Contact
Site-uri OMV Petrom
en ro
Logout
Site-uri OMV Petrom
OMV and OMV Petrom Websites
OMV Grup www.omv.com OMV România www.omv.ro Petrom Romania www.petrom.ro Petrom Moldova www.petrom.md
Închide

Raport curent - Actiune in instanta impotriva Petrom inaintata de un actionar semnificativ

Conform Legii nr. 297/2004 si Regulamentului nr.1/2006 al CNVM

Data raportului: 8 februarie 2008
Denumirea entităţii emitente: PETROM S.A.
Sediul social: Bucuresti, Calea Dorobantilor nr. 239 sector 1
Numărul de telefon / Fax: +40 372 868930 / +40 21 3068538
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului
Comertului: 1590082
Atribut fiscal: R
Număr de ordine în Registrul Comertului: J 40/8302/1997
Capital social subscris şi vărsat: 5.664.410.833,5 RON
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile
mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

Eveniment important de raportat:

Actiune in instanta impotriva Petrom inaintata de un actionar semnificativ

Prin cererea de chemare in judecata care face obiectul dosarului nr. 2907/3/2008 pe rolul Tribunalului Bucuresti AVAS a solicitat anularea partiala a Hotararii AGEA a Petrom SA din data de 27.11.2007 privind aprobarea bugetului de investitii revizuit pe anul 2007. Primul termen de judecata a fost fixat pe data de 6 Martie 2008.

Petrom considera ca cererea AVAS este neintemeiata intrucat  Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a carei decizie este atacata a fost convocata si s-a desfasurat cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare, fiind respectate drepturilor tuturor actionarilor societatii.

Mariana Gheorghe

Sorana Baciu

Director General Executiv

Director
Dezvoltare Corporativa & Relatia cu Investitorii