Contact
Site-uri OMV Petrom
en ro
Logout
Site-uri OMV Petrom
OMV and OMV Petrom Websites
OMV Grup www.omv.com OMV România www.omv.ro Petrom Romania www.petrom.ro Petrom Moldova www.petrom.md
Închide

Relații și dezvoltare comunitară

Relații și dezvoltare comunitară

Implicare Socială

Ca orice entitate corporativă, ne propunem să fim un partener responsabil pentru părțile noastre interesate și, în principal, pentru comunități. Aceasta se realizează prin dialog permanent cu părţile interesate, prin relaţii comunitare orientate spre parteneriat şi prin proiecte care contribuie la dezvoltarea durabilă a comunităţilor. Compania are operațiuni în peste 350 de comunități locale. Investim în dezvoltarea comunităţilor unde desfăşurăm activităţi, oferind know how şi sprijin financiar pentru oameni şi proiecte durabile, care ajută comunităţile româneşti să se dezvolte pe termen lung. 

Ţara lui Andrei este paltforma de responsabilitate socială a OMV Petrom și comunitatea celor care vor o țară mai bună în fiecare zi! Din 2009  prin Ţara lui Andrei, OMV Petrom susține proiectele care inspiră comunitățile din România să intre în acțiune, să-și schimbe viata, să crească prin forţe proprii. 
 

Relații Comunitare

Relațiile comunitare și dezvoltarea societății reprezintă un aspect strategic al afacerilor și fundamental pentru a asigura operațiuni fără probleme. Interacțiunea regulată cu comunitățile noastre face parte din afacerile noastre de zi cu zi și ne străduim să devenim un vecin favorabil prin evitarea impactului negativ și dezvoltarea de proiecte pentru dezvoltarea lor socio-economică. 

Managementul relațiilor comunitare se bazează pe politici, standarde și ținte centralizate. Primim periodic rapoarte și feedback de la echipele locale, monitorizăm evoluțiile și ne asigurăm că sunt respectate liniile directoare ale companiei privind relațiile și dezvoltarea comunității și că acțiunile noastre pentru a asigura responsabilitatea socială sunt eficiente.

Procesul nostru de gestionare a relațiilor comunitare începe prin efectuarea unei evaluări a impactului social (SIA). Această evaluare se efectuează atunci când intrăm într-o zonă nouă sau când există o schimbare semnificativă în operațiunile noastre. SIA include un studiu de bază, evaluări ale nevoilor comunității, analize ale părților interesate și un studiu al riscurilor sociale (inclusiv drepturile omului) asociate proiectului.

Prin urmare, proiectele sunt prioritizate în funcție de potențialul lor de a genera valoare socială pe termen lung și de a face o schimbare durabilă a vieții beneficiarilor, reducând astfel riscurile sociale și contribuind la dezvoltarea socială, economică și de mediu locală în zonele în care operăm. Investițiile noastre comunitare și sociale sunt aliniate cu ODD-urile ONU și nevoile comunității identificate pe durata analizei SIA. Proiectele sunt puse în aplicare în mod regulat în parteneriat cu părțile interesate locale.

Gestionarea reclamațiilor 

Abordarea noastră de a gestiona reclamațiile comunității urmează principiul precauției, de a se asigura susținerea locală pentru operațiunile OMV Petrom, prin identificarea și rezolvarea din timp a problemelor care preocupă comunitatea locală. Procesul de gestionare a reclamațiilor stabilit de OMV Petrom este o componentă a sistemului de management al conformității, care asigură alinierea cu prevederile legale aplicabile și cu reglementările interne, pentru a micșora atât riscurile de neconformitate și / sau implicațiile financiare ale OMV Petrom, cât și pentru a crește eficiența dialogului cu părțile interesate și comunitățile.

Ne străduim să ne desfășurăm operațiunile într-un mod care să limiteze la minimum orice perturbare a comunităților noastre învecinate; cu toate acestea, pot apărea reclamații. Gestionăm aceste situații prin intermediul Mecanismului de Reclamații Comunitare (CGM). Mecanismul de reclamații comunitare (CGM) al OMV Petrom este un proces pentru primirea, investigarea, răspunsul și închiderea sistematică a reclamațiilor primite de la comunitățile afectate, în mod consecvent, corect și în timp util.

Prin reclamație se înțelege fie exprimarea unei nemulțumiri sau sesizarea unei probleme, fie cererea care are legătură cu o nemulțumire sau o problemă. Plângerile și preocupările pot rezulta fie din impactul real, fie din cel perceput al operațiunilor unei companii și pot fi depuse în același mod și tratate prin aceeași proces.
Sistemul nostru de gestionare a reclamațiilor își propune să se bazeze pe dialogul cu părțile interesate și este conceput astfel încât să prevină orice risc de represalii.

