Contact
Site-uri OMV Petrom
en ro
Logout
Site-uri OMV Petrom
OMV and OMV Petrom Websites
OMV Grup www.omv.com OMV România www.omv.ro Petrom Romania www.petrom.ro Petrom Moldova www.petrom.md
Închide

Raport curent - aprobarea de catre CNVM a prospectului elaborat de MECMA-OPSPI si Sindicatul de Intermediere pentru derularea ofertei publice secundare de vanzare a unui pachet minoritar de actiuni

Data raportului: 7 iulie 2011
Denumirea entitatii emitente: OMV Petrom S.A.
Sediul social: Str. Coralilor, nr. 22, sector 1, Bucuresti (“Petrom City”)
Numarul de telefon/fax: 0372 429082/0372 868518
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 1590082
Atribut fiscal: R
Numar de ordine in Registrul Comertului: J 40/8302/1997
Capital social subscris si varsat: 5.664.410.833,5 RON
Piata reglementata pe care se tranzacţioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

Eveniment important de raportat:

Aprobarea de catre Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare a prospectului de oferta publica secundara pentru vanzarea unui numar de  5.573.780.260  actiuni, detinute de Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri (MECMA) prin Oficiul Participatiilor Statului si Privatizarii in Industrie (OPSPI) 

In conformitate cu informatiile primite de la Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare (CNVM),

OMV Petrom S.A. anunta ca prin Decizia nr.651 din data de 6 iulie 2011, CNVM a aprobat, la cererea Sindicatului de Intermediere compus din Renaissance Capital Limited, S.S.I.F. EFG Eurobank Securities S.A., S.S.I.F. B.T. Securities S.A. si S.S.I.F. Romcapital S.A., prospectul intocmit de  MECMA-OPSPI si Sindicatul de intermediere pentru vanzarea unui numar 5.573.780.260 actiuni (reprezentand o participatie de 9,84%) detinute de MECMA-OPSPI.

Mariana Gheorghe
Presedintele Directoratului
Director General