Contact
Site-uri OMV Petrom
en ro
Logout
Site-uri OMV Petrom
OMV and OMV Petrom Websites
OMV Grup www.omv.com OMV România www.omv.ro Petrom Romania www.petrom.ro Petrom Moldova www.petrom.md
Închide

Codul de Conduită

OMV solicită tuturor celor ce acţionează în numele său să respecte valorile şi regulile de comportament ale Grupului. Acestea sunt stabilite în Codul de Conduită OMV, care recunoaşte responsabilitatea socială şi de mediu a OMV în cadrul sferei noastre de influenţă. OMV Petrom şi-a insuşit Codul de Conduită al Grupului OMV. 

code of conduct_en

Inițiativa Naţiunilor Unite Global Compact

Prin semnarea iniţiativei Global Compact (UNGC)a Naţiunilor Unite, OMV s-a angajat să implementeze zece principii privind drepturile omului, drepturile muncii, mediul înconjurător şi lupta împotriva corupţiei. Codul de Conduită al OMV stabileşte reguli clare de comportament în conformitate cu UNGC. Ghidul de principii privind comportamentul OMV către părţile sale interesate interne şi externe şi serveşte ca bază pentru multe ale politici şi linii directoare ale noastre, cum ar fi Directiva de Etică în Afaceri. Din anul 2013  OMV Petrom s-a afiliat la platforma UNGC şi  WEP şi din 2015 la reteaua locala  Global Compact Romania (GCNR).

Principii UNGC:

Principiul 1: Susținerea și respectarea protecției drepturilor internaționale ale omului în aria noastră de influență
Principiul 2: Garantarea faptului că grupul nostru nu este implicat în activități care încalcă drepturile omului
Principiul 3: Susținerea libertății de asociere și de întrunire și recunoașterea efectivă a dreptului de negociere colectivă
Principiul 4: Eliminarea oricărei forme de muncă forțată
Principiul 5: Eliminarea efectivă a muncii prestate de copii
Principiul 6: Combaterea discriminării la angajare și în politica ocupațională
Principiul 7: Susținerea unei abordări cu rol preventive în gestionarea aspectelor de mediu
Principiul 8: Adoptarea de măsuri pentru promovarea unei responsabilități superioare în raport cu mediul
Principiul 9: Încurajarea dezvoltării și promovării tehnologiilor și produselor "prietenoase pentru mediu"
Principiul 10: Acționarea împotriva tuturor formelor de corupție, inclusiv șantaj și mită.

Regulamente şi Directive

Dincolo de Codul de Conduită , Grupul susţine o serie de obligaţii bazate pe standarde interne şi externe. Regulamentele OMV pentru managementul sustenabilităţii şi al eticii afacerilor în tot Grupul sunt incluse într-o serie de directive şi standarde.

Codul de conduită (PDF, 4,9 MB)