Contact
Site-uri OMV Petrom
en ro
Logout
Site-uri OMV Petrom
OMV and OMV Petrom Websites
OMV Grup www.omv.com OMV România www.omv.ro Petrom Romania www.petrom.ro Petrom Moldova www.petrom.md
Închide

Raport curent – Cesionarea creantelor asupra Rafo S.A.

Conform Legii nr. 297/2004 si Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM

Data raportului: 26 mai 2006
Denumirea entităţii emitente: PETROM S.A.
Sediul social: Bucuresti, Calea Dorobantilor nr. 239 sector 1
Numărul de telefon/fax: 021 4060101/021 4060436
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului
Comertului: 1590082
Atribut fiscal: R
Număr de ordine în Registrul Comertului: J 40/8302/1997
Capital social subscris şi vărsat: 5.664.410.833,5 RON
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

Eveniment important de raportat:

Cesionarea creantele asupra Rafo S.A.

Petrom S.A. anunta ca in cursul zilei de astazi a cesionat toate pretentiile referitoare la creantele asupra Rafo S.A. catre Calder – A International BV, companie inregistrata sub legea olandeza.
Petrom S.A. anunta ca a primit ca pret al cesiunii suma de 44 milioane USD si considera ca prin aceasta tranzactie toate aspectele legale privind Rafo S.A. sunt finalizate.