMV Petrom S.A. (Compania) se angajează să asigure acționarilor o rentabilitate competitivă pe perioada ciclului de afaceri, inclusiv prin plata unui dividend crescător, în concordanță cu performanța financiară și necesarul de investiții, având în vedere soliditatea financiară pe termen lung a Companiei.
Pe 7 decembrie 2021, Compania și-a luat un angajament mai ferm de a crește dividendul de bază pe acțiune cu 5% - 10% în medie pe an până în 2030.
Într-un mediu de piață favorabil și la discreția conducerii, ar putea fi distribuite și dividende speciale, cu condiția ca planurile de investiții ale Companiei să fie finanțate.
Dividendele totale sunt estimate să reprezinte aproximativ 40% din fluxurile de trezorerie din activitățile de exploatare ale companiei din 2022-2030 în scenariul de bază privind prețurile.
 


Plata dividendelor pentru 2020-2022 și plata dividendelor speciale aprobate în 2022 se efectuează prin intermediul Depozitarului Central S.A. și prin intermediul BRD - Groupe Société Générale S.A. (lista unităților BRD: https://www.brd.ro/agentii-si-atm-uri). Plata dividendelor este supusă prevederilor generale în materia prescripției (prin raportare și la incidența prevederilor art. 2554 din Codul Civil privind prorogarea termenului). Plata dividendelor pentru 2020 se va prescrie începând cu data de 11 iunie 2024. Plata dividendelor pentru 2021 se va prescrie începând cu data de 11 iunie 2025. Plata dividendelor speciale aprobate în 2022 se va prescrie începând cu data de 3 septembrie 2025. Plata dividendelor pentru 2022 se va prescrie începând cu data de 10 iunie 2026. 

Dividende speciale distribuite î​n 2023

Urmare a hotărârii Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor ("AGOA") OMV Petrom S.A. ("OMV Petrom") din data de 12 septembrie 2023, OMV Petrom anunță plata unui dividend special, începand cu data de 19 octombrie 2023, către acționarii OMV Petrom S.A. înscriși în registrul acționarilor ținut de către Depozitarul Central S.A. la data de înregistrare 28 septembrie 2023. Alocarea dividendelor se face din profiturile distribuibile din anii precedenți.

Dividendul brut este de 0,0450 lei pentru o acțiune, iar unde este cazul impozitul pe dividende aferent va fi reținut la sursă în cotele prevazute de lege.

Procedura privind plata dividendelor speciale și alte informați utile pe această temă sunt disponibile pe linkurile de mai jos.

Anunt important privind plata dividendelor speciale in 2023 de către OMV Petrom S.A. (PDF, 395,5 KB)

Cerere de plata prin virament bancar a dividendelor speciale nete distribuite in 2023 de OMV Petrom SA Persoane fizice (PDF, 197,5 KB)

Cerere de plata prin virament bancar a dividendelor speciale nete distribuite in 2023 de OMV Petrom SA Persoane juridice / alte entitati (PDF, 197,7 KB)

Raspunsuri la intrebarile frecvente adresate cu privire la plata dividendelor speciale de OMV Petrom S.A. incepand cu 19 octombrie 2023 (PDF, 252,9 KB)

Plata dividendelor se efectuează prin intermediul Depozitarului Central S.A. și prin intermediul BRD - Groupe Société Générale S.A. (lista unitatilor BRD: https://www.brd.ro/agentii-si-atm-uri).

Dividende speciale distribuite î​n 2022

Urmare a hotărârii Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor ("AGOA") OMV Petrom S.A. ("OMV Petrom") din data de 26 iulie 2022, OMV Petrom anunță plata unui dividend special, începand cu data de 2 septembrie 2022, către acționarii OMV Petrom S.A. înscriși în registrul acționarilor ținut de către Depozitarul Central S.A. la data de înregistrare 11 august 2022. Alocarea dividendelor se face din profiturile distribuibile din anii precedenți.

Dividendul brut este de 0,0450 lei pentru o acțiune, iar unde este cazul impozitul pe dividende aferent va fi reținut la sursă în cotele prevazute de lege.

Procedura privind plata dividendelor speciale și alte informați utile pe această temă sunt disponibile pe linkurile de mai jos.

Anunt important privind plata dividendelor speciale de către OMV Petrom S.A. (PDF, 393,8 KB)

Cerere de plata prin virament bancar a dividendelor speciale nete distribuite de OMV Petrom SA Persoane fizice (PDF, 210,4 KB)

Cerere de plata prin virament bancar a dividendelor speciale nete distribuite de OMV Petrom SA Persoane juridice / alte entitati (PDF, 218,7 KB)

Raspunsuri la intrebarile frecvente adresate cu privire la plata dividendelor speciale de OMV Petrom S.A. incepand cu 2 Septembrie 2022 (PDF, 253,8 KB)

Plata dividendelor se efectuează prin intermediul Depozitarului Central S.A. și prin intermediul BRD - Groupe Société Générale S.A. (lista unitatilor BRD: https://www.brd.ro/agentii-si-atm-uri).

