Contact
Site-uri OMV Petrom
en ro
Logout
Site-uri OMV Petrom
OMV and OMV Petrom Websites
OMV Grup www.omv.com OMV România www.omv.ro Petrom Romania www.petrom.ro Petrom Moldova www.petrom.md
Închide

Raport curent – S.C Fondul Proprietatea S.A devine actionar Petrom

Conform Legii nr. 297/2004 si Regulamentului nr. 13/2004 al CNVM

Data raportului: 14 martie 2006
Denumirea entităţii emitente: PETROM S.A.
Sediul social: Bucuresti, Calea Dorobantilor nr. 239 sector 1
Numărul de telefon/fax: 021 4060101/021 4060436
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului
Comertului: 1590082
Atribut fiscal: R
Număr de ordine în Registrul Comertului: J 40/8302/1997
Capital social subscris şi vărsat: 5.600.050.607,8 RON
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

Eveniment important de raportat:

S.C Fondul Proprietatea S.A detine 10% din capitalul social Petrom

Prin notificarea din data de 2.03.2006, S.C. Regisco S.A a informat Petrom S.A despre faptul ca la data de 27.02.2006, la cererea S.C Fondul Proprietatea S.A, au fost transferate 5.600.050.607 actiuni, emise de Petrom S.A, din contul Ministerului Economiei si Comertului in contul S.C. Fondul Proprietatea S.A.

Ulterior efectuarii transferului, Ministerul Economiei si Comertului detine un numar de 17.214.796.909 actiuni reprezentand 30,740% din capitalul social si S.C Fondul Proprietatea S.A. detine un numar de 5.600.050.607 actiuni, reprezentand 9,999999999% din capitalul social.

Mentionam ca transferul s-a efectuat inainte de inregistrarea majorarii capitalului social, aprobata de AGA din data de 22 noiembrie 2005, la Registrul Comertului si Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare.

Participatia Ministerului Economiei si Comertului se va modifica in urma majorarii capitalului social aprobata in Adunarea Generala a Actionarilor din data de 22 noiembrie 2005. Astfel, MEC isi va mari participatia cu 266.977.088 actiuni si va detine 30,862% din capitalul social al Petrom.