Contact
OMV Group Websites
en ro
Logout
OMV Group Websites
OMV and OMV Petrom Websites
OMV Group www.omv.com OMV Romania www.omv.ro Petrom Romania www.petrom.ro Petrom Moldova www.petrom.md
Close

Connection to upstream pipeline network

conducte-amonte

OMV Petrom operates an infrastructure of 3,500 km of pipelines which ensures the transport of natural gas from production perimeters to the commercial delivery points.

In some situations and under certain conditions regulated by the competent gas authority, third parties are able to request the connection to the upstream pipelines network of OMV Petrom.

Eligible customers

Upstream pipeline connection is allowed to the following categories of applicants:

  • Owners of public service concession contracts for gas distribution;
  • LNG terminal operators
  • Storage system operators
  • Industrial clients with an annual consumption of over 150,000 MWh

a)    documente de identificare ale solicitantului si, dupa caz, ale persoanei fizice/juridice mandatate de acesta sa il reprezinte in relatia cu operatorul CA, in copie, respectiv: (i) act de identitate, în copie; (ii) certificat de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, în copie; (iii) mandatul;
b)    documente care atestă dreptul de proprietate sau de folosinţă asupra terenului/terenurilor, incintei şi/sau construcţiei pentru care se solicită racordarea la CA, în copie;
c)    dupa caz, autorizatiile prevazute de Lege pentru solicitantii care doresc racordarea in CA;
d)    alte documente pe  care solicitantul le considera necesar sa le depuna in sustinerea cererii;
e)    declaratie pe propria raspundere care sa ateste faptul ca documentele transmise anterior operatorului CA nu au suferit modificari si sunt valabile la data depunerii cererii de racordare, dupa caz, cu identificarea clara a acestora;
f)    declaraţie pe propria răspundere referitoare la autenticitatea datelor şi la conformitatea cu originalul a copiilor documentelor anexate;
g)    date privind necesitatea modificării racordului şi/sau a SRM/SM/PRM/PM si/sau actualizării ATR în termenul de valabilitate, însoţit de documente care să susţină cererea,dupa caz, doar in situatiile prevazute la art 7 lit.b) din Regulamentul privind racordarea la conducta de alimentare din amonte, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritatii nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 60/2016
 

Contact

DIVIZIA UPSTREAM -OPERAȚIUNI
DEPARTAMENT MANAGEMENTUL SISTEMULUI DE CONDUCTE GAZE
Email: ep.gas.dispatching@petrom.com 
Fax: 021 26 47 250
Program de lucru: 9- 16