Contact
Site-uri OMV Petrom
en ro
Logout
Site-uri OMV Petrom
OMV and OMV Petrom Websites
OMV Grup www.omv.com OMV România www.omv.ro Petrom Romania www.petrom.ro Petrom Moldova www.petrom.md
Închide

Strategia 2015: lider energetic integrat în Europa de Sud-Est

  • Continuă investiţiile la un nivel ridicat pentru dezvoltarea durabilă şi creşterea afacerii
  • E&P: Compensarea declinului natural şi atingerea potenţialului pe segmentul de explorare şi producţie
  • R&M: Valorificarea integrării şi îmbunătăţirea poziţiei pe piaţa carburanţilor
  • G&E: Lider pe piaţa gazelor din România şi poziţie importantă pe piaţa producţiei de electricitate

Petrom, cel mai mare producător de ţiţei şi gaze din sud-estul Europei, anunţă strategia pentru următorii cinci ani. După un proces profund şi de succes de restructurare şi modernizare, Petrom ţinteşte poziţia de jucător cheie pe piaţa energetică din regiune.
Mariana Gheorghe, CEO Petrom: „Pentru a ne atinge obiectivul de lider energetic integrat în SEE, cu performanţe şi flexibilitate crescute, ne vom concentra eforturile pe consolidarea şi extinderea businessului de hidrocarburi, pe diversificarea portofoliului de activităţi prin producerea de electricitate, pe creşterea eficienţei şi valorificarea integrării în toate segmentele. Într-un mediu marcat de provocări, atât din punct de vedere economic cât şi al obligaţiilor de mediu, Petrom continuă investiţiile în proiecte cheie şi pentru maximizarea performanţelor. Astfel, ne asigurăm creşterea durabilă şi furnizăm clienţilor noştri un portofoliu diversificat de produse energetice, de la carburanţi la gaze şi electricitate, la standardele de calitate ale UE. Cu investiţii anuale de peste 1 miliard de euro, vom reprezenta şi în anii următori un factor de creştere economică în România, prin efectul de multiplicare al investiţiilor noastre.”

Explorare si Producţie: Compensarea declinului natural şi atingerea potenţialului pe segmentul de explorare şi producţie
Activitatea de explorare şi producţie se va concentra pe asigurarea furnizării de ţiţei şi gaze pe termen lung şi pe dezvoltarea de activităţi în Regiunea Caspică.
În România, optimizarea producţiei de ţiţei şi gaze se va face atât prin aplicarea de tehnologii de ultimă oră, cât şi prin parteneriate cu alţi operatori pe zăcăminte selective.
Proiectele importante vizează re-dezvoltarea a 6-8 zăcăminte majore, finalizarea proiectelor de modernizarea a infrastructurii în circa 3-5 zăcăminte, decongestionarea sistemelor de gaze şi instalarea de compresoare de gaze. De asemenea, pe baza primului foraj de explorare offshore la mare adâncime estimat pentru 2012, compania urmăreşte ca până în 2015 să finalizeze faza de evaluare şi să înceapă dezvoltarea. În plus, pentru valorificarea sinergiilor dintre E&P şi Serviciile pentru E&P, cele două activităţi vor fi integrate, procesul urmând a fi finalizat în 2012.
În Kazahstan, focusul va fi pe creşterea producţiei pe zăcământul Komsomolskoe (în cursul acestui an) şi începerea producţiei pe zăcământului Kultuk.

Rafinare si Marketing : Valorificarea integrării şi îmbunătăţirea poziţiei pe piaţa carburanţilor
Pentru a valorifica specificul de companie integrată al Petrom, rafinăria Petrobrazi va fi modernizată şi adaptată astfel încât să corespundă nevoilor Petrom de a procesa în proporţie de 100% ţiţeiul din producţia autohtonă. Procesul de modernizare vizează diminuarea pierderilor energetice la 10% (de la 14% în 2004), creşterea ponderii motorinei şi carburantului pentru aviaţie la circa 45% (de la 30% în 2004) şi reducerea procentului de păcură la circa 7% (de la 15% în 2004) din structura mixului de produse. În ceea ce priveşte prezenţa pe piaţa de carburanţi din România, Petrom urmăreşte creşterea vânzărilor medii anuale prin staţii la circa 5,2 mil litri (de la 4,9 mil litri în 2009).
Activităţile de marketing din România urmează a fi consolidate într-o singură entitate, OMV Petrom Marketing SRL, în vederea optimizării proceselor, ceea ce va genera o eficientizare crescută a administrării costurilor. Compania se va concentra asupra brandurilor Petrom şi OMV, staţiile PETROMV urmând a fi supuse operaţiunii de rebranding, parte din ele cu brandul OMV, parte din ele cu brandul Petrom.  

