Contact
Site-uri OMV Petrom
en ro
Logout
Site-uri OMV Petrom
OMV and OMV Petrom Websites
OMV Grup www.omv.com OMV România www.omv.ro Petrom Romania www.petrom.ro Petrom Moldova www.petrom.md
Închide

Raport curent - Petrom va avea un nou director al diviziei de Rafinare

Conform Legii nr. 297/2004 si Regulamentului nr.1/2006 al CNVM

Data raportului: 5 mai 2008
Denumirea entităţii emitente: PETROM S.A.
Sediul social: Bucureşti, Calea Dorobanţilor nr. 239 sector 1
Numărul de telefon/fax: +40 372 868930/ +40 372 868544
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului
Comerţului: 1590082
Atribut fiscal: R
Număr de ordine în Registrul Comerţului: J 40/8302/1997
Capital social subscris şi vărsat: 5.664.410.833,5 RON
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile
mobiliare emise: Bursa de Valori Bucureşti

Eveniment important de raportat:

Petrom va avea un nou director al diviziei de Rafinare

  • Neil Anthony Morgan va deveni membru al Directoratului Petrom, responsabil cu activitatea de rafinare, începând cu 1 iulie 2008
  • Jeffrey Rinker va ocupa funcţia de Senior Vice President, în cadrul OMV

Petrom, cel mai mare producător de petrol şi gaze din Europa de Sud Est, va avea un nou membru al Directoratului Petrom, responsabil pentru activitatea de rafinare, în persoana domnului Neil Anthony Morgan, începând cu luna iulie a acestui an. Dl. Morgan a fost desemnat să ocupe această funcţie de către Consiliul de Supraveghere al Petrom, ca urmare a numirii dlui. Jeffrey Rinker în funcţia de Senior Vice President  în cadrul OMV, responsabil pentru Refining Joint Ventures & Strategic Projects.

Jeffrey Rinker, membru al Directoratului Petrom, responsabil cu activitatea de rafinare: „Perioada pe care am petrecut-o în România a fost una plină de provocări pentru mine şi pentru echipa mea şi mă bucur să pot spune că le-am făcut faţă cu succes. Am început împreună procesul de modernizare a rafinăriilor, am făcut paşi importanţi şi am atins o serie de obiective strategice. Sunt convins ca acest proces amplu va continua cu succes sub coordonarea dlui. Morgan, şi aştept cu nerăbdare să mă implic în continuare în activitatea de rafinare a Petrom, în calitate de reprezentant OMV”.

Jeffrey Rinker va continua să ocupe funcţia de Director al Diviziei de Rafinare, până la preluarea acesteia de către Neil Morgan iar după data de 1 iulie 2008 va participa ca observator la şedinţele Directoratului, până la sfârşitul acestui an. În perioada 1 aprilie – 1 iulie 2008, cei doi vor lucra împreună.
În plus, Jeffrey Rinker va păstra anumite responsabilităţi legate de activitatea de rafinare Petrom, cel puţin până la sfârşitul perioadei de tranziţie, în 2011. Dl. Rinker va deveni membru al Comitetului de Coordonare a activităţii de Rafinare şi Marketing din Petrom ş i al Comitetului organizaţional al Petrom.

Neil Morgan are o experienţă de peste 20 de ani în domeniul rafinării şi petrochimiei. Anterior venirii sale în Petrom,  Neil Anthony Morgan a lucrat în cadrul Petronas, compania  naţională de petrol şi gaze din Malaiezia, unde a gestionat un amplu proiect de extindere a capacitaţii de rafinare.

Neil Antony Morgan: „Voi folosi experienţa pe care am acumulat-o în cadrul proiectului de extindere a capacităţii de rafinare din Malaiezia, pentru a contribui la atingerea obiectivelor Petrom în ceea ce priveşte segmentul de rafinare”.

Informaţii suplimentare
Neil Morgan a absolvit Inginerie Chimică în cadrul Universităţii Salford, Manchester din Marea Britanie şi s-a perfecţionat în cadrul programelor de Dezvoltare Managerială de la Universitatea din Cape Town şi de Managementul Fabricii de la Centrul pentru Managementul Procesului de Fabricare din SUA.
Dl. Morgan are o vastă experienţă în domeniul rafinării şi petrochimiei şi a deţinut diverse funcţii în cadrul unor companii chimice şi petroliere din Africa de Sud, cum ar fi SENTRACHEM LTD, AECI LTD, ENGEN PETROLEUM LTD şi PETRONAS.
De-a lungul carierei dl. Morgan a avut responsabilităţi în ceea ce priveşte extinderea capacităţii de rafinare, implementarea de programe de eficientizare a operaţiunilor de rafinare, implementarea de programe de mediu şi siguranţă în rafinării etc.

Mariana Gheorghe
Director General Executiv / Preşedinte al Directoratului SC Petrom SA