Contact
Site-uri OMV Petrom
en ro
Logout
Site-uri OMV Petrom
OMV and OMV Petrom Websites
OMV Grup www.omv.com OMV România www.omv.ro Petrom Romania www.petrom.ro Petrom Moldova www.petrom.md
Închide
temp_digit

Călătoria de digitalizare a OMV Petrom

Călătoria de digitalizare a OMV Petrom este strategia noastră pentru transformare digitală care ne permite să devenim un lider digital în domeniul nostru de activitate și să accesam oportunități inteligente de-a lungul întregului lanț valoric. Transformarea digitală se bazează pe inițiative - cheie armonizate la nivelul întregului grup și construite pe trei piloni: Digitalizare, Acțiune și Potențare.

Sumar:
 

 • Călătoria digitală poziționează OMV Petrom printre liderii digitali din industrie
 • Operaționalizarea strategiilor de afaceri prin proiecte transformaționale complexe
 • Schimbarea culturii și a mix-ului de competențe în scopul formării mentalităților axate pe inovație

  Prin călătoria de digitalizare, OMV Petrom a definit o transformare digitală structurată pentru a deveni un jucător important în domeniul digitalizării în industrie, descoperind oportunități inteligente pe întregul lanț valoric. Transformarea digitală se bazează pe inițiative cheie armonizate la nivelul întregului grup și care sunt construite pe trei piloni:
   

  • Agilitatea în business prin investiții și opțiuni în domeniul tehnologiei axate pe obținerea unui efect maximal în relație cu prioritățile de afaceri și HSSE (Health, Safety, Security, Environment), materializate sub forma unor proiecte transformaționale inter-divizionale.
  • Modalități de lucru digitale - inovarea rapidă și pe scară largă prin intermediul unei structuri organizaţionale, a unui set de abilități și a unei culturi corporative adaptate lumii digitale, mijlocite de iniţiative precum: Culture Initiative, Digital Academy și Open Innovation.
  • Platforme digitale - integrarea subdiviziunilor organizaționale cu ajutorul tehnologiilor digitale în domenii aplicate precum Cyber Security, S4Hana, Cloudification și Office 365 Workplace of the Future.

  Strategia digitală a fost dezvoltată în strânsă legătură cu structura OMV Petrom, împreună cu programele cheie din diviziile de afaceri: DigitUP în Explorare și Producție, DigitalMotion în Rafinare și Marketing și Gaze și Energie și Finance 4.0 în serviciile corporative. Proiectele inter-divizionale din portofoliu au contribuit la operaționalizarea strategiilor noastre de afaceri și la generarea de valoare adăugată începând cu anul 2018. Strategia noastră digitală permite, de asemenea, digitalizarea bazată pe servicii operate în model hibrid de infrastructură IT și securitate cibernetică de ultimă generație. Promovăm schimbarea culturală și dezvoltăm competențe de viitor pentru a încuraja o mentalitate inovatoare și pentru a crea dexteritate digitală în organizația noastră.

  Pentru OMV Petrom, a fi lider în domeniul digitalizării înseamnă, de asemenea, să acționeze ca un exemplu demn de urmat în ceea ce privește sustenabilitatea obiectivelor HSSE, să reducă emisiile de carbon  și să mențină un nivel înalt de eficiență operațională. Printre valorile fundamentale ale OMV Petrom se numără orientarea spre client ca partener de afaceri preferat și angajator atractiv cu o atenție sporită pe dezvoltarea și valorificarea potențialului de performanță al angajaților.

  Pentru a atinge acest obiectiv, OMV Petrom investește în proiecte de digitalizare împărțite pe șapte direcții:
   

  • Securitatea cibernetică pentru protejarea afacerii;
  • Digitalizarea proceselor pentru îmbunătățirea modelelor de afaceri și eficientizarea proceselor;
  • Analiză avansată prin integrarea surselor de date într-un concept de “data-lake” pentru a susține procesul de luare a deciziilor optime, pentru a eficientiza modelarea și implementarea obiectivelor de mentenanță predictivă;
  • Automatizare de proces, inteligență artificială & robotică pentru a optimiza timpii de execuție ai operațiunilor recurente, pentru a spori eficiența HSSE și pentru a îmbunătăți în ansamblu procesele corporative;
  • Conectivitate & detectare inteligentă pentru digitalizarea operațiunilor instalațiilor din teritoriu și consolidarea in timp real a datelor operaționale la nivelul operatorilor;
  • Integrarea infrastructurii hibride IT de ultimă generație
  • Dexteritate digitală pentru implementarea unei culturi care să reprezinte un mod nou de abordare a provocărilor.

  În prezent, digitalizarea este esențială pentru activitatea OMV Petrom. Un exemplu ar fi utilizarea convergentă a datelor digitale și analogice în gestionarea echipamentelor însoțită de o evaluare optimă. Scopul este de a avea un grad înalt de eficiență și disponibilitate, operațiuni mai sigure și activități de mentenanță mai bine direcționate. Valorificarea experienței noastre, colaborarea cu partenerii strategici și transformarea elementelor cheie ale IT-ului pe platforme moderne ne permite să avem un portofoliu solid și bine echilibrat de proiecte digitale îndrăzneț orientate spre valoare.

