Contact
Site-uri OMV Petrom
en ro
Logout
Site-uri OMV Petrom
OMV and OMV Petrom Websites
OMV Grup www.omv.com OMV România www.omv.ro Petrom Romania www.petrom.ro Petrom Moldova www.petrom.md
Închide

Raport curent - Pretul de retragere determinat de expertul independent

2011-02-24

Data raportului: 24.02.2011
Numele emitentului: OMV PETROM S.A.
Sediul: Bucuresti, Calea Dorobantilor nr. 239 sector 1
Numarul de telefon, fax: +40 372 429082/ +40 372 868518
Cod unic de identificare: 1590082
Atribut fiscal: R
Numar de inregistrare in registrul comertului: J 40/8302/1997
Capitalul social: 5.664.410.833,5 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza actiunile: Bursa de Valori Bucuresti

Eveniment important de raportat:

Pretul de retragere determinat de expertul independent

In conformitate cu articolul 226 paragraful 1 din Legea nr. 227/2004 si articolul 113 litera A) din Regulamentul nr. 1/2006 al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare,

OMV Petrom S.A. anunta prin prezenta ca a primit de la expertul independent desemnat, Pricewaterhouse Coopers Management Consultants SRL, raportul de evaluare prin care se stabileste pretul de retragere (pret brut, inclusiv comisioanele si taxele aferente). Pretul de retragere determinat de catre expertul independent este 0,352 lei/actiune.
Pretul net de retragere va fi platit catre actionarii care si-au exercitat dreptul de retragere si care nu vor opta pentru exercitarea dreptului de a-si revoca cererea de retragere in decursul a 10 zile lucratoare de la data publicarii acestui raport curent, in conformitate cu “Procedura de exercitare a dreptului de retragere din OMV Petrom S.A.” aprobata de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, din data de 3 august 2010, care este disponibila pe site-ul de internet al companiei.

Mariana Gheorghe 
Presedintele Directoratului  
Director General