Contact
Site-uri OMV Petrom
en ro
Logout
Site-uri OMV Petrom
OMV and OMV Petrom Websites
OMV Grup www.omv.com OMV România www.omv.ro Petrom Romania www.petrom.ro Petrom Moldova www.petrom.md
Închide

Raport curent - Dosar privind uciderea din culpa – hotararea instantei de fond

In conformitate cu Legea privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata nr. 24/2017 si Regulamentul CNVM nr.1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare

Data raportului: 6 martie 2018
Denumirea entitatii emitente: OMV Petrom S.A.
Sediul social: Bucuresti, Str. Coralilor, nr. 22, sector 1, ("Petrom City")
Numarul de telefon/fax: 0372 160697/0372 868518
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 1590082
Atribut fiscal: RO
Numar de ordine in Registrul Comertului: J 40/8302/1997
Capital social subscris si varsat: 5.664.410.833,5 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București si Bursa de Valori din Londra

Eveniment important de raportat:
Dosar privind uciderea din culpa – hotararea instantei de fond


In dosarul in care OMV Petrom SA a fost acuzata de ucidere din culpa si a fost trimisa in judecata, instanta de fond – Judecatoria Ploiesti s-a pronuntat in sensul ca societatea a fost gasita vinovata de savarsirea infractiunii de ucidere din culpa si a fost condamnata la pedeapsa amenzii penale in cuantum de 380.000 lei (200 de zile amenda, suma corespunzatoare unei zile amenda fiind de 1.900 lei). In ceea ce priveste latura civila, societatea a fost obligata sa plateasca daune morale familiei victimei in valoare totala de 135.000 euro. Instanta a dispus si pedeapsa complementara a suspendarii activitatii la sonda nr. 536 Aricestii Rahtivani pe o perioada de sase luni de la data ramanerii definitive a acestei hotarari. Hotararea nu este definitiva. Societatea va formula apel impotriva hotararii. 

Acuzatia se refera la un incident petrecut langa una dintre sondele societatii localizata in Aricestii Rahtivani in judetul Prahova, unde victima a fost gasita decedata.

Mariana Gheorghe
Director General Executiv
Presedintele Directoratului

Stefan Waldner
Director Financiar
Membru al Directoratului