Contact
Site-uri OMV Petrom
en ro
Logout
Site-uri OMV Petrom
OMV and OMV Petrom Websites
OMV Grup www.omv.com OMV România www.omv.ro Petrom Romania www.petrom.ro Petrom Moldova www.petrom.md
Închide

Raport current - Schimbari in Consiliul de Supraveghere 25 04 2016

In conformitate cu Legea nr.297/2004 şi Regulamentul CNVM nr.1/2006

Data raportului: 25 aprilie 2016
Denumirea entității emitente: OMV Petrom S.A.
Sediul social: București, Str. Coralilor, nr. 22, sector 1
Numărul de telefon/fax: 0372 160697/0372 868518
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 1590082
Atribut fiscal: R
Număr de ordine in Registrul Comerțului: J 40/8302/1997
Capital social subscris si vărsat: 5.664.410.833,5 RON
Piața reglementata pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București

Eveniment important de raportat:
Schimbari in Consiliul de Supraveghere

OMV Petrom S.A. (OMV Petrom) anunta ca dl. Bogdan Nicolae Badea si-a inaintat renuntarea la mandatul de membru al Consiliului de Supraveghere al OMV Petrom, cu efect incepand cu data de 26 aprilie 2016. Urmare a renuntarii la mandat, dl. Bogdan Nicolae Badea va inceta sa mai detina aceasta pozitie in Consiliul de Supraveghere incepand cu data de 26 aprilie 2016, pozitia sa devenind vacanta. In consecinta, punctul 71 de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor convocate pentru 26/27 aprilie 2016, referitor la revocarea sa din pozitia de membru al Consiliului de Supraveghere, ramane fara obiect.

In caz de vacanta a unei pozitii in Consiliul de Supraveghere, in conformitate cu prevederile legale si cele din Actul Constitutiv al OMV Petrom, un nou membru al Consiliului de Supraveghere va trebui sa fie numit pentru durata ramasa din mandatul acordat dlui. Bogdan Nicolae Badea, respectiv pana la data de 28 aprilie 2017.

Astfel, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor OMV Petrom din 26/27 aprilie 2016 va decide doar asupra punctului 72 privind numirea unui nou membru al Consiliului de Supraveghere pentru durata ramasa din mandatul acordat dlui. Bogdan Nicolae Badea, si anume, pana la 28 aprilie 2017.

Aceste puncte 71 si 72 au fost introduse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor OMV Petrom la propunerea actionarului – Statul Roman, prin Ministerul Energiei.

Dl. Bogdan Nicolae Badea a fost numit membru al Consiliului de Supraveghere al OMV Petrom de către Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 28 aprilie 2015, la propunerea actionarului – Statul Român, prin Ministerul Energiei.

Mariana Gheorghe
Director General Executiv
Presedintele Directoratului