Contact
Site-uri OMV Petrom
en ro
Logout
Site-uri OMV Petrom
OMV and OMV Petrom Websites
OMV Grup www.omv.com OMV România www.omv.ro Petrom Romania www.petrom.ro Petrom Moldova www.petrom.md
Închide

Plata dividendelor speciale distribuite in 2023

Urmare a hotărârii Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor ("AGOA") OMV Petrom S.A. ("OMV Petrom") din data de 12 septembrie 2023, OMV Petrom anunță plata unui dividend special, începand cu data de 19 octombrie 2023, către acționarii OMV Petrom S.A. înscriși în registrul acționarilor ținut de către Depozitarul Central S.A. la data de înregistrare 28 septembrie 2023. Alocarea dividendelor se face din profiturile distribuibile din anii precedenți.

Dividendul brut este de 0,0450 lei pentru o acțiune, iar unde este cazul impozitul pe dividende aferent va fi reținut la sursă în cotele prevazute de lege.

Detalii privind modalităţile de plată a dividendelor pot fi regăsite in documentul  Anunt important privind plata dividendelor speciale in 2023 de către OMV Petrom S.A. (PDF, 395,5 KB)  şi pe website-ul societăţii in secţiunea Investitori › Actiuni si GDR-uri › Dividende › Dividende speciale.
                                     

Christina Verchere
Director General Executiv                                                                         


Alina Popa
Director Financiar