Contact
Site-uri OMV Petrom
en ro
Logout
Site-uri OMV Petrom
OMV and OMV Petrom Websites
OMV Grup www.omv.com OMV România www.omv.ro Petrom Romania www.petrom.ro Petrom Moldova www.petrom.md
Închide

Petrom finanţează două proiecte de responsabilitate socială, câştigătoare ale emisiunii–concurs „Respect pentru viitor”

Bucureşti, 05.05.2008 – Emisiunea–concurs “Respect pentru viitor” şi-a stabilit câştigătorii. In urma Galei de Premiere, Petrom a ales să finanţeze realizarea a două proiecte finaliste: “Proiectul de dezvoltare comunitară Valea Muntelui” şi proiectul “Acces la Educaţie” al Fundaţiei pentru Sprijin Comunitar Bacău.

Emisiunea – concurs „Respect pentru viitor” şi-a propus să susţină organizaţiile non-guvernamentale din România care arată responsabilitate faţă de viitor. Mona Nicolici, CSR Communication Manager Petrom, a prezentat în fiecare duminică la Realitatea TV această emisiune-concurs în care au fost prezentate publicului 24 de proiecte de responsabilitate socială.

Timp de aproape 3 luni, telespectatorii au avut posibilitatea să susţină proiectele preferate, iar cele mai votate zece programe au intrat în finala concursului.

Gala de premiere a proiectelor câştigătoare a fost o ediţie specială difuzată la Realitatea TV, în prima zi de Paşte, pe 27 aprilie.
10 personalităţi publice au acceptat să vină în sprijinul acestor idei şi au pledat în faţa unui juriu format din  Liviu Mihaiu, Mariana Bitang, Virgil Ianţu şi Mariana Gheorghe, Director General Petrom.

Andrei Gheorghe, Dan Bittman, Adriana Trandafir, Mihai Dobrovolski, Corina Dragotescu, A.G.Weinberger, Cristina Ţopescu, Mădălin Voicu, Marius Vizante şi Mihai Ghyka au făcut echipă alături de cele 10 ONG-uri prezente în Gala finală.

În urma dezbaterilor Petrom a ales să împartă marele premiu şi să finanţeze două din proiectele prezentate: Proiectul de dezvoltare comunitară Valea Muntelui al asociaţiei Prietenii Pământului şi Proiectul “Acces la educaţie” al Fundaţiei pentru Sprijin Comunitar Bacău.

“Am considerat că impactul nostru va fi mai mare dacă sprijinim 2 proiecte în aceeaşi zonă. Că astfel, vom face diferenţa. Credem că un proiect de educaţie şi unul de dezvoltare comunitară se pot contura într-un INTREG. Dar, marele câştig al acestei campanii constă în relaţia care s-a creat între cele 10 personalităţi şi cauza pe care au sprijinit-o. Sincer, n-am crezut că-l voi vedea pe durul Andrei Gheorghe vorbind cu sensibilitate despre dorinţa unor copii de a visa la stele sau pe Mihai Dobrovolski pledând pentru nevoia persoanelor cu dizabilităţi de a se integra în societate. N-am crezut că Dan Bittman se poate lupta cu atâta dorinţa pentru salvarea unei rezervaţii naţionale. Sau că Marius Florea Vizante poate să facă spectacol, doar pentru a încerca să convingă un juriu că proiectul “lui” e cel mai bun. Cred că astfel, şi celelalte proiecte au o şansa, în continuare. Voi continua să sper că şi alte companii vor veni să “adopte” unul dintre proiectele prezentate şi că oamenii care au privit aceasta emisiune îşi vor schimba puţin atitudinea.” - Mona Nicolici, CSR Communication Manager Petrom.

