Contact
Site-uri OMV Petrom
en ro
Logout
Site-uri OMV Petrom
OMV and OMV Petrom Websites
OMV Grup www.omv.com OMV România www.omv.ro Petrom Romania www.petrom.ro Petrom Moldova www.petrom.md
Închide

Plata dividendelor aferente anului financiar 2023

În conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor OMV Petrom S.A. din data de 24 aprilie 2024, OMV Petrom anunță plata dividendelor aferente exercițiului financiar 2023 prin intermediul Depozitarului Central S.A. și BRD - Groupe Société Générale – agentul de plată selectat – începând cu data de 5 iunie 2024, către acționarii săi înscriși în Registrul Acționarilor ținut de către Depozitarul Central S.A. la data de înregistrare 15 mai 2024.

Dividendul brut este de 0,0413 lei pentru o acțiune, iar unde este cazul impozitul pe dividende aferent va fi reținut la sursă în cotele prevăzute de lege.

Detalii privind modalităţile de plată a dividendelor pot fi regăsite in documentul Anunt important privind plata dividendelor aferente anului financiar 2023 de catre OMV Petrom S.A. (PDF, 398,9 KB) şi pe website-ul societăţii www.omvpetrom.com ȋn secţiunea Investitori › Actiuni si dividende › Dividende › Dividende 2023.
                                          

Christina Verchere
Director General Executiv                                                                         


Alina Popa
Director Financiar