Urmare a hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor ("AGOA") OMV Petrom S.A. ("OMV Petrom") din data de 26 aprilie 2023, OMV Petrom anunta plata dividendelor aferente exercitiului financiar 2022, incepand cu data de 7 iunie 2023, catre actionarii OMV Petrom S.A. inscrisi in Registrul Actionarilor tinut de catre Depozitarul Central S.A. la data de inregistrare 15 mai 2023.

Dividendul brut este de 0,0375 lei pentru o actiune, iar unde este cazul impozitul pe dividende aferent va fi retinut la sursa in cotele prevazute de lege.

Procedura privind plata dividendelor pentru anul 2022 si alte informatii utile pe aceasta tema sunt disponibile pe linkurile de mai jos.

Anunt important privind plata dividendelor aferente anului financiar 2022 de catre OMV Petrom S.A. (PDF, 389,6 KB)

Cerere de plata prin virament bancar a dividendelor nete distribuite de OMV Petrom S.A. pentru persoane fizice (PDF, 157,6 KB)

Cerere de plata prin virament bancar a dividendelor nete distribuite de OMV Petrom S.A. pentru persoane juridice sau alte entitati (PDF, 159,7 KB)

Raspunsuri la intrebarile frecvent adresate cu privire la plata dividendelor OMV Petrom S.A. pentru exercitiul financiar 2022 (PDF, 217,3 KB)

Plata dividendelor se efectuează prin intermediul Depozitarului Central S.A. și prin intermediul BRD - Groupe Société Générale S.A. (lista unitatilor BRD: https://www.brd.ro/agentii-si-atm-uri).

Urmare a hotărârii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor ("AGOA") OMV Petrom S.A. ("OMV Petrom") din data de 27 aprilie 2022, OMV Petrom anunță plata dividendelor aferente exercițiului financiar 2021, începand cu data de 6 iunie 2022, către acționarii OMV Petrom S.A. înscriși în Registrul Acționarilor ținut de către Depozitarul Central S.A. la data de înregistrare 13 mai 2022.

Dividendul brut este de 0,0341 lei pentru o acțiune, iar unde este cazul impozitul pe dividende aferent va fi reținut la sursă în cotele prevăzute de lege.

Procedura privind plata dividendelor pentru anul 2021 și alte informații utile pe această temă sunt disponibile pe linkurile de mai jos.

Anunt important privind plata dividendelor aferente anului financiar 2021 de catre OMV Petrom S.A. (PDF, 387,0 KB)

Cerere de plata prin virament bancar a dividendelor nete distribuite de OMV Petrom S.A. pentru persoane fizice (PDF, 157,1 KB)

Cerere de plata prin virament bancar a dividendelor nete distribuite de OMV Petrom S.A. pentru persoane juridice sau alte entitati (PDF, 167,2 KB)

Raspunsuri la intrebarile frecvent adresate cu privire la plata dividendelor OMV Petrom S.A. pentru exercitiul financiar 2021 (PDF, 253,6 KB)

Plata dividendelor se efectuează prin intermediul Depozitarului Central S.A. și prin intermediul BRD - Groupe Société Générale S.A. (lista unitatilor BRD: https://www.brd.ro/agentii-si-atm-uri).

Urmare a hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor ("AGOA") OMV Petrom S.A. ("OMV Petrom") din data de 27 aprilie 2021, OMV Petrom anunta plata dividendelor aferente exercitiului financiar 2020, incepand cu data de 7 iunie 2021, catre actionarii OMV Petrom S.A. inscrisi in Registrul Actionarilor tinut de catre Depozitarul Central S.A. la data de inregistrare 14 mai 2021.

Dividendul brut este de 0,0310 lei pentru o actiune, iar unde este cazul impozitul pe dividende aferent va fi retinut la sursa in cotele prevazute de lege.

Procedura privind plata dividendelor pentru anul 2020 si alte informatii utile pe aceasta tema sunt disponibile pe linkurile de mai jos.

Anunt important privind plata dividendelor aferente anului financiar 2020 de catre OMV Petrom S.A. (PDF, 385,5 KB)

Cerere de plata prin virament bancar a dividendelor nete distribuite de OMV Petrom S.A. pentru persoane fizice (PDF, 156,9 KB)

Cerere de plata prin virament bancar a dividendelor nete distribuite de OMV Petrom S.A. pentru persoane juridice sau alte entitati (PDF, 167,6 KB)

Raspunsuri la intrebarile frecvent adresate cu privire la plata dividendelor OMV Petrom S.A. pentru exercitiul financiar 2020 (PDF, 215,9 KB)

Plata dividendelor se efectuează prin intermediul Depozitarului Central S.A. și prin intermediul BRD - Groupe Société Générale S.A. (lista unitatilor BRD: https://www.brd.ro/agentii-si-atm-uri).

