Contact
Site-uri OMV Petrom
en ro
Logout
Site-uri OMV Petrom
OMV and OMV Petrom Websites
OMV Grup www.omv.com OMV România www.omv.ro Petrom Romania www.petrom.ro Petrom Moldova www.petrom.md
Închide

Strategia OMV Petrom – actualizare 2021: Performanţă durabilă pentru creştere

 Strategia OMV Petrom – actualizare 2021, (0.65 MB, PDF)

  • Direcţii strategice pentru 2021: Maximizarea valorii portofoliului şi captarea oportunităţilor de creştere în segmentul de upstream, în paralel cu optimizarea operaţiunilor din segmentul de mid- şi downstream
  • Continuarea investiţiilor într-un mediu fiscal şi de reglementare competitiv şi favorabil investiţiilor pentru a susţine performanţa şi poziţionarea pentru creştere in upstream
  • Direcţiile strategice ale OMV Petrom corespund strategiei Grupului OMV şi răspund nevoilor sectorului energetic românesc
  • OMV Petrom, cel mai mare producător de ţiţei şi gaze din sud-estul Europei, anunţă direcţiile sale strategice pentru 2021, aprobate de catre Consiliul de Supraveghere, pe data de 15 iunie 2012.

Petrom, cel mai mare producător de ţiţei şi gaze din sud-estul Europei, anunţă direcţiile sale strategice pentru 2021, aprobate de catre Consiliul de Supraveghere, pe data de 15 iunie 2012.

Mariana Gheorghe, CEO Petrom: "Direcţiile strategice ale Petrom pentru 2021 le reconfirmă pe cele existente anterior in Strategia pentru 2015, asigurând astfel continuitate în dezvoltarea companiei, şi corespund strategiei Grupului OMV pentru 2021. Petrom intenţionează să rămână compania integrată de ţiţei şi gaze lider în regiune, cu performanţa durabilă necesară pentru a susţine creşterea potenţială a segmentului upstream în regiunea de vecinătate a Mării Negre. Credem că România are un potenţial semnificativ de furnizare de energie, care ii poate reduce dependenţa de importuri. Petrom este bine poziţionată pentru a susţine sectorul energetic, contribuind astfel la creşterea economică a României."

Direcţiile strategice ale Petrom au fost actualizate pe baza unei analize comprehensive a sectorului energetic din România şi luând în considerare evoluţiile internaţionale şi regionale ale sectorului. Consumul de ţiţei şi gaze va continua să crească şi va reprezenta aproximativ 60% din cererea de energie a României până în 2021.

Cu o pondere curentă a importurilor de 20-30%, relativa independenţă energetică a României este probabil să scadă. Până în 2030 se estimează o creştere a importurilor la 40-50%, ca urmare a cererii mai mari de energie primară şi a declinului natural al producţiei interne de hidrocarburi. Cu toate acestea, România are un potenţial mare de furnizare de energie, care poate fi deblocat cu investiţii semnificative, din care, numai pentru deblocarea potenţialului de hidrocarburi sunt necesare peste 20-35 miliarde de euro pana in 2030.

Petrom 2021: "Performanţă durabilă pentru creştere"

Ne dorim să rămânem compania integrată de ţiţei şi gaze lider în regiune, cu performanţă durabilă, care să susţină creşterea potenţială a segmentului upstream în regiunea de vecinătate a Mării Negre.

Explorare şi Producţie (E&P): Maximizarea valorii portofoliului existent şi poziţionarea pentru creştere
E&P continuă să fie coloana vertebrală a companiei, iar pe termen scurt accentul se va pune pe stabilizarea producţiei convenţionale, pentru contracararea în mare măsură a declinului natural, şi pe obţinerea excelenţei operaţionale. În acest scop, compania i) va continua proiectele de redezvoltare a zăcămintelor, ii) va explora şi dezvolta noi zone de producţie prin extinderea actualelor zone de producţie, iii) va aplica cele mai noi tehnologii şi iv) va optimiza portofoliul E&P prin parteneriate.

