Contact
Site-uri OMV Petrom
en ro
Logout
Site-uri OMV Petrom
OMV and OMV Petrom Websites
OMV Grup www.omv.com OMV România www.omv.ro Petrom Romania www.petrom.ro Petrom Moldova www.petrom.md
Închide

Raport curent - Schimbari in Directorat

In conformitate cu Legea nr. 297/2004 şi Regulamentul CNVM nr.1/2006

Data raportului: 13 ianuarie 2016
Denumirea entității emitente: OMV Petrom S.A.
Sediul social: București, Str. Coralilor, nr. 22, sector 1
Numărul de telefon/fax: 0372 160697/0372 868518
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 1590082
Atribut fiscal: R
Număr de ordine in Registrul Comerțului: J 40/8302/1997
Capital social subscris si vărsat: 5.664.410.833,5 RON
Piața reglementata pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București

Eveniment important de raportat: Schimbari in Directorat

OMV Petrom S.A. (OMV Petrom) anunta numirea lui Peter Rudolf Zeilinger in functia de membru al Directoratului OMV Petrom responsabil cu activitatea Upstream, incepand cu 1 aprilie 2016, ca urmare a renuntarii lui Gabriel Selischi la mandatul de membru al Directoratului.

Gabriel Selischi isi va continua cariera in cadrul Grupului OMV, fiind propus ca Vicepresedinte Senior responsabil pentru conducerea activitatilor Grupului OMV in zona Australasia.

In conformitate cu prevederile art. 18.11 din Actul Constitutiv al OMV Petrom, Peter Rudolf Zeilinger a fost numit membru al Directoratului, incepand cu data de 1 aprilie 2016, pentru perioada ramasa din mandatul lui Gabriel Selischi, respectiv pana la data de 17 aprilie 2019.

Gabriel Selischi si Peter Rudolf Zeilinger vor lucra impreuna pentru a asigura o buna tranzitie, sprijinind, totodata, echipa Upstream a OMV Petrom in atingerea ambitioaselor sale obiective strategice de afaceri.

Peter Zeilinger s-a nascut in anul 1965 la Freising / Germania. A absolvit un master cu specializarea ingineria petroliera la Universitatea din Clausthal-Zellerfeld, Germania. Peter Zeilinger a detinut o serie de pozitii atat de management, cat si tehnice in cadrul Grupului OMV, precum si in cadrul OMV Petrom, inclusiv pozitia de Director Domestic Assets al OMV Petrom in perioada 2008-2011.

Mariana Gheorghe
Director General Executiv

Andreas Matje
Director Financiar