“Mulţumim tuturor susţinătorilor noştri care au votat telefonic proiectul înscris de FSC în concurs, făcând astfel posibilă intrarea lui in finala  emisiunii “Respect pentru viitor”. Mulţumim de asemenea juriului pentru că ne-a acordat încredere şi a înţeles importanţa vitala a proiectului pentru zona Podu Turcului, una dintre cele mai sărace şi defavorizate zone din România. Şi, nu în ultimul rând, mulţumim companiei Petrom, care prin iniţierea şi susţinerea acestei emisiuni a reuşit să dea noi semnificaţii conceptului de responsabilitate socială şi care a demonstrat ca vrea şi ştie să se implice cu adevărat în comunităţile în care îşi desfăşoară activitatea. Suntem fericiţi pentru că, graţie acestui premiu, vom putea să continuăm şi să dezvoltăm acordarea serviciilor esenţiale pentru dezvoltarea acestor comunităţi extrem de sărace din Podu Turcului.” (Gabriela Achihăi, preşedinte Fundaţia pentru Sprijin Comunitar Bacău)
 

Proiectul de dezvoltare comunitară Valea Muntelui urmăreşte introducerea zonei într-un circuit turistic şi economic bazat pe produse şi îndeletniciri tradiţionale, cu impact minim asupra mediului. Valea Muntelui este un loc în care tradiţia s-a păstrat de sute de ani, iar sate precum Brusturoasa şi Palanca sunt cunoscute pentru mâncărurile tradiţionale şi meşteşugurile locale. Asociaţia va construi un centru comunitar în care să funcţioneze o bucătărie ecologică pentru prepararea mâncărurilor specifice zonei şi câteva ateliere de prelucrare a lemnului. Construcţia va fi realizată cu forţă de muncă locală, respectând arhitectura zonei şi folosind surse alternative de energie.  Iniţiatorii au reuşit deja să-i organizeze pe localnici în asociaţii şi să trimită câţiva dintre micii producători la concursuri şi târguri de profil, unde au fost premiaţi.

Fundaţia de sprijin comunitar din judeţul Bacău şi-a început activitatea încă de acum 10 ani în zona Podu’ Turcului, marcată de sărăcie şi probleme sociale, precum analfabetismul, şomajul şi abandonul şcolar.
Pentru a rezolva o parte din aceste probleme Fundaţia a venit cu proiecte de asistenţă medicală, a creat o farmacie mobilă şi a avut activităţi de planning familial. Proiectul “ Acces la educaţie” se îndreaptă spre educarea populaţiei din zonă. În acest sens, Fundaţia de sprijin comunitar a amenajat deja 3 centre educaţionale în cele mai dezavantajate comunităţi din zonă. Copiii vin acolo să-şi facă lecţiile şi să se joace după ore. Personal calificat oferă copiilor asistenţă de specialitate. Fundaţia şi-a propus să întărească spiritul comunitar prin tipărirea unui ziar local; vor fi organizate cursuri pentru învăţătorii şi suplinitorii din zonă, se va construi un loc de joacă pentru copii şi o şcoală a părinţilor care să le arate importanţa educaţiei pentru copiii lor.

În cadrul galei, alte doua proiecte finaliste au obţinut sprijin din partea companiei Provident: “ASIST” al Asociaţiei Handicapaţilor Fizic din Baia Mare şi proiectul “ŞI COPIILOR LE PASĂ” al Asociaţiei “ Dăruind vei dobândi”.

Emisiunea-concurs ”Respect pentru viitor” a fost o continuare firească a preocupărilor companiei Petrom privind îmbunătăţirea calităţii mediului înconjurător şi conservarea resurselor prin utilizarea în mod raţional a acestora, recunoaşterea, protejarea şi promovarea valorilor sociale, stimularea respectului pentru viitor, precum şi satisfacerea nevoilor comunităţilor şi ale societăţii în general.

PETROM CSR:
„Respect pentru Viitor” este un amplu program iniţiat de Petrom, la începutul anului 2007, prin care răspundem nevoilor societăţii şi mediului înconjurător.

„Respect pentru Viitor” este concretizarea principiilor noastre, care stau la baza dezvoltării durabile. Credem că nevoile prezentului pot fi satisfăcute cu respect pentru generaţiile viitoare şi pentru aceasta am ales să tratăm aspectele legate de mediu şi cele sociale ca parte integrantă a conduitei noastre de business.