Contact
Site-uri OMV Petrom
en ro
Logout
Site-uri OMV Petrom
OMV and OMV Petrom Websites
OMV Grup www.omv.com OMV România www.omv.ro Petrom Romania www.petrom.ro Petrom Moldova www.petrom.md
Închide

Raport curent - 1 mai 2018 - data de incepere a mandatului noului CEO al OMV Petrom S.A.

In conformitate cu Legea privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata nr. 24/2017 si Regulamentul CNVM nr.1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare

Data raportului: 19 martie 2018
Denumirea entitatii emitente: OMV Petrom S.A.
Sediul social: Bucuresti, Str. Coralilor, nr. 22, sector 1, ("Petrom City")
Numarul de telefon/fax: 0372 160697/0372 868518
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 1590082
Atribut fiscal: RO
Numar de ordine in Registrul Comertului: J 40/8302/1997
Capital social subscris si varsat: 5.664.410.833,5 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București si Bursa de Valori din Londra

Eveniment important de raportat:
1 mai 2018 - data de incepere a mandatului noului CEO al OMV Petrom S.A.

In sedinta de astazi, Consiliul de Supraveghere a luat act de faptul ca doamna Christina Verchere va prelua functia de Presedinte al Directoratului si Director General Executiv (CEO) al OMV Petrom S.A. incepand cu data de 1 mai 2018, avand in vedere numirea sa in aceasta functie astfel cum a fost aprobata de Consiliul de Supraveghere si anuntata in data de 9 ianuarie 2018.

In cadrul aceleiasi sedinte, Consliul de Supraveghere a luat act de faptul ca mandatul doamnei Mariana Gheorghe de Presedinte al Directoratului si CEO al OMV Petrom S.A. inceteaza la data de 30 aprilie 2018.

Mariana Gheorghe
Director General Executiv
Presedintele Directoratului

Stefan Waldner
Director Financiar
Membru al Directoratului