CGM ajută OMV Petrom și pe cei potențial afectați de operațiunile sale să rezolve problemele într-un mod nejudiciar. Cu toate acestea, CGM OMV Petrom nu înlocuiește și nu împiedică părțile interesate afectate, inclusiv comunitatea locală, să aibă acces la sistemul judiciar sau la alte forme de sisteme de remediere în ceea ce privește nemulțumirile acestora. CGM oferă un canal de soluționare a reclamațiilor în mod nejudiciar și, în funcție de caz, acces la soluții pentru membrii comunității.

Un mecanism care funcționează bine oferă un proces transparent, credibil și echitabil tuturor părților implicate. Un proces bun de gestionare a reclamațiilor ajută la consolidarea încrederii ca parte a activităților mai largi de relații comunitare și contribuie la succesul general al performanței sociale a Grupului OMV Petrom.

La fiecare punct de lucru operațional al OMV Petrom, reclamația trece prin procesul de detaliat mai jos.
Procesul mecanismului de reclamații comunitare
 

  •  Primire și înregistrare

Reclamațiile pot fi adresate de către persoane fizice, grupuri de persoane, autorități publice locale sau centrale, ONG-uri și pot fi depuse în scris (personal, transmise prin poștă obișnuită sau prin poștă electronică), prin telefon, prin fax, prin platformele media ale companiei. Fiecare reclamație este confirmată odată primită, iar petentul este informat cu privire la următorii pași procedurali. 
 

  •  Evaluare și atribuire

Odată ce s-a primit o reclamație, acesta este repartizată responsabilului local pentru gestionarea reclamațiilor, care va continua să se asigure că reclamația este investigată de departamentele abilitate pentru a face acest lucru și că petentului i se va răspunde în timp util. Reclamațiile ce implică un grad ridicat de severitate sunt escaladate către nivelurile superioare.
 

  •  Investigare și răspuns

Responsabilul local pentru gestionarea reclamațiilor și departamentele relevante implicate investighează reclamația și răspund petentului, informându-l despre rezoluția propusă. În unele cazuri, pot fi solicitate mai multe informații de la petent, pentru a se asigura o investigație aprofundată.
 

  •  Închiderea reclamațiilor

Ne străduim ca procesul de gestionare a reclamațiilor comunitare să se bazeze pe dialog, unde o rezoluție poate fi găsită împreună cu petentul. Remediile pot fi propuse în funcție de caz, dacă situația o cere. Dacă soluția este refuzată, petentul poate face contestație, caz în care reclamația va fi reevaluată. Odată ce petentul acceptă soluția propusă, reclamația este considerată rezolvată.
 

  •  Lecții învățate/Feedback

Un pas cheie al procesului este revizuirea și extragerea cu regularitate a lecțiilor învățate din reclamațiile primite. Pentru a preveni reapariția situațiilor care au generat reclamații, în urma revizuirii acestora, responsabilul local pentru gestionarea reclamațiilor, împreună cu responsabilii cu relațiile comunitare, vor propune măsuri care vor corecta / preveni situațiile neconforme care pot genera noi posibile reclamații.

Ne propunem să rezolvăm cu celeritate toate reclamațiile. În funcție de nivelul de severitate al unei reclamații și de tipul de problemă ridicat, răspunsul către petent poate dura între 24 de ore, în cazurile în care este necesară sau posibilă soluționarea imediată, până la maximum 45 de zile, în cazurile în care investigațiile sau rezoluțiile detaliate sunt necesare.

Managementul reclamațiilor comunitare își propune să fie pe deplin aliniat cu bunele practici ale IPIECA. Pentru a asigura asta, OMV Petrom și-a stabilit un obiectiv de evaluare a CGM de la toate locațiile sale, în raport cu criteriile de eficacitate ale ONU pentru mecanismele de reclamații non-judiciare, până în 2025, pentru a se asigura că toate locațiile respectă criteriile. Criteriile de eficiență ale ONU necesită ca mecanismul de reclamații să fie legitim, accesibil, previzibil, echitabil, transparent, compatibil cu drepturile, o sursă de învățare continuă și bazat pe implicare și dialog. În timpul acestor evaluări, părțile interesate interne și externe sunt consultate atât cu privire la performanța actuală a CGM, cât și cu privire la îmbunătățirile necesare. Implementarea planurilor de acțiune care rezultă din evaluări sunt atent monitorizate de către expertul în relații comunitare al grupului.

Mai multe detalii in versiunea interactiva a raportului sau in Raportul de Sustenabilitate