Contact
Site-uri OMV Petrom
en ro
Logout
Site-uri OMV Petrom
OMV and OMV Petrom Websites
OMV Grup www.omv.com OMV România www.omv.ro Petrom Romania www.petrom.ro Petrom Moldova www.petrom.md
Închide

Raport curent - Petrom a contractat cea mai mare linie de credit pe termen mediu acordată până în prezent unei companii din România

Conform Legii nr. 297/2004 si Regulamentului nr.1/2006 al CNVM

Data raportului: 15 octombrie 2008
Denumirea entităţii emitente: PETROM S.A.
Sediul social: Bucureşti, Calea Dorobanţilor nr. 239 sector 1
Numărul de telefon/fax: +40 372 868930/ +40 372 868544
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului
Comerţului: 1590082
Atribut fiscal: R
Număr de ordine în Registrul Comerţului: J 40/8302/1997
Capital social subscris şi vărsat: 5.664.410.833,5 RON
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile
mobiliare emise: Bursa de Valori Bucureşti

Eveniment important de raportat:

Petrom a contractat cea mai mare linie de credit pe termen mediu acordată până în prezent unei companii din România

  • Linie de credit multi-valută pe o perioadă de 3 ani
  • Utilizare potenţială pentru acoperirea nevoilor financiare curente ale companiei inclusiv finanţarea programului curent de investiţii
  • Creditul în valoare de 375 milioane de euro reprezintă cea mai mare linie de credit obţinută de o companie românească

Petrom, cel mai mare producător de ţiţei şi gaze din Europa de Sud – Est, a contractat o linie de credit în valoare de circa 375 de milioane de euro, cu termen de rambursare de 3 ani. Creditul va fi folosit pentru acoperirea nevoilor financiare ale Petrom, aşa cum se reflectă în bugetul companiei şi în conformitate cu programele actuale de investiţii.

Mariana Gheorghe, CEO Petrom: „Petrom se află încă în plin proces de modernizare şi restructurare, un proces care necesită investiţii ridicate. Până acum, investiţiile au fost susţinute din majorarea de capital realizată de OMV la momentul privatizării şi prin cash-flow-ul generat de activităţile noastre. Acest credit a devenit necesar pentru a susţine programul de investiţii de circa 1,5 miliarde de euro anual. Obţinerea unor angajamente pe termen mediu din partea băncilor, în contextul actual atât de instabil, demonstrează şi consolidează poziţionarea solidă a Petrom.”

În ultimii trei ani şi jumătate investiţiile grupului Petrom s-au ridicat la 3,41 miliarde euro. În cursul lunii iunie a acestui an, ca urmare a revizuirii strategiei pentru 2010, compania estimează investiţii anuale pentru perioada 2008-2010 de circa 1,5 miliarde de euro.

„Avem cel mai mare buget de investiţii din sectorul energetic, avem soluţii viabile pentru provocările acestui sector, iar prin proiectele şi iniţiativele noastre vom contribui la securitatea aprovizionării energetice în România”, a adăugat Mariana Gheorghe.

Împrumutul este acordat de un club de bănci de relaţie ale Petrom şi OMV, în calitate de acţionar majoritar, în număr de cinci, care au reprezentanţe şi în România, respectiv: Unicredit Bank Austria AG, Credit Agricole Luxemburg S.A., Erste Group Bank AG, Raiffeisen Zentralbank Österreich AG şi Société Générale Bank & Trust (SGBT). Cea mai mare parte din cele 375 de milioane de euro va fi retrasă în euro şi lei, iar pentru mai multa flexibilitate împrumutul poate fi utilizat si in USD. Marja dobânzii este stabilită la 1,5% pe an peste rata de referinţă a dobânzii, ceea ce demonstrează calitatea creditului şi a beneficiarului mai ales în condiţiile actuale de piaţă.

Reinhard Pichler, Director Financiar Petrom: “ Tranzacţia reprezintă un moment important în operaţiunile financiare internaţionale ale Petrom, fiind prima tranzacţie internaţională a companiei dupa privatizare. În ciuda condiţiilor nefavorabile de pe pieţele financiare internaţionale, tranzacţia a fost semnată cu succes datorită relaţiei solide dintre Petrom/Grupul OMV şi băncile participante.”

Mariana Gheorghe
Director General Executiv / Preşedinte al Directoratului SC Petrom SA