Contact
Site-uri OMV Petrom
en ro
Logout
Site-uri OMV Petrom
OMV and OMV Petrom Websites
OMV Grup www.omv.com OMV România www.omv.ro Petrom Romania www.petrom.ro Petrom Moldova www.petrom.md
Închide

Raport curent – Schimbari in Directorat

In conformitate cu Legea privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata nr. 24/2017 si Regulamentul CNVM nr.1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare

Data raportului: 04 aprilie 2018
Denumirea entitatii emitente: OMV Petrom S.A.
Sediul social: Bucuresti, Str. Coralilor, nr. 22, sector 1, ("Petrom City")
Numarul de telefon/fax: 0372 160697/0372 868518
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 1590082
Atribut fiscal: RO
Numar de ordine in Registrul Comertului: J 40/8302/1997
Capital social subscris si varsat: 5.664.410.833,5 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București si Bursa de Valori din Londra

Eveniment important de raportat:
Schimbari in Directorat

In sedinta de astazi, Consiliul de Supraveghere al OMV Petrom S.A. („OMV Petrom”) l-a numit pe Franck Neel, in varsta de 47 de ani, in functia de membru al Directoratului OMV Petrom responsabil cu activitatea Downstream Gas. In conformitate cu Actul Constitutiv al OMV Petrom, numirea a fost facuta pentru perioada ramasa din mandatul Lacramioarei Diaconu-Pintea, pana in data de 16 aprilie 2019. Franck Neel a acceptat numirea si va prelua pozitia, in functie de disponibilitate, cel mai tarziu incepand cu data de 1 august 2018.

Inainte de sedinta Consililului de Supraveghere de astazi, Lacramioara Diaconu-Pintea a renuntat la mandatul de membru al Directoratului OMV Petrom S.A. responsabil cu activitatea Downstream Gas. Renuntarea va deveni efectiva la momentul in care succesorul sau va prelua functia, dar nu mai tarziu de 1 august 2018.

Totodata, Stefan Waldner a informat Consiliul de Supraveghere ca nu va mai fi disponibil pentru exercitarea functiei de Director Financiar dupa data de 16 aprilie 2019, data la care mandatul actual inceteaza, dar va continua sa fie responsabil pana atunci. Prin urmare, Consiliul de Supraveghere al OMV Petrom S.A. a numit-o pe Alina-Gabriela Popa, in varsta de 40 de ani, in functia de Director Financiar si membru al Directoratului OMV Petrom, incepand cu data de 17 aprilie 2019.

Rainer Seele
Presedinte al Consiliului de Supraveghere

Mariana Gheorghe
Director General Executiv
Presedinte al Directoratului