Contact
Site-uri OMV Petrom
en ro
Site-uri OMV Petrom
Site-uri OMV Petrom
Petrom Romania www.petrom.ro/ro-ro OMV Grup www.omv.com/en OMV România www.omv.ro/ro-ro
Închide

Mediu

Managementul mediului

Obiectivul nostru este minimizarea amprentei de mediu pe tot parcursul ciclului de viață.

Abordarea de management

Evaluăm aspectele de mediu, impactul și riscurile de la nivelul zonelor de producție. Scurgerile de hidrocarburi reprezintă un aspect critic de mediu. Ne concentrăm pe îmbunătăţirea infrastructurii şi exerciţii de răspuns în situaţii de urgenţă.

În 2017, costurile totale de mediu s-au ridicat la 179,49 mil. euro. Investițiile de mediu pentru activele puse în funcțiune în 2017 au totalizat 29,39 mil. euro.

Promovăm o cultură privind protecția mediului prin programul anual „Modelarea valorilor de mediu prin performanță”. Folosim ocazia Zilei Mondiale a Mediului pentru a premia cea mai bună performanță de mediu de la nivelul întregii companii.

Managementul apei

Implementăm Planuri de Managementul Apei pentru a reduce cantitatea de apă extrasă şi a  îmbunătăți eficiența consumului de apă.

În anul 2017, cantitatea totală de apă extrasă a scăzut cu 58% comparativ cu anul 2010 și cu 4,8% față de anul 2016 . Am redus, în continuare, Intensitatea globală a apei dulci cu 3,3% în 2017 față de 2016. Aceasta s-a bazat pe reducerea cu 4,7% a intensității apei dulci în Downstream Oil (cu excepția Centralelor Electrice) și reducerea cu 7,5% în Centralele Electrice (Brazi și OMV Petrom City). Intensitatea apei dulci în Upstream a fost relativ stabilă, crescând ușor cu 0,3%.

Managementul deșeurilor

Principalele categorii de deșeuri pe care le producem sunt solide și lichide, incluzând șlamul petrolier, substanțele chimice uzate, catalizatorii uzați și deșeurile din demolări.

În 2017, am continuat să punem în aplicare Planurile noastre de Prevenire și Reducere a Deșeurilor în toate operațiunile. Cantitatea totală de deșeuri generată în 2017 a fost de 367.205 t. Comparativ cu anul 2016, a avut loc o reducere cu 55%, determinată de deșeurile nepericuloase provenite de la lucrările de demolare. Am reciclat / recuperat 48% din totalul deșeurilor generate în cursul anului.

Biodiversitate

In 2017, we conducted a Biodiversity Screening Study for a deeper understanding of biodiversity risks. The overlaps of current operations with Natural Protected Areas and International Union for Conservation of Nature species and were identified based on a spatial analysis of GIS (Geographic Information System) data. The results will be further integrated in the environmental risk assessment process.