Contact
Site-uri OMV Petrom
en ro
Logout
Site-uri OMV Petrom
OMV and OMV Petrom Websites
OMV Grup www.omv.com OMV România www.omv.ro Petrom Romania www.petrom.ro Petrom Moldova www.petrom.md
Închide

Raport current – Notificare cu privire la finalizarea alocarii de valori mobiliare catre Persoanele Indreptatite sa primeasca actiuni emise de S.C. OMV Petrom S.A.

Conform Legii nr. 297/2004 si Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM

conţinut furnizat de Strategie & Relaţia cu Investitorii

Data raportului: 07 ianuarie 2011
Denumirea entităţii emitente: OMV PETROM S.A.
Sediul social: Bucuresti, Calea Dorobantilor nr. 239 sector 1
Numărul de telefon/fax: 0372 429082/0372 868518
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 1590082
Atribut fiscal: R 
Număr de ordine în Registrul Comertului: J40/8302/1997
Capital social subscris şi vărsat: 5.664.410.833,5 RON
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

Eveniment important de raportat :

Notificare cu privire la finalizarea alocarii de valori mobiliare catre Persoanele Indreptatite sa primeasca actiuni emise de S.C. OMV PETROM S.A. in cadrul Programului de rascumparare actiuni aprobat in AGEA din data de 16.12.2008 

1. a) Denumirea emitentului – S.C. OMV Petrom S.A.
 In cazul unei oferte publice primare de acţiuni, capitalul social inaintea ofertei publice – NU SE APLICA.
    b) Numele/denumirea ofertantului – S.C. OMV Petrom S.A.
    c) Dacă notificarea este intocmita de un succesor, numele acestuia – NU SE APLICA.
    d) Numărul deciziei C.N.V.M. de aprobare a prospectului simplificat – Decizia C.N.V.M. 204/10.02.2010.

2. a) Data de initiere respectiv de inchidere a perioadei de distributie a valorilor mobiliare prezentate in decizia de aprobare a prospectului simplificat  – 18.02.2010 – 31.12.2010.
    b) Datele efective de initiere si de inchidere a distributiei valorilor mobiliare: Conform prospectului simplificat alocarea efectiva cu titlu gratuit a actiunilor catre Persoanele Indreptatite se putea realiza din data de  25.02.2010 pana in data de 31.12.2010. Transferul efectiv al dreptului de proprietate asupra actiunilor s-a realizat inauntrul perioadei de alocare efectiva cu titlu gratuit a actiunilor prevazuta in prospectul simplificat , respectiv intre 23.06.2010-16.12.2010.

3. a) Denumirea intermediarului si a metodei de intermediere a ofertei publice – NU SE APLICA.
    b) Denumirea membrilor grupului de distributie – NU SE APLICA.

4. Tipul, clasa si alte caracteristici ale valorilor mobiliare ce au fost oferite Persoanelor Indreptatite sa primeasca actiuni emise de S.C. OMV PETROM S.A. – S.C. OMV Petrom S.A. a distribuit cu titlu gratuit fiecarei Persoane Indreptatite cate un numar de 100 de actiuni ordinare, nominative si dematerializate emise de S.C. OMV Petrom S.A., tranzactionate la categoria I a Bursei de Valori Bucuresti, cu valoarea nominala de 0,1 lei fiecare.

In cazul unor valori mobiliare convertibile, valorile mobiliare in care acestea vor putea fi convertite– NU SE APLICA.

5. a) Numărul valorilor mobiliare oferite, specificat în prospectul simplificat cu privire la alocarea de valori mobiliare catre Persoanele Indreptatite sa primeasca actiuni emise de S.C. OMV PETROM S.A.– 6.134.200 actiuni cu posibilitate de suplimentare a numarului de actiuni oferit initial pana la 6.195.500 actiuni.
    b) Numărul valorilor mobiliare alocate – 6.133.500 actiuni din totalul de 6.195.500 achizitionate.
    c) Procentul de valori mobiliare alocate din totalul actiunilor achizitionate – 98,999%.

6. a) Numărul total al Persoanelor Indreptatite sa primeasca actiuni emise de S.C. OMV PETROM S.A. - 61.335 
    b) In cazul in care s-au oferit public actiuni, numarul actionarilor semnificativi, precum si cota de actiuni detinuta de fiecare dintre acestia – NU SE APLICA.

7. Informatii privind valoarea cheltuielilor efective suportate din pretul de vanzare in legatura cu oferta publica:
   a) comisioane incasate de intermediar – NU SE APLICA;
   b) comisioane incasate de grupul de distributie – NU SE APLICA;
   c) diverse cheltuieli platite intermediarilor – NU SE APLICA;
   d) alte cheltuieli – NU SE APLICA;
   e) total cheltuieli – NU SE APLICA.

8. Suma totala incasata de ofertant dupa plata tuturor cheltuielilor si procentul reprezentat de aceasta din suma estimata a fi obtinuta – NU SE APLICA.

Mariana Gheorghe
Director General

Pentru mai multe informatii despre programul de rascumparare a actiunilor proprii si distribuirea acestora catre Persoanele indreptatite, va rugam sa contactati Departamentul Relatia cu Investitorii din cadrul OMV Petrom, la numerele de telefon +4021 4060102 (pentru telefonie fixa), +40372 160102; +40372 868930 (pentru telefonie mobila), fax +40 372 868 518 sau sa accesati website-ul www.petrom.com, sectiunea Relatia cu Investitorii/ Evenimente.

Mentiune conform prevederilor art 4, alin. (2) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006:
Viza de aprobare aplicată pe prospectul de ofertă publică sau, după caz, pe documentul de ofertă nu are valoare de garanţie şi nici nu reprezintă o altă formă de apreciere a C.N.V.M. cu privire la oportunitatea, avantajele sau dezavantajele, profitul ori riscurile pe care le-ar putea prezenta tranzacţiile de încheiat prin acceptarea ofertei publice obiect al deciziei de aprobare. Decizia de aprobare certifică numai regularitatea prospectului/documentului de ofertă în privinţa exigenţelor legii şi ale normelor adoptate în aplicarea acesteia.

Raport curent finalizare alocare valori mobiliare catre persoanele indreptatite, (PDF, 542,1 KB)

Decizie Prospect simplificat nr 204_10 feb 2010, (PDF, 542,1 KB)

Prospect simplificat cu privire la alocarea de valori mobiliare către Persoanele Indreptatite sa primeasca actiuni emise de OMV Petrom SA, (PDF, 1,2 MB)

Hotarârile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor - 16 decembrie 2008, (PDF, 468,7 KB)

Raport curent 7 ianuarie 2010 program de rascumparare al actiunilor, (PDF, 545,4 KB)

Confirmare tranzactii 8 ianuarie 2010, (PDF, 95,1 KB)

Confirmare tranzactii 11 ianuarie 2010, (PDF, 95,1 KB)

Confirmare tranzactii 12 ianuarie 2010, (PDF, 95,1 KB)

Confirmare tranzactii 13 ianuarie 2010, (PDF, 94,8 KB)

Confirmare tranzactii 14 ianuarie 2010, (PDF, 95,1 KB)

Confirmare tranzactii 15 ianuarie 2010, (PDF, 95,4 KB)

Confirmare tranzactii 18 ianuarie 2010, (PDF, 95,4 KB)

Raport curent privind tranzactiile efectuate intre 8 si 18 ianuarie 2010, (PDF, 202,5 KB)