Contact
Site-uri OMV Petrom
en ro
Logout
Site-uri OMV Petrom
OMV and OMV Petrom Websites
OMV Grup www.omv.com OMV România www.omv.ro Petrom Romania www.petrom.ro Petrom Moldova www.petrom.md
Închide

Raport curent - Schimbari in Consiliul de Supraveghere al Petrom SA

Conform Legii nr. 297/2004 si Regulamentului nr.1/2006 al CNVM

Data raportului: 12 februarie 2009
Denumirea entităţii emitente: PETROM S.A.
Sediul social: Bucuresti, Calea Dorobanţilor nr. 239 sector 1
Numărul de telefon/fax: +40 372 429 082 / +40 372 868544
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului
Comertului: 1590082
Atribut fiscal: R
Număr de ordine în Registrul Comertului: J 40/8302/1997
Capital social subscris şi vărsat: 5.664.410.833,5 RON
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile
mobiliare emise: Bursa de Valori Bucureşti

Eveniment important de raportat:

Schimbari in Consiliul de Supraveghere al Petrom SA

Petrom anunta ca, incepand cu data de 12 februarie 2009, dl Marian Turlea a fost numit membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere, decizie valabila pana la urmatoarea intrunire a Adunarii Generale a Actionarilor. Numirea dlui Turlea de catre actualii membri ai Consiliului de Supraveghere a fost facuta in conformitate cu prevederile art. 17.7 din Actul Constitutiv al Petrom.

Noul reprezentant al statului roman in Consiliul de Supraveghere a fost desemnat ca urmare a propunerii facute de catre Ministerul Economiei, in calitatea sa de actionar al Petrom.
Dl Turlea il inlocuieste pe dl Victor-Paul Dobre, care a demisionat din aceasta functie ca urmarea a alegerii sale ca membru al Parlamentului Romaniei.

Mariana Gheorghe
Director General Executiv