Contact
Site-uri OMV Petrom
en ro
Logout
Site-uri OMV Petrom
OMV and OMV Petrom Websites
OMV Grup www.omv.com OMV România www.omv.ro Petrom Romania www.petrom.ro Petrom Moldova www.petrom.md
Închide

Raport current- Informare privind investigatia Eco Premium efectuata de Consiliul Concurentei impotriva OMV Petrom

In conformitate cu Legea nr.297/2004 şi Regulamentul CNVM nr.1/2006

Data raportului: 22 aprilie 2016
Denumirea entității emitente: OMV Petrom S.A.
Sediul social: București, Str. Coralilor, nr. 22, sector 1
Numărul de telefon/fax: 0372 160697/0372 868518
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 1590082
Atribut fiscal: R
Număr de ordine in Registrul Comerțului: J 40/8302/1997
Capital social subscris si vărsat: 5.664.410.833,5 RON
Piața reglementata pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București

Eveniment important de raportat:
Revenire raport curent din 7 noiembrie 2013 privind investigatia Eco Premium efectuata de Consiliul Concurentei impotriva OMV Petrom

Asa cum a fost comunicat prin raportul curent publicat in data de 7 noiembrie 2013, OMV Petrom S.A. a formulat recurs impotriva hotararii Curtii de Apel Bucuresti prin care s-a respins cererea OMV Petrom S.A. de anulare a Deciziei nr. 97/2011 emise de Consiliul Concurentei cu privire la rezultatul investigatiei in materie de concurenta referitoare la retragerea de pe piata locala a sortimentului Eco Premium (benzina fara plumb aditivata cu substitut de plumb).

In data de 22 aprilie 2016, Inalta Curte de Casatie si Justitie a admis cu majoritate recursul OMV Petrom S.A. si a modificat in parte sentinta atacata, in sensul ca a admis in parte actiunea formulata de OMV Petrom S.A. Inalta Curte de Casatie si Justitie a anulat in parte art. 2 pct. 1 din Decizia nr. 97/21.12.2011 emisa de Consiliul Concurentei, in privinta cuantumului amenzii aplicate OMV Petrom S.A., care a fost redusa pana la valoarea de 297.806.409 RON, reprezentand 2,6% din cifra de afaceri din 2010. Decizia este irevocabila.

Recursul formulat de OMV Petrom Marketing S.R.L. (100% detinuta de OMV Petrom S.A.) impotriva hotararii Curtii de Apel Bucuresti a fost de asemenea admis prin hotarare irevocabila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie si cuantumul amenzii aplicate a fost redus la suma de 109.830.425 RON reprezentand 2,4% din cifra de afaceri din 2010.

Mariana Gheorghe
Director General Executiv
Presedintele Directoratului