Contact
Site-uri OMV Petrom
en ro
Logout
Site-uri OMV Petrom
OMV and OMV Petrom Websites
OMV Grup www.omv.com OMV România www.omv.ro Petrom Romania www.petrom.ro Petrom Moldova www.petrom.md
Închide

Cadrul Strategic de Sustenabilitate al OMV Petrom

La OMV Petrom, avem o tradiție îndelungată de comportament responsabil față de angajați, mediu și societate. Sustenabilitatea pentru OMV Petrom înseamnă concentrarea pe desfășurarea afacerii în mod responsabil, eficient și într-un mod inovator. Ne angajăm să creăm valoare pe termen lung pentru companie și părțile interesate, respectând în același timp mediul, sprijinind comunitățile în care ne desfășurăm activitatea și străduindu-ne să sprijinim obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU.  Cadrul nostru de sustenabilitate este construit în jurul celor trei piloni de mediu, sociali și de guvernanță (ESG).

În 2021, a fost lansată strategia OMV Petrom 2030 prin care ne angajăm pe o cale de a ne transforma într-un viitor cu emisii mai scăzute de dioxid de carbon. Prin noile ambiții și ținte stabilite, OMV Petrom recunoaște schimbările climatice ca fiind una dintre cele mai importante provocări globale, precum și oportunități de astăzi. Strategia stabilește modul în care intenționăm să ne dezvoltăm ca o companie diversificată integrată de energie prin adăugarea de noi activități de afaceri cu emisii scăzute de dioxid de carbon și stabilirea căii către zero net în operațiuni până în 2050. Sustenabilitatea este pe deplin integrată în strategia de afaceri, cu accent pe tranziția către afaceri cu emisii reduse de carbon, desfășurarea de operațiuni responsabile, inovare și digitalizare și promovarea oamenilor și a comunităților.  Pentru fiecare dintre aceste arii de interes, am formulat angajamente, obiective și acțiuni concrete care trebuie realizate până în 2030, care marchează contribuția OMV Petrom la Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă a ONU.

Schimbări climatice și Tranziția energetică

Ținte 2025:

 •  Reducerea intensității carbonului în operațiunile OMV Petrom cu 13% până în 2025 față de 2019
 •  Niciun proiect nou cu practici de ardere la faclă și ventilare de rutină și eliminarea treptată a practicilor existente de ardere la faclă și ventilare de rutină până în 2030
 •  Obținerea în E&P a unei intensități a metanului de 0.2% sau mai puțin 

Ținte 2030: 

 • Ne luăm angajamentul să ajungem la operațiuni cu emisii Net Zero până în 2050 
 • Până în 2030 vom reduce emisiile de carbon din operațiunile noastre cu ~30%1 , gazele naturale vor reprezenta 70% din producția noastră de hidrocarburi și ~35% din investițiile noastre vor fi destinate activităților cu emisii de carbon reduse și zer 
 • Reducerea intensității emisiilor de metan la sub 0,2% 
 • Eliminarea din proiectele existente și niciun proiect nou cu arderi la faclă și ventilare de rutină
 • ~ 20% reducere a emisiilor de carbon Scope 1-3
 • Investițiile eligible conform Taxonomiei UE vor ajunge la 35%
 • Energia cu emisii de carbon reduse și zero pentru clienți va reprezenta ~60% din totalul produselor vândute în 2030

 

Sănătate, Siguranță, Securitate

Ținte OMV Petrom 2025

 •  Atingerea țintei de a avea un rezultat mai mic de 1,0 pentru rata privind numărul total de accidente înregistrabile la 1 mil de ore lucrate (TRIR)
 • Zero decese survenite în urma accidentelor de muncă
 • Menținerea poziției de lider pentru rezultatul privind rata evenimentelor de siguranță a proceselor

Ținte OMV Petrom 2030

 •  Stabilizarea ratei privind numărul total de accidente înregistrabile la 1 mil de ore lucrate (TRIR) sub 1,0
 • Zero decese survenite în urma accidentelor de muncă 
 • Menținerea poziției de lider pentru rezultatul privind rata evenimentelor de siguranță a proceselor

 

Principiile de Afaceri și Impacturi Economice

Ținte OMV Petrom 2025

 • Creșterea gradului de conștientizare referitor la Etica în afaceri a angajaților OMV Petrom prin training-uri și programe de comunicare privind conformitatea
   

Lanțul de aprovizionare

Ținte OMV Petrom 2025

 •  > 20 audituri la furnizor pe teme de sustenabilitate până în 2025
 •  Toți furnizorii noi examinați în funcție de criteriile ESG obligatorii în timpul precalificării furnizorilor înainte de stabilirea resurselor proiectelor (vs. 2022)
 • Cheltuielile anuale cu furnizorii locali să fie de cel puțin 85% din totalul cheltuielilor de achiziții 

