Contact
Site-uri OMV Group
en ro
Site-uri OMV Group
Site-uri OMV Petrom
Petrom Romania www.petrom.ro OMV Grup www.omv.com OMV România www.omv.ro
Închide

Dată

* Vă rugăm să introduceți cel puțin caracterele
Știri recente
mai 16, 2019
Investors

Plata dividendelor aferente anului financiar 2018

În conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor OMV Petrom S.A. din data de 19 aprilie 2019, OMV Petrom anunță plata dividendelor aferente exercițiului financiar 2018 prin intermediul Depozitarului Central S.A. și ...

mai 3, 2019
Investors

Grupul OMV Petrom: rezultatele pentru ianuarie – martie 2019

inclusiv situatiile financiare neauditate interimare consolidate simplificate la data de si pentru perioada incheiata la 31 martie 2019 Aspecte-cheie T1/19 vs T1/18 Grupul OMV Petrom Rezultat din exploatare CCA excluzand elementele ...

aprilie 19, 2019
Investors

Raport curent - Modificarea stadiului de conformare cu prevederile Codului de Guvernanţă Corporativă al Bursei de Valori București

În conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă şi Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă Data ...

aprilie 19, 2019
Investors

Disponibilitatea rapoartelor anuale şi a rapoartelor privind plățile efectuate către guverne pentru 2018

OMV Petrom S.A. informează acţionarii săi că Raportul Anual 2018, întocmit în conformitate cu Regulamentul nr. 5/2018 al Autorității de Supraveghere Financiară, precum şi Raportul Anual 2018 al Grupului OMV Petrom sunt disponibile pe ...

aprilie 19, 2019
Investors

Raport curent - Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor OMV Petrom S.A. din data de 19 aprilie 2019

In conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata Data ...

aprilie 19, 2019
Media

Hotărâri adoptate în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor OMV Petrom S.A. din 2019

OMV Petrom S.A. (OMV Petrom) anunță hotărârile adoptate în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, din data de 19 aprilie 2019: distribuția de dividende aferente anului 2018, în valoare totală de aproximativ 1,53 miliarde de lei; bugetul de ...