Contact
Site-uri OMV Petrom
en ro
Site-uri OMV Petrom
OMV and OMV Petrom Websites
OMV Grup www.omv.com OMV România www.omv.ro Petrom Romania www.petrom.ro Petrom Moldova www.petrom.md
Închide

Racordarea la conducte de alimentare din amonte

OMV Petrom operează o infrastructură de 3.500 km de conducte prin care asigură vehicularea gazelor naturale de la perimetrele de producție până la punctele de livrare comercială.

În unele situații și în anumite condiții reglementate de către autoritatea competentă în sectorul gazelor naturale, terții se pot racorda la conductele de alimentare din amonte ale OMV Petrom.

Solicitanți eligibili

Racordarea la conducta de amonte este permisă următoarelor categorii de solicitanți:

  • Titulari ai contractelor de concesiune a serviciului public de distribuţie a gazelor naturale;
  • Operatori de terminalale GNL;
  • Operatori ai depozitelor de înmagazinare subterană a gazelor naturale;
  • Clienţi industriali cu un consum anual mai mare de 150.000 MWh.

a)    documente de identificare ale solicitantului si, dupa caz, ale persoanei fizice/juridice mandatate de acesta sa il reprezinte in relatia cu operatorul CA, in copie, respectiv: (i) act de identitate, în copie; (ii) certificat de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, în copie; (iii) mandatul;
b)    documente care atestă dreptul de proprietate sau de folosinţă asupra terenului/terenurilor, incintei şi/sau construcţiei pentru care se solicită racordarea la CA, în copie;
c)    dupa caz, autorizatiile prevazute de Lege pentru solicitantii care doresc racordarea in CA;
d)    alte documente pe  care solicitantul le considera necesar sa le depuna in sustinerea cererii;
e)    declaratie pe propria raspundere care sa ateste faptul ca documentele transmise anterior operatorului CA nu au suferit modificari si sunt valabile la data depunerii cererii de racordare, dupa caz, cu identificarea clara a acestora;
f)    declaraţie pe propria răspundere referitoare la autenticitatea datelor şi la conformitatea cu originalul a copiilor documentelor anexate;
g)    date privind necesitatea modificării racordului şi/sau a SRM/SM/PRM/PM si/sau actualizării ATR în termenul de valabilitate, însoţit de documente care să susţină cererea,dupa caz, doar in situatiile prevazute la art 7 lit.b) din Regulamentul privind racordarea la conducta de alimentare din amonte, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritatii nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 60/2016
 

Contact

DIVIZIA UPSTREAM -OPERAȚIUNI
DEPARTAMENT MANAGEMENTUL SISTEMULUI DE CONDUCTE GAZE
Email: ep.gas.dispatching@petrom.com 
Fax: 021 26 47 250
Program de lucru: 9- 16