Contact
Site-uri OMV Petrom
en ro
Logout
Site-uri OMV Petrom
OMV and OMV Petrom Websites
OMV Grup www.omv.com OMV România www.omv.ro Petrom Romania www.petrom.ro Petrom Moldova www.petrom.md
Închide

Raport curent - Schimbari in Directorat

In conformitate cu Legea privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata nr. 24/2017 si Regulamentul CNVM nr.1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare

Data raportului: 30 mai 2018
Denumirea entitatii emitente: OMV Petrom S.A.
Sediul social: Bucuresti, Str. Coralilor, nr. 22, sector 1, ("Petrom City")
Numarul de telefon/fax: 0372 160697/0372 868518
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 1590082
Atribut fiscal: RO
Numar de ordine in Registrul Comertului: J 40/8302/1997
Capital social subscris si varsat: 5.664.410.833,5 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București si Bursa de Valori din Londra

Eveniment important de raportat:
Schimbari in Directorat

Astazi, Consiliul de Supraveghere a aprobat data de 1 Iulie 2018 ca data efectiva a preluarii de catre Franck Neel a functiei de Membru al Directoratului OMV Petrom responsabil cu activitatea Downstream Gas. Numirea lui Franck Neel in aceasta functie a fost deja anuntata in data de 26 aprilie 2018. De asemenea, Consiliul de Supraveghere a luat la cunostinta despre faptul ca mandatul Lacramioarei Diaconu-Pintea ca Membru al Directoratului OMV Petrom va inceta la data de 30 iunie 2018, cand Franck Neel va prelua aceasta functie.

Totodata, Neil Anthony Morgan si-a inaintat demisia din functia de Membru al Directoratului OMV Petrom responsabil cu activitatea Downstream Oil, cu efect din data de 30 noiembrie 2018.

Christina Verchere
Director General Executiv

Stefan Waldner
Director Financiar

Găsiți mai multe detalii în comunicatul atașat.

Schimbari in Directorat, (PDF, 112,7 KB)