Gaze si Energie: Lider pe piaţa gazelor din România şi poziţie importantă pe piaţa producţiei de electricitate
În domeniul gazelor, unul din obiectivele relevante se referă la convergenţa preţului gazelor din intern la preţul gazelor din import. Compania vizează, de asemenea, extinderea activităţii de vânzări de gaze pe pieţele învecinate, care însă depinde de conectarea sistemului românesc de transport la cel european. Se are în vedere, de asemenea, evaluarea de locaţii, pentru intrarea pe piaţa depozitării de gaze, inclusiv pentru sprijinirea proiectului Nabucco.
Pentru poziţionarea ca jucător cheie în sectorul producerii de electricitate, Petrom şi-a propus atingerea unei cote de piaţă de până la 10%, prin diversificarea activităţilor în acest sector. Compania a parcurs deja primii paşi pe această piaţă, prin construirea centralei pe gaze de la Brazi. În contextul creşterii cererii de electricitate şi al obligaţiilor asumate de către România pentru reducerea emisiilor de CO2 şi dezvoltarea de energie curată, Petrom şi-a creat un avantaj competitiv: prima centrală electrică modernă, un proiect Greenfield, într-un sector marcat de capacităţi învechite, cu mari provocări pentru respectarea standardelor europene de mediu. Compania vizează un portofoliu diversificat, care include atât capacităţi pe gaze cât şi capacităţi ce utilizează surse alternative, în special eoliană, beneficiind astfel de avantajele ambelor tehnologii.

Investiţii la un nivel ridicat pentru dezvoltarea durabilă şi creşterea afacerii
Dezvoltarea durabilă stă la baza tuturor proiectelor şi activităţilor companiei, pornind de la principiile de creştere şi diversificare, disciplina financiară, guvernanţa corporativă şi practicile de business, până la dezvoltarea oamenilor şi CSR. Petrom va continua să acorde o atenţie deosebită activităţilor de HSEQ, eficienţei operaţionale şi energetice şi managementului strict al costurilor.
Obiectivul Petrom în ceea ce priveşte dezvoltarea durabilă se referă la îmbunătăţirea ratingului companiei în zona medie Prime. 
Pentru a susţine dezvoltarea durabilă a companiei şi potenţialul de creştere este nevoie de investiţii în anii următori de peste 1 miliard de euro anual. Prin urmare, compania se va concentra asupra asigurării surselor de finanţare prin îmbinarea unui management strict al costurilor si iniţiative de optimizare, precum şi printr-o creştere de capital în valoare de 600 mil euro conform autorizării primite de la acţionarii noştri. In plus, intenţionăm să valorificăm convergenţa preţului la gaze si urmărim accesarea altor finanţări de pe piaţa financiar-bancară, în condiţiile menţinerii unui management prudent al poziţiei noastre financiare.

OMV PETROM SA
Petrom este cea mai mare companie românească de petrol şi gaze, cu activităţi în sectoarele Explorare şi Producţie, Rafinare şi Marketing, Gaze Naturale şi Energie. Petrom exploatează in România rezerve dovedite de petrol şi gaze estimate la 823 milioane barili echivalent petrol (854 milioane de barili echivalent petrol la nivel de Grup), are o capacitate maximă anuală de rafinare de 8 milioane tone şi circa 550 de staţii de distribuţie carburanţi în România. Compania deţine, de asemenea, o reţea internaţională de 268 benzinării, localizate în Republica Moldova, Bulgaria şi Serbia. În anul 2009 cifra de afaceri a Petrom a fost de  3.029 milioane Euro, EBITDA (Venituri Înainte de Dobânzi, Taxe, Deprecieri şi Amortizări) a fost de 696 milioane Euro. OMV, grupul energetic lider în Europa Centrală şi de Sud Est deţine 51,01% din acţiunile Petrom. OMV activează în 12 ţări în domeniile de Rafinare şi Marketing şi în 17 ţări pe patru continente în domeniul de Explorare şi Producţie. Ministerul Economiei deţine 20,64% din acţiunile Petrom, Fondul Proprietatea deţine 20,11%, Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare 2,03% iar 6,21% se tranzacţionează liber la Bursa de Valori Bucureşti.