Pentru a îmbunătăţi valoarea pe termen mediu a E&P, vom continua: i) activităţile pentru creşterea factorului final de recuperare a ţiţeiului şi gazelor, ii) explorarea, evaluarea şi dezvoltarea descoperirii de gaze din cadrul blocului Neptun din Marea Neagră, daca se va confirma viabilitatea comercială şi iii) extinderea limitelor şi adâncimilor de explorare a hidrocarburilor.

E&P va urmări poziţionarea pentru creştere pe termen lung prin explorarea altor oportunităţi din regiunea de vecinătate a Mării Negre, precum şi a oportunităţilor din domeniul surselor neconvenţionale.

Gaze şi Energie (G&E): Îmbunătăţirea valorii gazelor naturale din producţia proprie
Pe termen scurt, activităţile G&E se vor concentra pe demararea exploatării comerciale a centralei de la Brazi (860 MW), în a doua parte a anului 2012. Pentru a creşte valoarea portofoliului de gaze, Petrom va urmări să îşi îmbunătăţească vânzările de gaze şi să promoveze condiţii echitabile de piaţă.

Pe termen mediu şi lung, vom explora oportunităţile din surse regenerabile şi vom evalua investiţii ulterioare în infrastructura aferentă proiectului gazoductului Nabucco. Totodată, vom explora dezvoltarea unui potential hub de gaze naturale.

Rafinare şi Marketing (R&M): Optimizarea integrării ţiţeiului din producţia proprie
În R&M, vom finaliza până în 2014 modernizarea Petrobrazi, rafinărie integrată cu activitatea de E&P, şi vom continua să ne îmbunătăţim operaţiunile, să reducem costurile şi să creştem eficienţa. În plus, vom continua să modernizăm reţeaua de depozite de carburanţi pentru a sprijini pe deplin reţeaua de distribuţie prin staţii. Petrom va evalua constant operaţiunile şi măsurile de optimizare a portofoliului (parteneriate şi vânzări de active nerentabile sau care nu fac obiectul activităţii de bază), pe baza condiţiilor de piaţă şi a performanţei reţelei.

Implementarea cu succes a strategiei
Pentru a implementa cu succes strategia noastră în anii următori, Petrom va continua să investească într-un ritm similar celui de până acum în vederea dezvoltării viitoare a companiei. În ultimii şapte ani, Petrom a investit peste 1 mld. euro/an (mai mult de 90% din EBITD – Profit Înainte de Dobânzi, Impozite și Amortizare) pentru a transforma compania şi a îmbunătăţi performanţa acesteia. Având în vedere expunerea mare a portofoliului Petrom la preţurile volatile ale ţiţeiului, un mediu investiţional favorabil cu un regim de reglementare şi fiscal transparent, corect şi predictibil este necesar pentru a ne atinge obiectivele strategice şi a realiza investiţiile preconizate.

Construind pe bazele transformării de succes din ultimii ani, Petrom a dovedit puternice capacităţi de realizare a obiectivelor sale strategice.

Petrom se va concentra pe doi factori cheie pentru implementarea cu succes a strategiei sale: oamenii şi sustenabilitatea. În ceea ce priveşte angajaţii, accentul va fi pus pe dezvoltarea unei culturi organizaţionale bazate pe performanţă şi pe un fond extins de talente. La fel de important, vom căuta să dezvoltăm o cultură a sustenabilităţii, bazată pe utilizarea eficientă a resurselor naturale, şi să împărtim valoarea cu părţile interesate, pentru beneficiul comun pe termen lung.

Informaţiile din  prezenta reprezintă doar  direcţiile  strategice  ale societăţii OMV Petrom şi pot fi interpretate drept declaraţii anticipative supuse unor incertitudini, riscuri şi modificări reglementare care pot duce la modificări semnificative ale rezultatelor / performanţelor efective ale OMV Petrom. Sub nicio formă  nu pot fi considerate declaraţii /garanţii ale OMV Petrom sau ale conducerii acesteia cu privire la viitoarele rezultate ale OMV Petrom  si nu reprezintă o recomandare /  oferta / invitaţie  pentru a contracta sau pentru a achiziţiona valori mobiliare.