Contact
Site-uri OMV Petrom
en ro
Logout
Site-uri OMV Petrom
OMV and OMV Petrom Websites
OMV Grup www.omv.com OMV România www.omv.ro Petrom Romania www.petrom.ro Petrom Moldova www.petrom.md
Închide

Raport curent - Schimbari in Consiliul de Supraveghere

In conformitate cu Legea privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata nr. 24/2017 si Regulamentul CNVM nr.1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare

Data raportului: 18 octombrie 2017
Denumirea entitatii emitente: OMV Petrom S.A.
Sediul social: Bucuresti, Str. Coralilor, nr. 22, sector 1, ("Petrom City")
Numarul de telefon/fax: 0372 160697/0372 868518
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 1590082
Atribut fiscal: RO
Numar de ordine in Registrul Comertului: J 40/8302/1997
Capital social subscris si varsat: 5.664.410.833,5 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București si Bursa de Valori din Londra

Eveniment important de raportat:
Schimbari in Consiliul de Supraveghere

OMV Petrom S.A. (OMV Petrom) anunta ca dl. Mihai Busuioc si-a inaintat pe 17 octombrie 2017 renuntarea la mandatul de membru al Consiliului de Supraveghere al OMV Petrom, membru al Comitetului de Audit al OMV Petrom si membru al Comitetului Prezidential si de Nominalizare al OMV Petrom.

Urmare a renuntarii la mandat, dl. Mihai Busuioc va inceta sa mai detina functiile mentionate mai sus in Consiliul de Supraveghere, Comitetul de Audit si Comitetul Prezidential si de Nominalizare ale OMV Petrom, aceste functii devenind vacante incepand cu data de 17 octombrie 2017, data la care societatea a luat la cunostinta despre renuntarea la mandat.

Dl. Mihai Busuioc a fost membru al Consiliului de Supraveghere al OMV Petrom incepand cu data de 28 aprilie 2017.

Mariana Gheorghe
Director General Executiv
Presedinte al Directoratului