Contact
Site-uri OMV Petrom
en ro
Logout
Site-uri OMV Petrom
OMV and OMV Petrom Websites
OMV Grup www.omv.com OMV România www.omv.ro Petrom Romania www.petrom.ro Petrom Moldova www.petrom.md
Închide

Raport adhoc – Emiterea raportului de evaluare de catre Darian DRS

În conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare si operațiuni de piață (republicată) și Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Data raportului: 15 aprilie 2022

Denumirea entității emitente: OMV Petrom S.A.

Sediul social: București, Str. Coralilor, nr. 22, sector 1, (“Petrom City”)

Numărul de telefon/fax: 0372 161930/0372 868518

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 1590082

Atribut fiscal: RO

Număr de ordine in Registrul Comerțului: J 40/8302/1997

Capital social subscris și vărsat: 5.664.410.833,5 RON

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București și Bursa de Valori din Londra

Eveniment important de raportat:

Emiterea de către Darian DRS S.A. a raportului de evaluare privind terenurile pentru care OMV PETROM S.A. a obţinut certificate de atestare a dreptului de proprietate şi care fac obiectul majorării de capital social

În contextul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor convocată de OMV Petrom S.A. pentru data de 27 aprilie 2022 (prima convocare) („AGEA”) cu privire la declanșarea operațiunii de majorare a capitalului social al OMV Petrom prin aportul în natură al statului român și aportul în numerar al celorlalți acționari,

OMV Petrom SA anunță emiterea de către Darian DRS S.A. a Raportului de evaluare Nr. 353/15.04.2022 pentru terenurile care fac obiectul majorării de capital social, cu indicarea unei valori de 120.660.239,23 LEI.

Statul Român deține un procent de 20,6389% din capitalul social al OMV Petrom S.A.

Raportul de evaluare, incluzând Rezumatul, este disponibil în limba română, iar Rezumatul Raportului de evaluare este disponibil în limba engleză. Ambele documente pot fi găsite pe website-ul OMV Petrom, www.omvpetrom.com, secțiunea Investitori>Evenimente>Adunarea Generală a Acționarilor>2022.