An AGA Dividend brut
(lei/acțiune)

Dată de înregistrare

Ex-Date Data plății
2022 26 aprilie 2023 0,0375 15 mai, 2023 12 mai, 2023 7 iunie, 2023
n/a* 26 iulie, 2022 0,0450 11 august, 2022 10 august, 2022 2 septembrie, 2022
2021 27 aprilie, 2022 0,0341 13 mai, 2022 12 mai, 2022 6 iunie, 2022
2020 27 aprilie, 2021 0,0310 14 mai, 2021 13 mai, 2021 7 iunie, 2021
2019 27 aprilie, 2020 0,0310 14 mai, 2020 13 mai, 2020 5 iunie, 2020
2018 19 aprilie, 2019 0,0270 23 mai, 2019 22 mai, 2019 13 iunie, 2019
2017

26 aprilie, 2018

0,0200

25 mai, 2018

24 mai, 2018

19 iunie, 2018

2016

25 aprilie, 2017

0,0150

23 mai, 2017

22 mai, 2017

12 iunie, 2017

2015

26 aprilie, 2016

- - - -
2014

28 aprilie, 2015

0,0112

21 mai, 2015

20 mai, 2015

12 iunie, 2015

2013

29 aprilie, 2014

0,0308

16 mai, 2014

- -
2012

22 aprilie, 2013

0,0280

14 mai, 2013

- -
2011

27 aprilie, 2012

0,0310

17 mai, 2012

- -
2010

26 aprilie, 2011

0,0177

12 mai, 2011

- -
2009

29 aprilie, 2010

- - - -
2008

28 aprilie, 2009

- - - -
2007

22 aprilie, 2008

0,0191

09 mai, 2008

- -
2006

17 aprilie, 2007

0,0179

04 mai, 2007

- -
2005

25 aprilie, 2006

0,0130

11 mai, 2006

- -
2004

24 mai, 2005

- - - -
2003

25 mai, 2004

0,0027

4 iunie, 2004

- -
2002

22 aprilie, 2003

- - - -
2001

25 aprilie, 2002

0,0035

17 aprilie, 2002

- -
2000

12 aprilie, 2001

0,0028

31 martie, 2001

- -
1999 14 aprilie, 2000

0,0016

10 aprilie, 2000

- -
1998

07 aprilie, 1999

- - - -
*Dividend special aprobat in 2022 din profiturile anilor precedenti

Propunerea de a distribui dividende aparține Directoratului în fiecare an și este supusă aprobării Consiliului de Supraveghere și aprobării acționarilor în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor întrunită pentru aprobarea situațiilor financiare anuale stabilește valoarea dividendului brut pe acțiune, precum și procesul de plată, pe baza propunerii Directoratului.

Conform Legii Societăților și a Actului Constitutiv, fiecare Acțiune achitată integral dă proprietarului acesteia dreptul de a primi dividende. Toate Acțiunile, cu excepția acțiunilor proprii, sunt purtătoare de drepturi egale și depline la dividende. Societatea respectă principiul o acțiune, un vot, un dividend. Nu există acțiuni preferențiale fără drept de vot sau acțiuni care dau dreptul la mai mult de un vot.

Dividendele sunt distribuite acționarilor proporțional cu participarea acestora la capitalul social vărsat al Societății. Dividendele sunt plătite doar acționarilor înregistrați în registrul acționarilor la data de înregistrare stabilită de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. Data de înregistrare trebuie stabilită ca o dată cu cel puțin 10 zile lucrătoare ulterioare datei Adunării Generale Ordinare a Acționarilor care aprobă plata dividendelor. Conform Legii Pieței de Capital, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor trebuie să stabilească o dată de plată, care trebuie să nu depăşească 15 zile lucrătoare de la data de înregistrare, dar care nu poate depăși șase luni de la data Adunării Generale Ordinare a Acționarilor care aprobă repartizarea dividendelor.

Societatea trebuie să publice, înainte de data de plată a dividendelor, un comunicat de presă într-un ziar de circulație națională care va specifica valoarea dividendului pe acțiune, data ex dividend, data de înregistrare și data de plată a dividendelor, conform aprobarii Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor, precum și mijlocul de plată a dividendelor și informațiile de identificare ale agentului de plată.

Dividendele care nu sunt revendicate în termen de trei ani de la data scadenței plății acestora pot fi păstrate de Societate.

Conform Legii Societăților, repartizarea dividendelor din profituri fictive sau din surse care nu pot fi distribuite, în absența situațiilor financiare sau contrar informaţiilor relevante incluse în situațiile financiare, atrage răspunderea penală a administratorilor, directorilor, membrilor directoratului sau ai consiliului de supraveghere sau a reprezentanților legali ai Societății. De asemenea, în cazul în care Societatea înregistrează o pierdere la nivelul activelor sale nete, capitalul social trebuie reîntregit sau redus înainte de orice repartizare a dividendelor. În plus, dacă Societatea înregistrează pierderi cumulate, aceasta nu poate plăti dividende până când pierderile nu sunt acoperite.

Conform Legii Societăților, pot fi distribuite dividende numai din profituri determinate conform legii, conform situațiilor financiare anuale, aprobate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. Conform legislației din România, nu pot fi distribuite dividende intermediare.