Contact
Site-uri OMV Petrom
en ro
Logout
Site-uri OMV Petrom
OMV and OMV Petrom Websites
OMV Grup www.omv.com OMV România www.omv.ro Petrom Romania www.petrom.ro Petrom Moldova www.petrom.md
Închide

Raport curent - Intentia MECMA - OPSPI de a initia si derula o oferta publica secundara de vanzare a unui pachet minoritar de actiuni

In conformitate cu Legea nr.297/2004 si Regulamentul CNVM nr.1/2006

Data raportului: 19.05.2011
Numele emitentului: OMV PETROM S.A.
Sediul: Bucharest, Calea Dorobantilor nr. 239 sector 1
Numarul de telefon, fax: +40 372 429082/ +40 372 868518
Cod unic de identificare: 1590082
Atribut fiscal: R
Numar de inregistrare in registrul comertului: J 40/8302/1997
Capitalul social: 5,664,410,833.5 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza actiunile: Bursa de Valori Bucuresti

Eveniment important de raportat:

Intentia Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri (MECMA) - Oficiul Participatiilor Statului si Privatizarii in Industrie (OPSPI) de a initia si derula o oferta publica secundara de vanzare a unui pachet minoritar de actiuni

In conformitate cu informatiile primite de la Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare (CNVM),

OMV Petrom S.A. anunta ca prin Decizia nr.465 din data de 18 mai 2011, CNVM a aprobat, la cererea Sindicatului de Intermediere compus din Renaissance Capital Limited, S.S.I.F. EFG Eurobank Securities S.A., S.S.I.F. B.T. Securities S.A. si S.S.I.F. Romcapital S.A., prospectul preliminar elaborat de MECMA-OPSPI si Sindicatul de Intermediere in vederea evaluarii intentiei de a investi in actiuni emise de OMV Petrom SA si detinute de MECMA, prospectul preliminar avand ca obiect un numar de 5.573.780.260 actiuni (reprezentand 9,84%) detinute de catre MECMA.

Numarul total al actiunilor detinute de MECMA din capitalul social al OMV Petrom este de 11.690.694.418, reprezentand o participatie de 20,64% din capitalul social.

Mariana Gheorghe 
Presedintele Directoratului   
Director General