Contact
Site-uri OMV Petrom
en ro
Logout
Site-uri OMV Petrom
OMV and OMV Petrom Websites
OMV Grup www.omv.com OMV România www.omv.ro Petrom Romania www.petrom.ro Petrom Moldova www.petrom.md
Închide

Raport curent - Petrom îşi menţine poziţia financiară solidă, asigurând o nouă linie de credit

Conform Legii nr. 297/2004 si Regulamentului nr. 1/2006 of CNVM

Data raportului: 21 decembrie 2009
Denumirea entităţii emitente: PETROM S.A.
Sediul social: Bucuresti, Calea Dorobantilor nr. 239 sector 1
Numărul de telefon/fax: 0372 429082/0372 868518
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului
Comertului: 1590082
Atribut fiscal: R
Număr de ordine în Registrul Comertului: J 40/8302/1997
Capital social subscris şi vărsat: 5.664.410.833,5 RON
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile
mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

Eveniment important de raportat:

Petrom îşi menţine poziţia financiară solidă, asigurând o nouă linie de credit

  • Linie de credit multi-valută pe termen mediu
  • Creditul va fi utilizat pentru continuarea investiţiilor destinate modernizării companiei şi pentru acoperirea nevoilor financiare ale companiei
  • Extindere a termenului de rambursare pentru linia de credit obţinută în octombrie 2008

Petrom, cel mai mare producător de ţiţei şi gaze din Europa de Sud-Est, a contractat o nouă linie de credit multi-valută, în valoare de 500 milioane euro, cu termen de rambursare de 3 ani. Creditul va fi utilizat pentru finanţarea investiţiilor viitoare, pentru acoperire nevoilor financiare ale companiei şi pentru potenţiale rambursări ale datoriilor existente.

Mariana Gheorghe, Director General Executiv al Petrom: „După cinci ani de la privatizare – perioadă în care compania a făcut progrese considerabile, avem o bază solidă care ne va permite atingerea potenţialului companiei în anii următori. În aceşti cinci ani, media anualizată a investiţiilor noastre s-a situat la circa 1 miliard de euro, aşadar am investit substanţial mai mult comparativ cu obligaţia stipulată în contractul de privatizare. În primii patru ani, investiţiile au fost susţinute din creşterea de capital de la privatizare şi din fluxul de numerar al companiei, iar în ultimul an am început un program de finanţare cu sectorul bancar. În vederea dezvoltării durabile a companiei, trebuie să continuăm să investim la acelaşi nivel ridicat, pentru a susţine procesul de modernizare şi proiectele strategice, asigurând în acelaşi timp o situaţie financiară echilibrată”. 

Împrumutul a fost coordonat de Erste Group Bank AG şi este acordat de 9 bănci internaţionale, inclusiv reprezentanţele lor în România, respectiv:
- Erste Group Bank AG – bancă coordonatoare, lider subscriitor (eng.: bookrunner), agent de documentaţie şi aranjor principal mandatat, împreună cu Banca Comercială Română SA, ca aranjor principal mandatat;
- Unicredit Bank Austria AG – agent, lider subscriitor şi aranjor principal mandatat împreună cu Unicredit Tiriac Bank SA, ca aranjor principal mandatat;
- Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG şi Raiffeisen Bank SA, ca aranjor principal mandatat;
- Bawag P.S.K, ca aranjor principal mandatat;
- La Caixa, Sucursala din România, ca aranjor principal mandatat;
- EFG Eurobank Ergasias SA, ca aranjor principal mandatat;
- ING Bank NV, ca aranjor principal mandatat;
- Marfin Egnatia Bank SA, ca aranjor principal mandatat;
- Banca Românească SA – membru al Băncii Naţionale a Greciei, ca aranjor principal mandatat.    

Reinhard Pichler, Director Financiar Petrom: „Acest nou împrumut este un succes şi demonstrează atât încrederea băncilor în potenţialul companiei, cât şi recunoaşterea progreselor din ultimii ani. Ne menţinem angajamentul de a păstra un grad de îndatorare (1) de până la 30%, în conformitate cu strategia financiară a grupului OMV”.

În plus, linia de credit multi-valută pe o perioadă de 3 ani obţinută în octombrie 2008, în valoare de 375 milioane euro, a fost modificată, prin extinderea perioadei de rambursare până în 2012, conform nevoilor financiare ale companiei. Agentul tranzacţiei a fost UniCredit Bank Austria AG.

Având în vedere necesităţile de investiţii ale companiei, noul credit nu exclude posibilitatea unei majorări de capital în viitor. 

Petrom SA 
Petrom este cea mai mare companie românească de petrol şi gaze, cu activităţi în sectoarele Explorare şi Producţie, Rafinare şi Marketing, Gaze Naturale şi Energie. Petrom exploatează rezerve dovedite de petrol şi gaze estimate la 0,9 miliarde barili echivalent petrol, are o capacitate maximă anuală de rafinare de 8 milioane tone şi circa 550 de staţii de distribuţie carburanţi în România. Compania deţine, de asemenea, o reţea internaţională de 269 benzinării, localizate în Republica Moldova, Bulgaria şi Serbia.  În anul 2008 cifra de afaceri a Petrom a fost de  4.552 milioane Euro, EBITDA (Venituri Înainte de Dobânzi, Taxe, Deprecieri şi Amortizări) a fost de 969 milioane Euro. OMV, grupul energetic lider in centura de creştere europeana deţine 51,01% din acţiunile Petrom. OMV activează în 13 ţări din Europa Centrală în domeniile de Rafinare şi Marketing şi în 17 ţări pe patru continente în domeniul de Explorare şi Producţie. Ministerul Economiei deţine 20,64% din acţiunile Petrom, Fondul Proprietatea deţine 20,11%, Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare 2,03% iar 6,21% aparţin acţionarilor minoritari

Mariana Gheorghe
Director General Executiv    

Sorana Baciu
Director Dezvoltare Corporativa si Relatia cu Investitorii

(1) Raportul dintre datoriile financiare nete şi capitalul propriu exprimat ca procent