Contact
Site-uri OMV Petrom
en ro
Logout
Site-uri OMV Petrom
OMV and OMV Petrom Websites
OMV Grup www.omv.com OMV România www.omv.ro Petrom Romania www.petrom.ro Petrom Moldova www.petrom.md
Închide
img_HSSE_

Sănătate, Siguranță, Securitate și Mediu

Viziunea noastră este să promovăm sănătatea ca valoare esențială, protejată prin responsabilitate individuală, dar alimentată de OMV Petrom în calitate de angajator responsabil. Astfel, am implementat standarde înalte de asistență medicală și campanii de promovare a sănătății care adresează cele mai de impact probleme de sănătate ținând cont de profilul de sănătate al angajaților OMV Petrom, reunite sub conceptul Platformei ”Health: ON!”, activă începând cu 2014. 

Printr-o comunicare atractivă și interactivă, platforma urmărește schimbarea atitudinii angajaților de la consumatori la co-producători de sănătate, încurajând în același timp utilizarea voluntară a programelor de sănătate, în funcție de nevoile lor specifice. Platforma ”Sănătate: acum!” acoperă servicii și beneficii cu privire la sănătatea ocupațională, prevenție, servicii curative și servicii de urgență.

Politica HSSE (PDF, 166,9 KB)

Mai multe detalii pot fi găsite în versiunea interactivă a raportului de sustenabilitate  sau în Raportul de Sustenabilitate 2022 al OMV Petrom.

OMV Petrom  respectă legislația națională și aderă la cele mai înalte standarde în domeniul sănătății și securității în muncă pentru a crea locuri de muncă sigure pentru salariații propri și contractori cât și pentru a-și atinge propria viziune “Fără Răniri – Nici o pierdere”. Sistemul nostru de Management al Sănătății și Securității în Muncă este construit pe Politica de Sănătate, Siguranță, Securitate și Mediu, pe Directiva de Sănătate, Siguranță, Securitate si Mediu, pe reglementări la nivel de companie precum și pe standarde, proceduri și instrucțiuni de lucru divizionale specifice. Toate acestea, împreună cu convingerea fermă că o cultură puternică a siguranței este esențială pentru toate operațiunile noastre, creează cadrul pentru un sistem solid al sănătății și securității în muncă și, de asemenea, fundația pentru procesul de management al riscurilor.  Procesul nostru de management al riscurilor se bazează pe o abordare preventivă și sistematică, având ca scop identificarea și reducerea riscurilor înainte ca acestea să aibă un posibil impact negativ asupra oamenilor, afacerii si reputației noastre precum și asupra mediului și societății.  

Obiective de sustenabilitate pentru 2025 și realizări din 2020:

 • Zero accidente mortale survenite în urma unui accident de muncă 
 • 2020: zero accidente mortale
 • Scop: angajați și contractori 
 • Stabilizarea frecvenței incidentelor cu timp de lucru  pierdut (LTIR)  sub 0,30 la un milion de ore lucrate
 • 2020: LTIR a fost de 0,15
 • Scop: angajați și contractori 
 • Menținerea poziției de lider pentru rata evenimentelor în legătură cu siguranța proceselor  
 • În 2020: această poziție de lider a fost menținută

Obiectivele de dezvoltare durabilă sprijinte:   

 • ODD 3 Sănătate Și Bunăstare  
 • ODD 6 Apă Curată Și Sanitație 
 • ODD 8 Muncă decentă și creștere economică 
 • ODD 9 Industrie, Inovație și Infrastructură 
 • ODD 12 Consum și producție responsabile

HSSE Policy (PDF, 163,0 KB)

Mai multe detalii poti fi găsite în versiunea interactivă a raportului de sustenabilitate și în Raportul de Sustenabilitate 2022 al OMV Petrom.

La nivelul întregului grup OMV Petrom activitatea departamentului de Securitate și Reziliență pornește de la identificarea proactivă a nevoilor și cerințelor Companiei pe baza cărora suntem responsabili pentru proiectarea și implementarea unui cadru integrat de procese, reglementări, instrumente și tehnologii pentru a spori securitatea și reziliența în lanțul valoric al Companiei.

Departamentul de Securitate și Reziliență stabilește și menține o protecție durabilă a oamenilor, bunurilor și reputației împotriva amenințărilor intenționate și îmbunătățește continuu pregătirea organizațională pentru a răspunde în mod adecvat și pentru a se recupera după incidentele grave.
Funcția de Securitate asigură integrarea celor mai bune practici de securitate la nivelul OMV Petrom și sprijină afacerea, nu numai prin îndeplinirea obiectivelor sale strategice, ci și la nivel operațional. O atenție specială este dedicată gestionării furnizării de servicii de securitate operaționale și eficienței acestora.

Funcția de Reziliență permite recuperarea eficientă a operațiunilor și conservarea mărcii OMV Petrom în cazul unui incident semnificativ, minimizând impacturile potențial negative asupra afacerii noastre și a oamenilor noștri.

Serviciile noastre de securitate și reziliență sunt în conformitate cu viziunea OMV Petrom „Fără răniri – Nicio pierdere” care ne ghidează comportamentul, acțiunile și deciziile axate pe 3 direcții principale:

 • creșterea eficienței și eficacității operațiunilor noastre de securitate prin gestionarea centralizată a dispozițiilor operațiunilor de securitate transversale;
 • asigurarea detectării și prevenirii amenințărilor semnificative asupra afacerii;

Dezvoltarea rezilienței pentru a răspunde și a reveni în cazul unor evenimente cu impact negativ precum și dezvoltarea, menținerea și îmbunătățirea continuu a cadrului de continuitate a afacerii.

Mai multe detalii pot fi găsite în versiunea interactivă a raportului de sustenabilitate  sau în Raportul de Sustenabilitate 2022 al OMV Petrom

Abordarea de management

Obiectivul nostru este acela de a minimiza impactul asupra mediului pe toată durata ciclului de viață al operațiunilor. Ne-am angajat să acționăm pentru prevenirea poluării, reducerea emisiilor și utilizarea eficientă a energiei și a resurselor naturale.

Privire de ansamblu despre managementul mediului

Standardul de management de mediu al Grupului OMV Petrom stabilește responsabilitățile principale și impune ca toate activitățile relevante (inclusiv investiții, achiziții și dezinvestiții) să implementeze un sistem de management al mediului în conformitate cu ISO 14001 și să respecte cerințele minime specificate (inclusiv consumul de energie, emisiile în aer, GES și schimbările climatice, managementul apei, al deșeurilor și al biodiversității). Sistemul de management al mediului care este certificat conform ISO 14001 acoperă aprox. 50% din angajații Grupului OMV Petrom.

OMV Petrom crește gradul de conștientizare a angajaților privind problemele de mediu prin diferite instrumente de comunicare internă, inclusiv campanii. Cu ocazia Zilei Mondiale a Mediului 2020, am transmis mesaje referitoare la biodiversitate, în contextul mai larg al schimbărilor climatice. Am abordat subiectul apei cu ocazia Săptămânii Mondiale a Apei. Rafinăria Petrobrazi a implementat campania „Implicați-vă în reducerea emisiilor, asigurați-vă un viitor mai bun”. 

Riscurile și oportunitățile de mediu includ factori de reglementare, operaționale, reputaționale și financiare și se referă în mod specific la schimbările climatice, disponibilitatea apei pentru operațiuni și impactul politicilor de energie, climă și de apă. Gestionarea riscurilor legate de mediu face parte din procesele de Managementul Riscurilor la nivel de Întreprindere (EWRM) ale OMV Petrom.

Scurgerile de petrol reprezintă un aspect important de mediu pentru industria noastră. Managementul scurgerilor este definit ca prevenirea scurgerilor în operațiuni și alte tipuri de scurgeri (de exemplu, cauzate de sabotaj sau pericole naturale) și gestionarea și remedierea scurgerilor rezultate dintr-un incident. În 2020, nu am înregistrat nicio pierdere majoră de hidrocarburi (2019: o pierdere majoră).

Standardul de management de mediu al Grupului OMV Petrom solicita respectarea tuturor legilor și reglementărilor si altor cerințe de mediu aplicabile, precum si alinierea la cele mai bune practice international acceptate. În 2020, costurile totale de mediu (reprezentând cheltuielile cu protecția mediului, inclusiv amortizarea și investițiile de mediu pentru active puse în funcțiune) s-au ridicat la 148,82 mil. Euro.

Managementul apei

Urmarim reducerea consumului de apă, utilizarea eficientă a resurselor de apă și tratarea adecvată a apelor uzate. Autoritățile locale de reglementare și pentru bazinele hidrografice sunt implicate pentru a se asigura că OMV Petrom respectă reglementările locale de mediu și a obținut toate autorizațiile necesare, atât pentru utilizarea apei, cât și pentru evacuarea apei. În cazul noilor construcții, urmăm procesul de reglementare EIM (Evaluarea Impactului asupra Mediului), care necesită consultare publică cu părțile interesate, inclusiv pe tema apei.

În 2020, am extras în total 59.362 megalitri de apă, constand din apă freatică, apă de suprafață, apă din alimentarea publică, apă de mare și apă produsă (2019: 17.930 megalitri, neincluzând apa produsă). Indicele Intensității Globale a apei dulci aferent operațiunilor OMV Petrom a scăzut usor cu 0,16% în 2020 față de 2019.

Monitorizam impactul activitatilor noastre (nivelul de poluanti) atat asupra apei freatice cat si asupra apelor de suprafata. Principalul indicator testat se refera la continutul total de hidrocarburi. Monitorizarea se realizeaza anual sau bi-anual, in functie de cerintele din autorizatie. Concentratiile de poluanti (inclusiv concentratia de titei) din apele uzate tratate, care se descarca in receptori naturali, sunt masurate conform legislatiei relevante (NTPA 001/2002 – Normativul privind limitele de încărcare cu poluanți a apelor uzate industriale și orășenești la evacuarea în receptorii naturali).

Managementul deșeurilor

Activitățile noastre generează deșeuri solide și lichide, incluzând deșeuri periculoase, precum șlamul petrolier, substanțele chimice uzate, catalizatorii uzați, sol contaminat și deșeuri din demolări. Abordarea noastră în ceea ce privește managementul deșeurilor urmea¬ză o ierarhie a priorităților, și anume, mai întâi prevenirea deșeurilor, acolo unde este posibil; apoi refolosirea, recuperarea și reci¬clarea acestora; și numai în ultimă instanță, eliminarea acestora în siguranță.

În 2020, OMV Petrom a generat 537.855 t de deșeuri totale (2019: 527.928 t). Am valorificat (deviat de la eliminare prin reciclare, recuperare și pregătire pentru utilizare) 77% din totalul deșeurilor ge¬nerate anul anterior. Cantitățile totale de deșeuri include atât deșeurile de producție, cât și deșeurile din proiecte spe¬cifice.

Protecția biodiversității

Toate activităţile noastre trebuie gestionate astfel încât să genereze un impact minim asupra florei și faunei din ariile naturale protejate. În cazul unor impacturi semnificative ob¬servate sau prognozate, aplicăm ierarhia de atenuare, iar planificarea acțiunilor acordă prioritate evitării și minimizării în defavoarea restaurării și compensării impactului.

Activitățile OMV Petrom  interesectează parțial aproximativ 3% din numărul Ariilor Naturale Protejate din Romania. Cele mai multe dintre acestea sunt de tipul Situri de Importanta Comunitara sau Arii Special Protejate, definite conform Ordonantei de Urgenta nr. 57/2005 privind protecția ariilor naturale, habitatelor, florei si faunei salbatice. Compania noastra evalueaza periodic riscurile operatiunilor asupra Ariilor Naturale Protejate, conform standardului ISO 14001. Există și situații în care am angajat resurse externe specializate pentru a evalua stadiul de conservare a biodiversitatii in anumite zone, asa cum a facut, de exemplu, pentru Ariile Naturale “Pădurea cu pini de la Moinești” and “Mlaștina Satchinez”. In 2020, OMV Petrom, în parteneriat cu Oceanic Club, a finalizat dezvoltarea unei aplicatii pentru telefonul mobil pentru a ajuta angajatii sa identifice cu usurinta speciile protejate observate in perimetrele operationale. 

Pentru a atenua riscurile operaționale in Rezervatia Naturala Delta Dunarii, am implementat un proiect cu scopul de a redirecționa 2,5 km din conducta principală de petrol de la Platforma centrală offshore până la Terminalul Midia, din Zona de Producție Petromar din Explorare și Producție.

Obiective de sustenabilitate pentru 2025 și realizări din 2020

 •     Zero accidente mortale survenite în urma unui accident de muncă 
 •     2020: zero accidente mortale
 •     Scop: angajați și contractori 
   
 •     Stabilizarea frecvenței incidentelor cu timp de lucru  pierdut (LTIR)  sub 0,30 la un milion de ore lucrate
 •      2020: LTIR a fost de 0,15
 •     Scop: angajați și contractori 
 •     Menținerea poziției de lider pentru rata evenimentelor în legătură cu siguranța proceselor  
 •     în 2020: această poziție de lider a fost menținută

Obiectivele de dezvoltare durabilă sprijinte:   

 • •    ODD 3 Sănătate Și Bunăstare  
 • •    ODD 6 Apă Curată Și Sanitație 
 • •    ODD 8 Muncă decentă și creștere economică 
 • •    ODD 9 Industrie, Inovație și Infrastructură 
 • •    ODD 12Consum și producție responsabile

Politica de HSSE (PDF, 310,2 KB)

Mai multe detalii pot fi găsite în versiunea interactivă a raportului de sustenabilitate  sau în Raportul de Sustenabilitate 2022 al OMV Petrom.