Ținte OMV Petrom 2030

 • Toți furnizorii noi examinați în funcție de criteriile ESG obligatorii în timpul precalificării furnizorilor înainte de stabilirea resurselor proiectelor (vs. 2022)
 • Cheltuielile anuale cu furnizorii locali să fie de cel puțin 85% din totalul cheltuielilor de achiziții 
   

Angajați

Ținte OMV Petrom 2025

 • Creșterea ponderii femeilor la nivel de conducere la 32%
 • Monitorizarea și menținerea nivelului de implicare în rândul angajaților noștri 

Ținte OMV Petrom 2030

 • Creșterea ponderii femeilor la nivel de conducere la 35%
 • Creșterea numărului mediu de ore de instruire la minimum 30 de ore anual per angajat
 • Monitorizarea și menținerea nivelului de implicare în rândul angajaților noștri

 

Relațiile comunitare și Drepturile Omului 

 Ținte  OMV Petrom 2025

 • Instruirea tuturor angajaților din Grupul OMV Petrom în domeniul drepturilor omului 
 • Evaluarea Mecanismelor comunitare de reclamații, în toate diviziile de business pe baza criteriilor de eficacitate ale ONU 
 • Menținerea licenței sociale pentru a opera prin intermediul strategiilor, planurilor și bugetelor anuale de relații și dezvoltare comunitară, bazate pe evaluarea impactului social, nevoilor și riscurilor operațiunilor OMV Petrom

Ținte OMV Petrom 2030

 • Instruirea tuturor angajaților din Grupul OMV Petrom în domeniul drepturilor omului 
 • Menținerea gradului de acoperire a investițiilor sociale la >80% din comunitățile locale, în fiecare an


Innovare & Economie Circulară, Digitalizare

Ținte OMV Petrom 2025 

 •  Implementarea în E&P a proiectelor pilot de recuperare îmbunătățită a țițeiului (EOR), pentru a crește factorul de recuperare în zăcămintele noastre de țiței 
 • 50kt Capacitate de etanol de generația a doua 

Ținte OMV Petrom 2030 
Inovație & Economie Circulară:  

 •  3,7 mld euro, până în 2030, pentru investiții în operațiuni cu emisii de carbon scăzute și zero, panouri fotovoltaice (cum ar fi: biocombustibili, CC(U)S, hidrogen cu emisii scăzute de carbon, active fotovoltaice):
 • 150 kt/an până în 2030 de etanol de generația a doua produs din reziduuri agricole de proveniență locală
 •  450 kt/an până în 2030 de motorina din surse regenerabile și combustibil sustenabil pentru aviație din materii prime durabile
 •  Exploatarea unei capacități de peste 1 GW de energie regenerabilă, inclusiv prin parteneriate
 • 500 de puncte de încărcare pentru vehiculele alimentate cu combustibil alternativ
 • Plănuim să investim 2 mld euro în inovație și noi tehnologii, în principal în domeniul hidrogenului și al CC(U)S

Digitalizare:

 • Derularea de programe de reducere a amprentei de carbon, de îmbunătățire a capabilităților HSSE în ceea ce privește eficiența resurselor și perfecționarea angajaților.

 OMV Petrom își concentrează eforturile de sustenabilitate pe patru domenii de interes:

Tranziția către o afacere cu emisii reduse de carbon

Până în 2050, operațiunile OMV Petrom vor fi neutre din punct de vedere al emisiilor de carbon, contribuind la obiectivele de decarbonare ale României. Un
portofoliu mai verde și mai diversificat va fi atins prin investiții în biocombustibili, mobilitate alternativă, generare de energie regenerabilă și noi tehnologii.

Derulăm operațiuni responsabile

Ne vom atinge ambițiile din afaceri și cele legate de climă, acordând prioritate sănătății și siguranței angajaților, clienților și partenerilor noștri, concentrându-ne
pe eficiența resurselor și protecția mediului și acționând cu integritate și transparență față de toate părțile interesate.

Grija față de oameni și comunități locale

Ne propunem să construim și să păstrăm o echipă talentată, diversă și implicată pentru a sprijini tranziția companiei către o afacere cu emisii scăzute de carbonși ambițiile sale de creștere regională. Ne străduim să avem un impact pozitiv în comunitățile noastre, le ascultăm și acționăm asupra preocupărilor lor oferind susținere în dezvoltarea lor durabilă.

Valorizăm inovația și digitalizarea

Ne angajăm să explorăm utilizarea de tehnologii inovatoare, să cercetăm și creăm proiecte-pilot în soluții energetice noi, cum ar fi: utilizarea și stocarea
carbonului CC(U)S, hidrogen cu emisii scăzute de carbon, fotovoltaice, mobilitate electrică, mobilitate pe gaz. Susținem utilizarea materiilor prime din deșeuri
pentru a produce biocombustibili. Valorificăm digitalizarea pentru a implementa programe de reducere a amprentei de carbon, de perfecționare a angajaților și de
îmbunătățire a capabilităților HSSE.