Contact
Site-uri OMV Petrom
en ro
Logout
Site-uri OMV Petrom
OMV and OMV Petrom Websites
OMV Grup www.omv.com OMV România www.omv.ro Petrom Romania www.petrom.ro Petrom Moldova www.petrom.md
Închide

Dialog cu părțile interesate

OMV Petrom este angajat în implicarea părților interesate și este convins că respectul reciproc, comportamentul transparent și dialogul deschis sunt cele mai bune baze pentru o bună relație cu diversele noastre părți interesate. Identificarea și răspunsul la nevoile lor poate influența pozitiv licența noastră de operare, avantajul nostru competitiv, succesul nostru pe termen lung și acceptarea socială pentru evoluțiile viitoare. Astfel, asigurăm în mod constant un dialog activ cu toate părțile interesate pentru a stabili relații de tip câștig-câștig, pentru a dezvolta evaluări sociale anuale și pentru a face un efort conștient pentru a respecta regelementările și standardele  internaționale de sustenabilitate.
 
OMV Petrom cooperează cu principalele asociații profesionale din industria energetică și petrolieră și cu alți actori economici din domeniu. Împreună cu aceste organizații, oferim sprijin profesional instituțiilor de stat, ministerelor și agențiilor energetice în ceea ce privește schimbările climatice și problemele de mediu, armonizăm legislația cu cerințele UE și promovăm principii durabile în conformitate cu obiectivele de dezvoltare durabilă. Pentru a ne îndeplini angajamentul și responsabilitățile sociale, am sporit dialogul și sprijinul pe care îl oferim comunităților locale în care activăm. Activitățile noastre de implicare a părților interesate iau diverse forme, inclusiv participarea activă la forumuri, conferințe cu părțile interesate cheie, comitete și discuții de experți, grupuri de lucru și organizarea de discuții de proiecte comune (parteneriate). De asemenea, colaborăm frecvent cu investitorii pe probleme ESG prin conversații individuale, participări la evenimente externe și întâlniri de grup.

img_Partile interesate_RO

Mai multe detalii despre implicarea părților interesate pot fi găsite în versiunea online a raportului de sustenabilitate sau în Raportul OMV Petrom 2020.