Contact
Site-uri OMV Petrom
en ro
Logout
Site-uri OMV Petrom
OMV and OMV Petrom Websites
OMV Grup www.omv.com OMV România www.omv.ro Petrom Romania www.petrom.ro Petrom Moldova www.petrom.md
Închide

Raport curent – Actiune in instanta impotriva Petrom inaintata de un actionar minoritar

Conform Legii nr. 297/2004 si Regulamentului nr. 13/2004 al CNVM

Data raportului: 20 decembrie 2005
Denumirea entităţii emitente: PETROM S.A.
Sediul social: Bucuresti, Calea Dorobantilor nr. 239 sector 1
Numărul de telefon/fax: 021 4060101/021 4060436
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului
Comertului: 1590082
Atribut fiscal: R
Număr de ordine în Registrul Comertului: J 40/8302/1997
Capital social subscris şi vărsat: 5.600.050.607,8RON
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

Eveniment important de raportat:

Actiune in instanta impotriva Petrom inaintata de un actionar minoritar

Petrom S.A. a primit de la Tribunalul Bucuresti sectia a VI-a Comerciala citatii in dosarul nr. 47957/3/2005 si dosarul nr. 47958/3/2005.

Prin cererea de ordonanta presedintiala ce face obiectul primului dosar, reclamantul Dan Paul, actionar al Petrom S.A., solicita instantei de judecata suspendarea Hotararilor nr. 2, 3 si 4 ale Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Petrom S.A. din data de 22 noiembrie 2005.

Prin cererea de chemare in judecata ce face obiectul celui de-al doilea dosar, reclamantul Dan Paul, actionar al Petrom S.A., solicita instantei de judecata anularea Hotararilor nr. 2, si 4 ale Adunarii Generale Extraodinare a Actionarilor Petrom S.A. din data de 22 noiembrie 2005.