Contact
Site-uri OMV Petrom
en ro
Logout
Site-uri OMV Petrom
OMV and OMV Petrom Websites
OMV Grup www.omv.com OMV România www.omv.ro Petrom Romania www.petrom.ro Petrom Moldova www.petrom.md
Închide

Raport curent - Schimbari in Directoratul Petrom

Conform Legii nr. 297/2004 si Regulamentului nr.1/2006 al CNVM

Data raportului: 24 noiembrie 2010
Denumirea entităţii emitente: OMV PETROM S.A.
Sediul social: Bucureşti, Calea Dorobanţilor nr. 239 sector 1
Numărul de telefon/fax: 0372 429082/0372 868518
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului: 1590082
Atribut fiscal: R 
Număr de ordine în Registrul Comerţului: J 40/8302/1997
Capital social subscris şi vărsat: 5.664.410.833,5 RON
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucureşti

Eveniment important de raportat:

Schimbări în Directoratul Petrom

Petrom, cel mai mare producător de ţiţei şi gaze din Europa de Sud-Est, anunţă două schimbări în cadrul Directoratului său. Începând cu 1 ianuarie 2011, prin decizia Consiliului de Supraveghere al Petrom, Directoratul va avea doi noi membri: Daniel Turnheim, Director Financiar şi Hilmar Kroat-Reder, responsabil pentru Gaze şi Energie. Cei doi noi membri ai Directoratului Petrom ii succed lui Reinhard Pichler, respectiv Gerald Kappes, care vor prelua noi atribuţii în cadrul Grupului OMV. 

Wolfgang Ruttenstorfer, Preşedinte al Consiliului de Supraveghere al Petrom: "Reinhard Pichler a fost membru în Directoratul Petrom încă de la privatizarea companiei si a condus cu succes cel mai amplu program de transformare a sistemului financiar al unei companii din Sud-Estul Europei, având un rol determinant în transformarea Petrom într-o companie profitabilă şi modernă. Gerald Kappes a participat în mod direct la diversificarea activităţilor Petrom în domeniul energiei, punând bazele unei dezvoltări durabile a Grupului Petrom. Le mulţumim pentru eforturile depuse si le dorim mult succes în gestionarea noilor responsabilităţi. In acelaşi timp, le urăm bun venit noilor membri ai Directoratului Petrom, Daniel Turnheim si Hilmar Kroat-Reder, si le dorim succes pe noile poziţii."

Daniel Turnheim a studiat Administrarea Afacerilor în cadrul Universităţii de Studii Economice si Afaceri din Viena. In 2002 s-a alăturat Grupului OMV, unde a ocupat diferite poziţii inclusiv Director Controlling în cadrul OMV Marea Britanie. Începând cu 2007, dl. Turnheim ocupă poziţia de Director Corporate Controlling OMV. La finalul anului 2009, dl. Turnheim a devenit membru în Consiliul de Administraţie al Petrol Ofisi.

Hilmar Kroat-Reder a studiat Drept şi Administrarea Afacerilor în cadrul Universităţii de Studii Economice si Afaceri din Viena şi în cadrul McGeorge School of Law, Universitatea Pacific, California, SUA. Începând cu 2002, dl. Kroat-Reder a ocupat diverse poziţii în cadrul OMV: Director Corporate Development & M&A/Legal, Vicepreşedinte al Biroului CEO, iar în prezent ocupa funcţia de Vicepreşedinte senior, Corporate Affairs & Sustainability. 

Mariana Gheorghe
Director General Executiv