  DIGITALIZARE – Valorificarea tehnologiilor digitale pentru a stimula performanța afacerii și generării de valoare

  Initiativă

  În ce constă Avantaje

  Corporate
  Finance 4.0

  • Digital Finance Transformation se axează pe automatizarea proceselor și se ocupă de automatizarea proceselor robotizate împreună cu alte tehnologii de automatizare pentru a spori calitatea și performanța proceselor de finanțare.
  • Au fost implementate aproximativ 100 de automatizări.
  • Un milion de click-uri au fost evitate de catre utilizatorii din divizia Finance în anul anterior.
  Paperless Initiative
  • Implementarea semnăturilor digitale OMV Petrom și CertSign pentru cele mai multe documente financiare și contabile, documente operaționale de afaceri, documente semnate cu terți, precum și documentele de personal, semnate bilateral.
  • Per total, numărul documentelor tipărite pe hârtie în 2020 a scăzut cu mai mult de 50%, comparativ cu 2019. Această tendință a continuat în prima jumătate a anului 2021, când numărul documentelor tipărite a scăzut cu 52% comparativ cu 2020.
  • Continuăm să facem eforturi pentru a reduce consumul de hârtie, prin implementarea inițiativelor cum ar fi: implementarea unui sistem de arhivare electronic la nivelul întregii companii, integrat cu sistemul de semnare electronică care să fie folosit de toți angajații.
  • Eliminarea tuturor documentelor pe hârtie din divizia Finance.
  • Standardizarea soluțiilor de semnătură electronică.

  Corporate
  Procurement

  • Automatizarea și digitalizarea sunt factorii-cheie ai transformării, ce au ca scop finalizarea achiziției axate pe valoare.
  • Suita SAP Ariba Strategic Sourcing creează transparență și sporește stabilitatea proceselor, deoarece toate evenimentele de aprovizionare sunt găzduite pe platforma Ariba.
  • Procesele de semnătură electronică, stabilite la nivel global, permit fluxuri de lucru eficiente și de aprobare la distanță, indiferent de locația birourilor.
  • 75% din comenzile de achiziție sunt complet automatizate.
  • Proces de achiziție complet digitalizat și 100% fără consum de hârtie.
  • > 18.000 de semnături digitale/ lună.

  ACT – summarizes our activities to build the required skills and capabilities for the future, along with a culture that embraces digital transformation

  Initiative

  What we do How we benefit

  OMV Group-Global cross-divisional
  Digital office

  • Create a culture and environment receptive to innovation: We build digital capabilities and adapt our ways of working, supported by our Digital Academy featuring online trainings as well as the “Make a Difference” initiative with culture hacks.
  • The “Skills of the Future” program at OMV Petrom addresses digital and technical capabilities as well as soft skills.
  • We have organized the first International Digital Intrapreneur Challenge to boost innovation. Colleagues pitched their ideas for digitalization to OMV’s top management to obtain funding for implementation. The winning pitch – the RD4 Predictive Heat.
  • Exchanger Schedule – wowed the jury with both financial and environmental benefits. Startup challenges throughout Europe complete the picture.
  • 900 Digital Academy participants and more than 37,000 digital learning sessions completed.
  • > 1,000 people trained in agile ways of working.
  • 15 quarterly master classes, > 350 participants at virtual digital breakfasts sharing digital/ culture hacks.
  • External collaborations with start-ups and for hackathons.

  OMV Petrom
  Digital Democracy

  • With Digital Democracy, OMV Petrom targets to promote „self-service” culture by using productivity platforms  (Power BI, Power Automate and Power Apps) open to each IT user, thus increasing the efficiency of data analysis activities, visualization and reporting. Each employee is actively taking part into the community and can upskill the knowledge level of digital tools with a proper mix of formal and interactive courses in a sustainable interaction context.  
  • Thus, OMV Petrom vision contains an important sustainable development oft he empoloyees as key factor in reaching the digital transformation objectives. In 2021, the initative is focusing on Desktop Automation, with emphasis on the power of Cloud technology and developing apps in this direction. 
  • Over 100 employees attended the first two working sessions They enjoyed a learning experience and a professional development one, that had the goal of identifying and solving small digital challenges
  • Turning Power Platform components in usable apps in a safe and controlled environment allowed identifying and developing over 20 practical study cases.

  POTENȚARE – Activitățile noastre pentru a avea o bază necesară pentru tehnologia digitală

  Initiativă

  În ce constă Avantaje

  Corporate
  S/4 Future

  • ”Licența pentru operare” în era digitală: SAP S/4HANA constituie elementul de bază tip ERP din compania noastră.
  • Proiect lansat cu scopul de a eficientiza planificarea resurselor întreprinderii la cinci sys-tems.

  Corporate
  Digital Infrastructure

  • Înlocuirea infrastructurii centrale IT cu tehnologia bazată pe Cloud și utilizarea integrării hibride pentru a determina scalabilitatea și a asigura disponibilitatea serviciilor IT, precum și colaborarea timp de 24 de ore din 24, 7 zile din 7, la nivel global, în cadrul întregului grup OMV.
  • Trecerea în Cloud a infrastructurii IT în cadrul OMV Petrom pentru o mai mare flexibilitate, scalabilitate și acoperire globală, precum și servicii de platformă inovatoare integrate prin API.

  Corporate
  InfoSec 4.0

  • Stabilim tehnologii de securitate de ultimă generatie în IT și OT (Operational Technologies).
  • O baza solidă pentru gestionarea în mod eficient a amenințărilor cibernetice

Pentru detalii despre programele DigitUP și DigitalMotion, vă rugăm accesați linkurile de mai jos: