Contact
Site-uri OMV Petrom
en ro
Logout
Site-uri OMV Petrom
OMV and OMV Petrom Websites
OMV Grup www.omv.com OMV România www.omv.ro Petrom Romania www.petrom.ro Petrom Moldova www.petrom.md
Închide

Etica în afaceri şi lupta împotriva corupţiei

Procedurile noastre de guvernanţă gravitează în jurul Codului de Etică în Afaceri. Acest Cod reprezintă un ghid pentru comportamentul în afaceri, definind standardele noastre de etică. Codul de Etică în Afaceri a fost aprobat de Directoratul OMV Petrom.

Codul de Etică în Afaceri trasează politica de toleranţă zero pentru mită, fraudă, furt şi alte forme de corupţie, abordând următoarele aspecte:

  • Conflictul de interese;
  • Mita, plăţile de facilitare şi delapidarea;
  • Intermediarii şi lobby-ştii;
  • Cadourile şi invitaţiile;
  • Donaţiile şi investiţiile în comunităţile locale;
  • Legea concurenţei;
  • Sancţiunile comerciale şi embargourile.

Codul este aplicabil tuturor angajaţilor, fără excepţie. Ultima actualizare a Codului s-a făcut în anul 2019.

Codul de Etică în Afaceri a fost conceput în conformitate cu prevederile legislaţiei româneşti, precum şi cu principiile care stau la baza legislaţiei internaţionale împotriva corupţiei în principal Convenția anti-corupție a Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică și Legea privind mita din Marea Britanie.

Managementul conformităţii în OMV Petrom

Departamentul de Conformitate reprezintă structura cu responsabilităţi de management al conformităţii pentru Grupul OMV Petrom. Departamentul sprijină implementarea standardelor de etică în afaceri şi monitorizează conformitatea activităţilor, cu privire la aspectele care se regăsesc în Codul de Etică în Afaceri.

Sistemul de Management al Conformităţii în OMV Petrom

OMV Petrom a fost prima organizaţie din România al cărui sistem de management al conformităţii a fost confirmat prin raportare la Standardul IDW 980. Sistemul de management al conformităţii a fost certificat în raport cu acest standard în anul 2013 şi recertificat în anul 2017.

Analiza riscurilor de conformitate

Analiza riscurilor de conformitate se face în permanenţă, pentru a asigura măsurile necesare de reducere a riscului. Sunt monitorizaţi factorii de risc interni şi externi, în special schimbările cadrului legislativ, precum şi evoluţiile şi incidentele recente, pentru a evalua potenţialele expuneri la risc ale OMV Petrom.

Analiza de risc bianuală este o parte a Sistemului de Management al Riscului la nivelul organizaţiei, desfaşurându-se în cooperare cu Departamentul Risc şi Asigurări. Riscurile de conformitate, în special cele legate de etica în afaceri, sunt incluse în această analiză. 

Obiective pentru 2025 și realizări din 2020:

  • Promovarea conștientizării valorilor și principiilor etice în rândul tuturor angajaților prin cursuri de formare și programe de comunicare în materie de conformitate
  • În 2020: 337 de angajați au fost instruiți conform valorilor și principiilor etice)

Downloads:

Codul de Conduită

Codul de etică în afaceri

Mai multe detalii pot fi găsite în versiunea interactivă a raportului de sustenabilitate  sau în Raportul de Sustenabilitate 2020 al OMV Petrom.