Contact
Site-uri OMV Petrom
en ro
Logout
Site-uri OMV Petrom
OMV and OMV Petrom Websites
OMV Grup www.omv.com OMV România www.omv.ro Petrom Romania www.petrom.ro Petrom Moldova www.petrom.md
Închide

Noi suntem energia – pentru o viață mai bună

Prin Scopul nostru „Noi suntem energia – pentru o viață mai bună” (principiul „De ce”), ne străduim să contribuim la îmbunătăţim viaţa oamenilor. Suntem un angajator important în Europa care se concentrează pe creștere, cu ajutorul oamenilor, astfel traducem energia în calitate a vieții și ne concentrăm pe crearea unui mediu în care oamenii se pot dezvolta profesional și își pot îndeplini aspirațiile personale în acord cu specificul activității noastre.

I.    Principii privind drepturile la locul de muncă

În conformitate cu principiile Grupului OMV, cu cele aplicate la nivel European, precum și cu drepturile la locul de muncă așa cu acestea sunt definite de OIM (Organizația Internațională a Muncii), următoarele valori fundamentale sunt promovate în reglementările noastre interne și în bunele noastre practici:

  • Libertatea de asociere și recunoașterea efectivă a dreptului la negociere colectivă; OMV Petrom și companiile sale afiliate din România au în vigoare contracte collective de muncă ce oferă drepturi și obligații specifice angajaților, reprezentanților acestora și angajatorului într-un cadru transparent și previzibil;
  • Eliminarea tuturor formelor de muncă forțată sau obligatorie; contractele individuale de muncă încheiate cu companiile din Grupul OMV Petrom Group se bazează pe acordul păților, iar conținutul acestora este rezultatul unui proces de negociere transparent și echitabil, guvernat de dispozițiile legale și de un cadru de reglementări interne care implică, de asemenea, prezența și implicarea reprezentanților angajaților în diverse activități care vizează angajații;
  •  Abolirea efectivă a muncii copiilor; acesta consistent cu cerințele legale dar și cu politicile noastre de protecție specială a salariaților în vârstă de până la 18 ani.
  •   Eliminarea discriminării în ceea ce privește angajarea și ocuparea forței de muncă; cadrul de reglementare intern oferă o serie de declarații transparente împotriva oricărei discriminări, indiferent de criterii, iar accesul la locurile de muncă este asigurat în mod liber în întreaga organizație, indiferent de nivel; se dezvoltă programe interne pentru a încuraja diversitatea și tratamentul egal ca modalitate de modelare a culturii organizaționale; în afară de construirea activă a unei culturi a diversității, cadrul de reglementare intern oferă instrumente eficiente pentru a proteja cultura noastră împotriva oricărei discriminări, prin intermediul procedurilor de soluționare a plângerilor interne și al politicilor referitoare la disciplină.

II. Politica privind ocuparea forței de muncă

Conform legislației muncii aplicabile și culturii organizaționale a Groupului OMV Petrom, angajamentul nostru este de a asigura de regulă contracte individuale de muncă pe perioadă nedeterminată. Aceasta oferă o predictibilitate atât angajaților, cât și angajatorilor și permite un mediu de lucru stabil, precum și o condiție de bază pentru asigurarea continuității afacerii și transferul de cunoștințe.

Prin excepție și, având în vedere situațiile expres și limitativ prevăzute de lege, contractele de muncă pot fi încheiate pentru o perioadă de timp determinată (de exemplu, pentru înlocuirea unui angajat al cărui contract de muncă este suspendat, creșterea temporară a activității angajatorului, desfășurarea anumitor proiecte și programe). În conformitate cu cerințele legale, drepturile și beneficiile angajaților cu contracte individuale de muncă pe durată determinată sunt similare cu cele acordate angajaților comparabili încadrați cu contracte individuale de muncă pe durată determinată. Contractele de muncă pe perioadă determinată se încheie respectând limitele de durată prevăzute de lege.

În funcție de nevoile afacerii, angajaților cu contracte individuale de muncă încheiate pe durată determinată li se acordă posibilitatea de a avea acces la contracte de muncă încheiate pe durată nedeterminată, în limita posturilor vacante disponibile.

În cadrul culturii noastre angajarea cu normă întreagă reprezintă un pilon foarte important vizând ocuparea forței de muncă și este utilizat pentru majoritatea contractelor noastre individuale de muncă în conformitate cu nevoile noastre de afaceri și cu responsabilitatea față de angajați. Contractele individuale de muncă cu timp parțial sunt disponibile ca instrument de flexibilizare a raporturilor de muncă.

Angajații cu timp partial de muncă beneficiază drepturi și obligații similar cu angajații cu normă întreagă, în condițiile legii și contractulului colectiv de muncă. Drepturile salariale se acordă proporțional, prin raportare la angajarea cu normă întreagă.

III. Politicile privind drepturile legate de familie: timpul liber și sprijinul financiar

Înțelegem că angajații noștri fac parte din familii și acest lucru îi face fericiți și productivi, prin urmare ne asigurăm că își exercită drepturile legale și că au acces la zile libere plătite din fondurile de asigurări sociale, conform legii.
Angajații noștri au dreptul la concediu plătit pe termen lung: concediu de maternitate (pentru femei, înainte și după nașterea copilului); concediu pentru creșterea și îngrijirea copilului până la vârsta de 2/3 ani a copilului și concediu fără plată după concediul pentru creșterea și îngrijirea copilului, care urmează să fie acordat atât bărbaților, cât și femeilor; concediu pentru îngrijirea copilul bolnav sub o anumită vârstă ce poate fi acordat atât bărbaților, cât și femeilor; concediul paternal de până la 15 zile; concediu de adopție pentru părinți (bărbați și femei) care adoptă un copil.
Vacanțele pe termen scurt (zile libere) sunt de asemenea disponibile sub forma zilelor plătite pentru sărbători legale, inclusiv Ziua Internațională a Copilului, prima zi de școală în fiecare an și Ziua Internațională a Femeii; de asemenea, angajații sunt încurajați să participe la evenimentelor familiale ale rudelor apropiate prin acordarea de zile libere plătite și, de asemenea, prin acordarea de către angajator a unor alocații specifice în legătură cu anumite evenimente familiale. 

Se pot acorda și zilele libere neplătite pentru rezolvarea unor situații personale.

Reglementările interne se referă, de asemenea, și la rambursarea unei părți a costurilor cu educația copiilor mici, în timp ce angajatorul a negociat condițiile avantajoase pentru salariați săi prin parteneriate cu unii furnizori de educație privați.