Contact
Site-uri OMV Petrom
en ro
Logout
Site-uri OMV Petrom
OMV and OMV Petrom Websites
OMV Grup www.omv.com OMV România www.omv.ro Petrom Romania www.petrom.ro Petrom Moldova www.petrom.md
Închide

Raport curent - Schimbǎri în Directoratul Petrom 10 01 2008

Conform Legii nr. 297/2004 si Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM

Data raportului: 10 ianuarie 2008
Denumirea entităţii emitente: PETROM S.A.
Sediul social: Bucuresti, Calea Dorobantilor nr. 239 sector 1
Numărul de telefon/fax:  +40 372 868930 / 021 3068538
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului
Comertului: 1590082
Atribut fiscal: R
Număr de ordine în Registrul Comertului: J 40/8302/1997
Capital social subscris şi vărsat: 5.664.410.833,5 RON
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

Eveniment important de raportat:

Schimbǎri in Directoratul Petrom
Petrom, cel mai mare producător de ţiţei şi gaze din Europa de Sud - Est, şi-a consolidat Directoratul şi a redistribuit unele responsabilităţi. Noii membri ai Directoratului Petrom sunt dl. Siegfried Gugu şi dl. Gerald Kappes.

Directoratul Petrom este format din şapte membri, respectiv dna. Mariana Gheorghe, Director General Executiv, dl. Reinhard Pichler, Director Financiar, dl. Johann Pleininger, dl. Siegfried Gugu, dl. Jeffrey Rinker, dl. Tamas Mayer şi dl. Gerald Kappes. 

Petrom este administrată într-un sistem dualist, de către un Directorat, sub supravegherea unui Consiliu de Supraveghere. Membrii Directoratului sunt numiţi de către Consiliul de Supraveghere şi nu pot fi în acelaşi timp membri ai Consiliului de Supraveghere.

Membrii Directoratului şi activităţile pe care le gestionează

Mariana Gheorghe – preşedinte al Directoratului Petrom, deţine funcţia de „Director General Executiv” şi are responsabilitatea gestionării şi coordonării generale a companiei. Dna. Mariana Gheorghe are responsabilitatea următoarelor funcţiilor corporatiste:

 • Comunicare Corporativă;
 • Protecţia Muncii, Sănătăţii şi Mediului (HSE);
 • Resurse Umane Corporative;
 • Dezvoltare Corporativă şi Relaţia cu investitorii;
 • Afaceri Corporative şi Conformitate.

Reinhard Pichler – membru al Directoratului Petrom, deţine funcţia de Director Financiar şi are responsabilitatea gestionării următoarelor activităţi:

Control Financiar Intern şi Contabilitate:

 • Tehnologia Informaţiei:
 • Impozite;
 • Administraţie financiară şi Servicii;
 • Audit Intern;
 • Trezorerie şi Management de Risc. 

Johann Pleininger – membru al Directoratului Petrom, responsabil pentru Divizia de Explorare şi Producţie. Dl. Pleininger are responsabilitatea gestionării următoarelor activităţi de explorare şi producţie:

 • Achiziţii şi Control;
 • Managementul performanţei şi schimbării;
 • Active Interne;
 • Explorare;
 • Zăcăminte;
 • Proiecte şi Inginerie;
 • Organizarea Activităţii;
 • Active Internaţionale, Dezvoltarea Afacerii.

Siegfried Gugu – membru al Directoratului Petrom, responsabil pentru Divizia Servicii Explorare şi Producţie. Dl. Gugu are responsabilitatea gestionării următoarelor activităţi de explorare şi producţie interne:

 • Servicii de foraj;
 • Servicii de reparaţii capitale şi intervenţii la sonde;
 • Servicii de mentenanţă;
 • Servicii de logistică.

Jeffrey Rinker – membru al Directoratului Petrom, responsabil pentru Divizia Rafinare. Dl. Rinker are responsabilitatea gestionării următoarelor activităţi de rafinare:

 • Management General Arpechim;
 • Management general Petrobrazi;
 • Vânzări de Produse petrochimice şi Produse speciale;
 • Tehnologii de Rafinare;
 • Managementul Investiţiilor;
 • Administrarea activităţilor curente;
 • Planificare Integrată;
 • Ţiţei şi Materii prime;
 • Protecţia Muncii, Sănătate, Mediu şi Calitate.

Tamas Mayer – membru al Directoratului Petrom, responsabil pentru Divizia Marketing. Dl. Mayer are responsabilitatea gestionării următoarelor activităţi de marketing:

 • Desfacerea cu amănuntul;
 • Comercial;
 • Expediţii şi Logistică;
 • Gestionarea Activelor;
 • Aprovizionare;
 • Administrarea Afacerii;
 • PECO Marketing;
 • Export şi Comercializare;
 • Publicitate;
 • Protecţia Muncii, Sănătate, Mediu şi Calitate.

Gerald Kappes – membru al Directoratului Petrom, responsabil pentru Divizia Gaz, Divizia Energie şi Divizia Produse chimice (Doljchim). Dl. Kappes are responsabilitatea gestionării următoarelor activităţi din domeniul gazelor, electricităţii şi produselor chimice:

 • Achiziţie, desfacere, comercializare şi distribuţie gaze;
 • Transport şi depozitare gaze;
 • Producţie, achiziţie, vânzare şi comercializare electricitate;
 • Producţie, desfacere, comercializare şi distribuţie de îngrăşăminte chimice şi metanol.